Prvá slovenská žaloba za testovanie na Medzinárodný trestný súd v Haagu

Právna kancelária Weis&Partners na základe poverenia stovky klientov podala žalobu na medzinárodnom súde za porušenie Norimberských kódexov v súvislosti  so zapojením armády do celoplošného testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. V návrhu podanom advokátmi je stovka podpisov rôznych profesií: vedcov, vojakov, žurnalistov,atd. Informáciu o podnete a znenie podania priniesol portál samvojakvpoli.sk.Prinášame ho v plnom znení

Dňa 12.4.2021 skupina advokátov, zástupcov rôznych profesií a občianskych aktivistov podala svoj podnet  na Medzinárodný trestný súd za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov na ľuďoch.

Signatári tohto podania vidia v dlhodobo prebiehajúcich celoplošných testovaniach obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 (začalo sa realizovaním operácia Spoločná zodpovednosť Ozbrojenými silami Slovenskej republiky), vážne porušenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných medzinárodných záväzkov, čo môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť viacerých  členov vlády Slovenskej republiky a aj ďalších osôb, ktoré sa aktívne podieľali na celoplošných testovaniach populácie Slovenskej republiky antigénovými testami (spolupôsobenie subjektov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nie je vylúčené) . Organizovaným a úmyselným konaním uvedených osôb tak mohlo dôjsť k závažným porušeniam, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou tvoria dostatočný základ pre stíhanie takýchto skutkov ako zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (smerujúcich voči vlastnému obyvateľstvu).

Chceš aj Ty priložiť k predmetném návrhu svoj podpis? Patríš medzi poškodených a si ochotný pripojiť k podaniu svoje svedectvo z povinných celoplošných testovaní (oblasť  Tvojich zdravotných komplikácií, ktorých príčinou bolo testovanie alebo spôsob získavania Tvojho informovaného súhlasu v súvislosti s testovaním)? Ak áno,  použi na komunikáciu nasledovnú emailovu adresu: pribehy@odbornakomisia.sk

Všetky návrhy budú priebežne spracovávané a ako dôkazy odosielané na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies