“ Pytliakgate – 2″ rozhodnutie Krajskej prokuratúry usvedčuje z trestnej činnosti nielen vyšetrovateľa NAKA, ale aj sudcu okresného súdu Nitra.

Rozhodnutie Krajskej prokuratúry usvedčuje zo zločinu zneužívania právomoci   nielen vyšetrovateľa NAKA Juhása, ale aj sudcu Okresného súdu Nitra.

Budú ich preukázané trestné skutky pozametané pod koberec?

“Pytliakgate” – trestnoprávna zodpovednosť vyšetrovateľa NAKA Martina Juhása a konajúceho sudcu

Vzhľadom na závažné zistenia, ktoré vyplývajú zo zverejneného rozhodnutia Krajského prokurátora v Nitre ( uznesenie KP NR) ako aj na reakcie verejnosti, kauza poľovnícka chata by skutočne zniesla aj honosnejšie pomenovanie „pytliakgate“.  Právoplatným aktom  – zo zákona príslušného štátneho orgánu – Krajskej prokuratúry v Nitre bolo ako nezákonné v celom rozsahu zrušené uznesenie o trestnom stíhaní, ktoré vymyslel a v písomnej podobe s dátumom 4.1.2021 vyhotovil vyšetrovateľ NAKA Martin Juhás.

Martin Juhás, zrejme plniac príkazy iných, vymyslel rozprávku o zábavnom konaní neznámeho pytliaka, ku ktorému nikdy nedošlo. Bola to fabulácia ktorá okrem miesta činu a možno nejakých opretívnych informácii nemala žiadnu objektivitu.

Veľa detailov ozrejmila tlačová konferencia predsedu opozičného Smeru SD Roberta Fica, ktorej sa zúčastnili aj obhajcovia činní v konkrétnych trestných veciach.

Nelegálne sledovanie opozície je prejavom štátneho terorizmu

Robert Fico označil hrubé zneužívanie trestného práva voči opozícii ako akt štátneho terorizmu. Jeho dedukcia k tomuto názoru vyplýva z vyhodnotenia ako sa nakladalo s obsahom nahrávok po ich zhotovení- teda vo chvíli, keď bolo zjavné že nič sa nezistilo k dôvodom nasadenia techniky, ale z obsahu sa vyvodzovali iné špekulatívne informácie, pričom ich obsah bol chránený nielen ústavnou úpravou, ale aj zákonom o advokácii. Tieto informácie putovali ďalej mimo bežný procesný postup  príslušných orgánov a mimo jurisdikciu OČTK v tejto veci.

Fico bravúrne pomenoval situáciu vo vzťahu k väčšine väzobne stíhaných osôb, v konaniach, kde sú dôkazy  vyrábané konkrétnymi personami pôsobiacimi v radoch vyšetrovateľov z NAKA, prokurátorov zo špeciálnej prokuratúry a sudcov špecializovaného súdu.

Dôkazy, ktoré vychádzajú alebo sa opierajú o svedectvá kajúcnikov nemôžu pred nezávislými súdmi obstáť. Sú priamou dehonestáciou právneho štátu a demokracie, ktorá sa ďalej takto nesmie praktizovať, inak táto cesta vedie do pekla.

Keď sa aj po konzultáciách s odborníkmi z praxe hlbšie zamýšľam nad hodnotou a významom zistení, ktoré sú uvádzané v publikovanom uznesení krajského prokurátora v Nitre prichádzam k nespochybniteľným zisteniam.

S ohľadom nielen na uvedené uznesenie z tohto dôvodu vyzývam všetkých, aby sa prebrali z letargie. Najmä tých, ktorí by veci mali vidieť vo svojej skutočnej podobe.

Predovšetkým médiá by mali verejnosť pravdivo informovať  bez obáv a bez rizika tvrdenia nič nevidiacich neprajníkov, účelovo kričiacich, že ide o konšpirácie, o skutočnom stave brachiálnych zložiek a smerovaní spoločnosti v justičnej sfére.

Predsa aj v tejto konkrétnej veci je zistený pravdivý a dostatočne konkrétny odôvodnený záver, z ktorého jasne vyplýva, že podozrivý Martin Juhás v postavení vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry, Odbor Západ, I. oddelenie vyšetrovania Nitra vyhotovil s dátumom 4.1.2021 svojvoľne vymyslené údaje, ktoré zahrnul do uznesenia zaevidovaného pod spisovou značkou PPZ-326/NKA-ZA1-2020. Týmto uznesením podľa § 199 ods. 1, ods.2 trestného poriadku začal trestné stíhanie vo veci prečinu pytliactva podľa § 310 ods. 1, ods. 3 písm. c trestného zákona.

Vymyslené údaje vyšetrovateľa Juhása, alebo ako sa dá ohýbať zákon

V rámci nich účelovo uviedol v označenom  uznesení aj keď  konanie konkrétnej osoby, ktorú  označil pojmom „nestotožnený páchateľ“ nezodpovedalo jej reálnemu konaniu, teda k takému konaniu nikdy nedošlo. Martin Juhás si vymyslel, že tento nezistený páchateľ loví pomocou zbrane v rozpore so zákonom, počas návštev revíru, po ulovení zveri túto neoznačí, nezaznamená jej ulovenie, ulovenie neoznámi príslušnému poľovnému hospodárovi. Úlovok si ponechá.

Záver  o neopodstatnených výmysloch Juhása jasne vyplýva z odôvodnenia uznesenia KP NR, s tým, že údaje uvedené v  uznesení nemajú žiadnu oporu v operatívnych zisteniach polície pre jeho vydaním.

Juhás  si v svojich  výmysloch sám priamo odporoval. Napr. uvádzal, že nestotožnený páchateľ mal povolenie poľovného hospodára. Išlo pritom o zistenú konkretizovanú osobu, ktorá lovila v poľovnom revíry so súhlasom a povolením oprávnenej osoby, ktorá mala na to potrebné  kompetencie.

Zaujímavý záver je možné ustáliť aj z konštatovania uvedeného v uznesení KP NR ohľadom toho, ako si Juhásovci osvojili dôvodnosť pre získanie súhlasu sudcu na povolenie vstupu do chatky, ktorá je  zo zákona chráneným obydlím a na nastraženie zariadenia, zákonom označeného ako vyhotovenie obrazovo – zvukových záznamov ( v skratke ITP).

Sudca, nebol oklamaný, jednoznačne bol s vyšetrovateľom dohodnutý.

Juhás nekonal sám z vlastnej iniciatívy, na to totiž nemal žiaden pádny dôvod.  Skôr sa javí, že sa nechal nalomiť na túto nezákonnosť svojimi nadriadenými.

Nadriadení museli mať prehľad o stave veci a možnostiach ako využiť situáciu v mene pytliactva na získanie odposluchov opozičných politikov v nádeji, že získajú tajné dôkazy, ktoré následne zužitkujú na ich likvidovanie a dehonestáciu, čo sa aj následne udialo.

Scenáristi tejto akcie si museli vymyslieť aké – také argumenty skôr ako predstúpili pred sudcu pre prípravné konanie.

Preto, ako sa to precíznou právnou úvahou konštatuje v uznesení KP NR, z dôvodu zákonného stropu „ odňatie slobody až na dva roky“ nebola splnená podmienky podľa Tr. poriadku vôbec možnosť žiadať sudcu o príkaz na nasadenie ITP.

Tak muselo dôjsť pri výmysloch Juhása popri tvrdenom neoprávnenom zásahu do výkonu práva poľovníctva k použitiu ďalšieho slovného označenia, že neznámy pytliak mal konať „závažnejším spôsobom konania“. Tu zákon umožňuje odňatie slobody až na päť rokov. Týmto „geniálnym“ objavom sa Juhásovcom mala otvoriť  možnosť na vypracovanie návrhu na nasadenie ITP. Pri závažnejšom spôsobe konania by sme predpokladali splnenie podmienky, že sa jedná o vyššiu škodu, opakujúci sa charakter, alebo dokonca organizovaný prvok konania viacerými osobami- bolo to tak?

Návrh však  v zmysle § 114 trestného poriadku, v písomnej podobe mal vyšetrovateľ Juhás preložiť Okresnej prokuratúre Levice k číslu konania 2Pv 12/21/4402, pod ktorým mal byť konkrétnym prokurátorom vykonávaný dozor nad zákonnosťou trestného konania, keďže už dňa 5.1.2021 prevzala prokuratúra v Leviciach od vyšetrovateľa uznesenie o začatí trestného stíhania.

Z uznesenia KP NR však nepochopiteľne nevyplývajú  bližšie závery a okolnosti týkajúce sa konania o povolení nasadenia ITP sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre.

pokračovanie …

 

„Pytliakgate 3“

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies