„Pytliakgate – 3“ – sudca OS v Nitre jednoznačne konal s plným vedomím následkov svojho nezákonného počinu

Návrh však  v zmysle § 114 trestného poriadku, v písomnej podobe mal vyšetrovateľ Juhás preložiť Okresnej prokuratúre Levice k číslu konania 2Pv 12/21/4402, pod ktorým mal byť konkrétnym prokurátorom vykonávaný dozor nad zákonnosťou trestného konania, keďže už dňa 5.1.2021 prevzala prokuratúra v Leviciach od vyšetrovateľa uznesenie o začatí trestného stíhania.

Z uznesenia KP NR však nevyplývajú bližšie závery a okolnosti týkajúce sa konania o povolení nasadenia ITP sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre.

Krajský prokurátor v Nitre, keď už odhalil a usvedčil vyšetrovateľa Juhása zo zločinu zneužívania svojich právomocí, mal konať aj vo vzťahu k sudcovi Okresného súdu v Nitre, ktorého usvedčujú všetky súvislosti zistené vo veci a ozrejmiť konkrétne zistenia, že nedošlo a ani nemohlo dôjsť k oklamaniu sudcu.

Sudca Okresného súdu v Nitre jednoznačne konal s plným vedomím následkov svojho nezákonného počinu.

Pokiaľ by sa krajský prokurátor v Nitre rovnakým spôsobom zaoberal spôsobom výkonu  sudcu, bol by priamo prispel k dokresleniu reálneho stavu, o ktorom hovoril Robert Fico tvrdiac, že sa tu skutočne pácha štátny teror a ohýbanie zákona zo strany štátom dobre platených úradných osôb pôsobiacich v postavení vyšetrovateľov NAKA, špeciálnych prokurátorov pod vedením JUDr. Lipšica a sudcov. Bohužiaľ, už nielen sudcov pôsobiacich na Špecializovanom trestnom súde, vedených JUDr. Hrubalom.

Kauza pytliakgate  však dokazuje, že nezákonným postupom sa uchyľujú aj sudcovia pôsobiaci na iných súdoch.

Dostávame k otázke, či sú dané dôvody na trestnoprávny postih konkrétneho sudcu Okresného súdu v Nitre za zneužitie svojho postavenia v súvislosti s nezákonným vydaním príkazu na vyhotovenie obrazovo-zvukových záznamov v tejto kauze.

Jednoznačne „áno“, bez najmenších pochybností jeho postup v konkrétnej veci napĺňa všetky znaky zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona.

Sudca Okresného súdu Nitra ako verejný činiteľ konal vo veci  trestného stíhania začatého pre prečin pytliactva s vedomím, že inému  spôsobí škodu, pričom:

  1. vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu tým, že:
  • v rozpore s ustanovením § 17 trestného zákona ako nepríslušný vykonal konanie napriek tomu, že trestný čin mal byť spáchaný v obvode miestnej príslušnosti Okresného súdu Levice,
  • v rozpore s ustanovením § 114 trestného zákona vydal príkaz na vyhotovenie obrazovo-zvukových záznamov vo veci napriek tomu, že príslušný prokurátor Okresnej prokuratúry Levice nepodal vo veci 2 Pv 12/21/4402 žiaden písomný návrh,
  • neprípustným spôsobom konal len na základe nezákonného návrhu vyšetrovateľa NAKA na vydanie takého príkazu,
  • nezákonne akceptoval tento návrh vyšetrovateľa aj napriek tomu, že z vykonaného konania nebolo preukázané nezákonné ulovenie zveri ani nezákonného nakladania s ňou ( zistenie uvedené v uznesení KP NR),

 prekročil svoju právomoc tým, že:

  • napriek nesplneniu zákonných podmienok bez splnenia svojich zákonom určených povinností akceptoval výmysly vyšetrovateľa Juhása o podozrení zo spáchania prečinu legalizácie výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. a/ trestného zákona, ktorá právna kvalifikácia umožňovala vydanie príkazu na vyhotovenie obrazovo – zvukových záznamov spojených s priamym vstupom do obydlia.

Keďže vo veci legalizácie nebolo začaté trestné stíhanie, bol zo zákona na konanie o vydanie príkazu na nasadenie ITP príslušný senát, v tomto prípade senát Okresného súdu Levice a nie sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre, ktorý príkaz na nasadenie ITP nezákonne ako neoprávnený sudca vydal.

Konaním sudcu OS Nitra v dôsledku nezákonného postupu boli zmarené základné práva dotknutých politikov a obhajcov.

V prípade, že na Slovensku platí ešte zákon sudcovi hrozí až dvanásť rokov odňatia slobody.

Je prirodzené, že verejnosť žiada, aby kvalitne finančne ohodnotení sudcovia konali v medziach zákona, veď sú tu na to, aby dbali a hájili spravodlivosť a dodržiavanie zákona všetkými občanmi,  nevynímajúc ani samotných sudcov.

Silnejú podozrenia z možného hrubého  zneužívania zverenej právomoci najmä zo strany zatiaľ bližšie nekonkretizovanými prokurátormi zo špeciálnej prokuratúry.

Proti takému nehoráznemu ohýbaniu zákona by mal nekompromisne zakročiť ich nadriadený generálny prokurátor Maroš Žilinka, nakoľko túto povinnosť mu ukladá samotný zákon. K  zneužitiu právomoci konkrétnym sudcom pre prípravné konania pôsobiacom na Okresnom súde v Nitre musí reagovať a vyvodiť nekompromisné závery predovšetkým aj Súdna rada

Je zarážajúce,  že mimoriadne agilný predseda súdnej rady – JUDr. Mazák, ktorý dookola omieľa ako mu záleží na očiste justície, zostal v tejto veci na pozícii mŕtveho chrobáka.

Navrhované zmeny, predseda súdnej rady – JUDr. Mazák, veľavravná justičná ministerka Kolíková a ani parlamentné figúry typu Šeligu, Dostála a Baránika a navrhované zásahy do kompetencií a povinností generálneho prokurátora zakotvených v Ústave SR očistu justície neprinesú.

 

Účelové klamstvá, slovútneho sudcu Mazáka

K urýchlenému začatiu očakávaného konania proti uvádzaným nezákonnostiam musí dôjsť pod dohľadom verejnosti.

V prípade nevyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči všetkým aktétom, by sa inštitúty ochrany zákonnosti zapísali do povedomia verejnosti ako  nástroj na zametanie káuz súčasnej, omylom zlepenej vládnej garnitúry.

Konkrétne závery z tejto kauzy  musia zamedziť neobmedzenému nakladaniu so štátnou mocou ako to v súčasnosti predvádza čurillovská mafia na čele so špeciálnym prokurátorom Lipšicom. Zneužívanie trestného práva najmä cez dôkazy produkované nastrčenými kajúcnikmi sa týka všetkých káuz, nielen vo veci vraždy Jána Kuciaka, ale aj predstaviteľov bývalej vládnej moci pôsobiacich, či už policajných zložkách alebo podnikateľskej sfére, na vybavovanie osobných účtov a iných účelovo vedených konaní, kde ani po nekonečných mesiacoch nečinnosti nie sú spôsobilí rozhodnúť a ukončiť trýznenie svojich obetí nezmyselnou väzbou.

Pre upokojenie vzniknutej situácie je nanajvýš potrebné, aby generálna prokuratúra a súdna rada začali  s patričnou razanciou konať a nastolili nielen v tejto kauze zákonnosť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies