Šéfka tímu Gorila tvrdí, že ju právnici Haščáka nahrávali a zastrašovali

Je tomu len nedávno, keď Haščáka prepustili z vyšetrovacej väzby. Pretože bola nedôvodná.Predchádzalo tomu jeho predvolanie, zadržanie a prehliadka priestorov za účasti množstva kukláčov, čo  okamžite vyhodnotili právnici Haščáka ako niečo neprimerané.

V prípade Gorily uplynula taká doba, ktorá vylučuje pre inštitút premlčania trestné stíhanie. Politická objednávka je ale jasná a preto prípad dostala vyšetrovateľka pani Martina Babacsová ako nová šéfka týmu Gorila. Tá podľa medializovaných informácii na portáli aktuality.sk podala podnet na advokátsku komoru, lebo podľa jej tvrdenia obhajcovia robili obštrukcie, nahrávali priamo tváre policajtov, úkony, údajne sa vyhrážali. Vlastne bola pohoršená tým, že niekto si dovolí zasiahnuť do jej majestátu a autority nejakým mechanizmom.

Tvrdila, že sa jej aj policajtom vyhrážali už počas prehliadky a advokáti si zaisťovaciu akciu natáčali a nahrávali, hoci podľa vyšetrovateľky nejde o verejné úkony polície. V tomto prípade to ale sklzávalo do veľmi osobnej roviny, keďže vo veci bola zainteresovaná ako advokátka aj Haščákova manželka Valéria Haščáková.

S mocou rastie odvaha, ale ide to aj bez moci

Vyšetrovateľka zrejme značne preexponovala vlastnú autoritu a práva a povinnosti polície. Platí totiž zásada, že každého policajta a jeho konanie počas služby možno zaznamenávať na obrazový a zvukový záznam. Mne samej sa tieto situácie pravidelne stávali a každý úradný styk o konaní policajta mám zaznamenaný. Ak poznáte prácu polície, pokyny dávané bežným príslušníkom, postupy počas prípravného konania aj keď je neverejné, tak zainteresovaným je jasné, že sa musí stretnúť  s najrôznejšími prejavmi amaterizmu, povrchnosti, ale aj účelového konania policajta.

Výsledkom má byť dosiahnutie zámeru pre zoslabenie procesného postavenia a práv obvineného alebo poškodeného. Sama som v roku 2013 zažila, ako funguje policajná šikana, keď za účasti prokurátorky vykonávajúcej dozor boli voči mne zneužívané právomoci vyšetrovateľa, bola som zadržaná a hodiny pripútaná k radiátoru, nakoniec aj protizákonne skúmaná psychiatricky.

Policajné zadržanie Teleki – JUDr. Kovarčík ma priviazal putom o radiátor na chodbe

Vrcholom tohto velediela a zneužitia právomocií bolo, keď  dňa 9.9.2013 počas výsluchu som nebola ani poučená o svojich právach a bol zmarený celý môj výsluch. Našťastie som tento úkon nahrala a každý môže posúdiť, ako polícia pracuje:

Až po mesiacoch boja na inšpekcii a generálnej prokuratúra som dosiahla, že nezákonné postupy dozorujúcej prokurátorky, vyšetrovateľa, ako aj obvinenie voči mne boli zrušené:

https://janateleki.blog.sme.sk/c/353353/prokuratura-dala-za-pravdu-nepricetnej.html

Prečo to všetko uvádzam?

Nepatrím ani medzi mocných, ale mám zdravý rozum. A každý kto prišiel do kontaktu s policajným vyšetrovateľom vie, že  nesmie dôverovať. Musí si sám chrániť svoje právo, preto čí sa to policajtovi páči  alebo nie, tak si ho nahrávajte. Ja som to robila vždy na niekoľko zariadení. Dokonca sa mi podarilo po mojom pripútaní k radiátoru priebežne nahrávať a posielať informácie manželovi, ktorý ich súbežne protokoloval do zápisnice o trestnom oznámení  na inšpekcii MV SR.

Manžel roky pomáha rôznym poškodeným v trestných konaniach a účastníkom v civilných konaniach a aj jeho skúsenosť ukazuje, že procesný svet je plný povrchností a porušení práv. Dokonca podľa neho posledné výsluchy realizované procesne správne sa robili v dobe, keď sa protokolovalo na písacích strojoch, pretože   tie nedovoľovali výsluch editovať, kopírovanie cudzích textov a zahltenie uznesení rôznymi akademickými úvahami novopečených policajtov. Čo sa napísalo, diktátom sa opravilo, alebo na konci sa uviedlo vyjadrenie. Podstatné bolo vlastne aj to, že nemohlo dôjsť k späť vzatiu otázky, alebo výrokov, ktoré boli protokolované. Zažila som aj dobu, keď oznámenie, že podám podnet na inšpekcii vyvolával hysterické reakcie a snažili sa ma zastrašiť, že vydieram. Treba si uvedomiť rozdiel medzi legálnou hrozbou ( podanie trestného oznámenia, sťažnosti, podnety atd .) a skutočnou vyhrážkou spojenou s násilím, alebo obmedzovaním práv je iný.

Kedy začína deformovanie zákona ?

Vôbec sa preto nedivím, že Haščákovi právnici zdokumentovali všetko. Polícia by na to mala byť pripravená a to nielen v prípade mocných, ale aj obyčajných ľudí. A nielen polícia, ale aj súdy. Vždy tvrdím, že konanie je iba vtedy zákonné, keˇd je v medziach zákona,na základe zákona a v súlade so zákonom . Ak akýkoľvek verejný činiteľ nekoná v medziach svojich právomocí a ich prekročí, tak zneužil svoje  postavenie a také konanie je zo zákona neplatné. Ak robí niečo čo mu zákon nedovoľuje, prípadne ak aj neurobí niečo čo mu zákon vyslovene prikazuje, tak rovnako sa dopustí zneužitia právomocí. To však treba vždy dokázať. Preto vo všeobecnosti platí, že každý si svoje práva musí strážiť sám. Inak korupčný systém postavený práve na takýáchto „zanedbaniach“  brachiálnymi zložkami bude kvitnúť ďalej

Advokátska komora by mala preskúmať podnet vyšetrovateľky.

Aj to urobí. Ak by sa ale právnici dopustili niečoho nezákonného, tak by mali byť stíhaní za marenie spravodlivosti. Či nie? Alebo je to trošku inak? Polícia zažila profesionálnu obhajobu, ktorá garantuje procesné práva a čistotu práve cez zdokumentovanie postupu polície a teraz brnká na struny etického konania advokáta? Nepochybujem vôbec o tom, že reakcia bude kvalifikovaná a vyčerpávajúca- a to ešte nepoznáme detailný obsah rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý potvrdil, že Haščákova väzba bola nedôvodná.

Tak kto za toto zaplatí priatelia?

PS: Niekto konečne musí naučiť radového policajta aj policajného funkcionára, prokurátora aj sudcu to, že právo, ktoré je dané sa nesmie ani porušovať, ani obchádzať, ani zľahčovať.

Pred právom aj oni musia skloniť hlavu a dodržiavať ho.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies