Šok pre súd aj obžalobu ! Rusko zvrátil celý súdny proces !

„Konanie je manažované ambasádou cudzej krajiny a výsledok je dávno dohodnutý !“

Znalkyňa Straková vidí za roh ako Chuck Norris?

Asi na to myslel Kočner, keď sa cez vyjadrenie znalca Nouzovského vrátil ku kvalite a vierohodnostt záverov jej posudku .Podľa Kočnera je posudok Strakovej možno jediný v Európe. Tvrdí, že Nouzovský povedal zásadnú vec – že sa nestretol ani u kolegov znalcov s posudkom s takým jednoznačným záverom, aký urobila Straková.  Závery pána znalca Nouzovského sú pre mňa hodnovernejšie ako závery pani Strakovej.“

Rusko svojim vyjadrením postavil na hlavu celý systém záveru znalcov! 

Poukázal na to, že žiadny znalec nevylúčil pravosť jeho podpisov na zmenkách. Nejednoznačné názory k veku atramentu a papiera sú v priamom rozpore so závermi znalkyne Strakovej, ktorý bol spochybnený aj znalcom Nouzovským.  Rusko vyskratoval závery znalkyne o tom, že podpisy vznikli v roku 2013 svojim  vyjadrením, ktoré na súde odznelo po prvý krát!

 

Rusko podpisom zmeniek  zachránil Markízu!

Včera sa Pavol Rusko spýtal znalca, či je možné, aby motivácia pri podpise zmenila písmo. Znalec povedal, že áno. Na vyjadrenie znalca dnes nadviazal Rusko a vysvetlil svoju motiváciu a dôvod, pre ktorý vedome upravil podpis na zmenkách. Pavol Rusko sa vyjadril, že v napätej situácii zmenky “dobrovoľne-nasilu” podpísal, aby Markíza neprišla o licenciu a aby ju tak zachránil. Mal ruskú ochranu od CME, za ktorú zaplatil 25 miliónov, ktorá ho chránila práve proti Kočnerovi, ktorý mal Markízu legálne v rukách.

Ak by to ochranke povedal, tak tá si vypýta 250 miliónov a zbavil by sa Kočnera, ale nebol by vyriešený reálne problém Markízy. Preto išiel do rokovania s Kočnerom, aby sa podpisom zmeniek zachránila Markíza. Neveril a nespoliehal sa na ruskú ochranku riadenú vlastne zo CME

„Viete, čo by povedali?

Nám dáš 250 a my sa postaráme, že nikto od teba nikdy ten zvyšok pýtať nebude. V tom čase sa ľudia strácali veľmi rýchlo. Ja som si to vyhodnotil ako enormné nebezpečenstvo, ak by sa niekto o tomto deale dozvedel. Bola to ťažká doba,“

Jeho ochranka a ani CME to vyriešiť nevedeli. Z tohto dôvodu sa iným spôsobom podpísal naschvál.

„Nemali sme inú alternatívu,” tvrdí Rusko. “

„Chceli ste počuť pravdu, viete, po dvadsiatich rokoch veľa vecí vyzerá zvláštne,”.

Jeho zmenený podpis ovplyvnila táto motivácia a preto jeho podpis nesedí s inými podpismi. Zrejme to mal byť stres a strach z ich vlastnej ochranky, ktorú im v tom čase robili členovia podsvetia. Každopádne však tvrdí, že to bol jeho podpis a zachránil tým Markízu.

Zvyšné dôkazy sa stali zrazu nadbytočnými, ale Rusko ku ich vzniku vyjadril  

„CME mala informácie iba z účtovníctva a opakujem, že tam som to nedal. Nech ma niekto potrestá za to, že som to nedal do účtovníctva. Rád prijmem trest.“

Pritom Ruskovi je jasné, že jeho vlastnú zmenku Markíza nemohla zúčtovať a ani ako avalista ju nemohla dať do svojej evidencie pred jej zročnosťou. Preto výpovede  riaditeľky Ťapákovej a súčasného riaditeľa Setteleho sú irelevantné, nemohli ich vidieť ani vedieť o zmenkách, ktoré neboli v účtovníctve, ale to ešte nie je dôkazom, že neexistovali.

Tvrdí, že Tóthove svedectvo nie je priame, ale má informácie iba z počutia. Osem z desať Tóthových tvrdení je postavených na tom, že“ Marian Kočner mi povedal, že…,“

“Takto vypovedajú agenti tajných služieb, je to naučená výpoveď,” hovorí Rusko o Tóthovi.

„Pán Tóth klame, pán Dučák pánovi Kočnerovi nikdy žiadnu tlačiareň ani papiere nedal a Kočner ich nikdy nedal mne,”

Legenda o papierocoh, tlačiarni a slinovinách takto dostalo vážnu trhlinu a je zjavné, že Tóth si vymýšľal a zavádzal prokuratúru aj súdy krivými výpoveďami, dokonca mal veľký podiel na vyrábaní rôznych takzvaných dôkazov, ktoré sprotredkoval.

Vyjadril sa aj o komunikácii cez Threemu: „Je to nezákonne získaný a nezákonný dôkaz, ktorý bol manipulovaný, je to lož, že by ma niekto inštruoval,“ uvádza k tvrdeniam, že ho Kočner navádzal a dohadovali sa v civilných konaniach na postupe proti televízii Markíza.

Rusko a Kočner v spore stáli proti sebe a ich dohoda by dávala zmysel iba v prípade, že spoločne chceli docieliť výplatu peňazí od televízie Markíza a keby Rusko bol reálne aj riaditeľom Markízy.

K tomu ako Milan Fiľo kupoval podiel v Markíze za 100 miliónov korún povedal, že si kúpil takmer dve percentá, ale potom predával desať. „Kde ich zobral?“ Z tohto pohľadu ani jeho výpoveď nebola korektná, pravdivá a objektívna ku všetkým okolnostiam , ktoré v dobe vzniku zmeniek boli aktuálne.

„Kto vie o zmenkách? Pán Valko, ale ten je mŕtvy, dúfam, že nikto nepríde s teóriou, že kvôli tomu. Potom ja, pán Kočner a pán Ágh, ale my sme obvinení a obžalovaní, takže naše slovo nemá žiadnu váhu? Potom moja exmanželka Viera Rusková, pán Kováčik a Peter Tóth,“ “Valko bol obchodník, poskytoval svoje služby, pretože bol advokát,”

Z Ruskovho vyjadrenia po prvý krát cítiť, že pochopil princíp povinnosti obžaloby dokázať vinu a nie povinnosť obžalovaného sa vyviniť.

Po prestávke Pavol Rusko poskytol vyjadrenie k postupu a k spravodlivosti súdu: Nepovažujem tento proces za spravodlivý, nedovolí nám dokazovať a predvolávať svedkov,“ Je to reakcia na to, že  súdu totiž predtým ukazoval svoje podpis karty, ale súd ich nepovolil použiť.

Novinárom ukázal trestné oznámenie občana s menom Jaroslav Micenko na znalkyňu Strakovú. Povedal, že trestné oznámenie dostane aj súd.

Senát mu vyhovel jeho žiadosti o tom, že sa bude pokračovať v jeho neprítomnosti.

Proces je manažovaný ambasádou cudzej krajiny, vyhlásil Rusko

Rusko prítomným médiam poskytol vyjadrenie aj k okolnostiam konania:

„Je nám bránené v dokazovaní, nepovažujem to za spravodlivý proces, je manažovaný pánom Lipšicom, ktorý si chodí po rozumy na americkú ambasádu, ktorá to kontroluje, dokazuje to aj prípad s La Portem, ktorého nám nepustili.“

„Ak by sa zmenky neobjavili na súde, tak ani ja nie som obvinený z vraždy pani Volzovej,”  „My vieme, proti komu stojíme a uvedomujeme si, že  “toto je manažované ambasádou cudzej krajiny a výsledok je dávno dopredu dohodnutý.“ 

Vyjadril sa aj ku svedkom, ktorých už viac než pred rokom navrhli vypočuť v konaní: „Ale existujú, nebudem o nich hovoriť verejne.“

Týmto Rusko priamo poukázal na vplyv a zákulisné praktiky CME, ktorá svoju existenciu sa snaží zachraňovať mohutným kriminalizovaním  jeho a Mariána Kočnera.

Pavol Rusko v miestnosti pre verejnosť, rozdal rôzne písomnosti, ktoré súd od neho odmietol prevziať.

Do miestnosti pre verejnosť prichádza aj general counsel (vedúci právnik) mediálnej skupiny CME Daniel Penn. Rusko trafil klinec po hlave a Američania nenechávajú nič náhode a mienia svoj dobre pripravený vplyv aj kontrolovať v priebehu procesu, čo znamená, že Daniel Lipšic  nemusí mať tú dôveru, ktorú mal doteraz.

 

 

Kočner sa vyjadruje k dôkazom

Uvádza, že Rusko mal aj po odchode z televízie Markíza tiché podiely v spoločnostiach, ktoré dodávali televíziám rôzne služby, napríklad dabingové štúdia alebo SBS-ku, ktorá strážila Markízu. Je zjavné, že sa jedná o overiteľné skutočnosti.

Ku Kováčikovi sa vyjadril tak, že jeho výpoveď celú spochybňuje. Odvoláva sa na jeho vyjadrenie, že ak by o zmenkách vedel, tak by to povedal skupine CME (vlastníkovi TV Markíza) a nikdy by do obchodu s Ruskom nešiel. Táto výpoveď má zjavne nepravdivý základ.

Kočner pripomenul, že Ján Kováčik inak vypovedal pred policajtom a inak na súde. Na polícii tvrdil, že mu Rusko pri predaji televízie spomínal nejaké zmenky, Rusko však podpisoval veľa zmeniek a Kováčik povedal, že žiadne podrobnosti mu nepovedal, iba povedal, že ide o jeho osobný dlh.

Vyjadruje sa k výpovedi Viery Ruskovej, exmanželky obžalovaného. Rusková vypovedala, že o zmenkách od svojho vtedajšieho muža počula. Podľa Kočnera sa to naozaj stalo tak, ako tvrdí a to má dokazovať jej dôveryhodnosť. Kočner z výpovede Viery Ruskovej vyberá časť, ktorá hovorí o spoločenských a politických tlakoch na doriešenie patovej situácie v Markíze. Rusková tvrdila, že predaj Markízy ponúkala dnešná europoslankyňa Monika Beňová so svojim vtedajším manželom Fedorom Flašíkom Ivanovi Lexovi a dostať sa mala až k Vladimírovi Mečiarovi, ale s tým, že z požadovaných 200-miliónov korún sa počas tejto “cesty” stala až miliarda korún.

Kočner sa chce k niektorým dôkazom vyjadriť neskôr, zrejme sa spolieha na to, že súd pristúpi k dôkazom, ktoré obhajoba navrhuje. Pozor, toto je posledná šanca sa k týmto dôkazom vyjadriť, upozornil ho predseda senátu Emil Klemanič, čím vlastne nepriamo naznačil, že súd je rozhodnutý žiadne ďalšie dôkazy nepripustiť, aj keď to súd  zo zákona musí urobiť aj formálne.

Kočner upozorňuje na nepravdivé informovanie verejnosti zo strany Radky Doehring v jej výpovedi. Tá uviedla, že markíza nemala tieto zmenky vo svojom účtovníctve. Podľa Kočnera je veľkou chybou súdu, že pripustil, aby sa hovorilo o televíznych alebo markizáckych zmenkách. To sú zmenky Pavla Ruska hovorí a bolo potrebné ich ukázať na súde svedkom, verejnosti aj novinárom, pretože tieto zmenky nie sú zmenkami Markízy. Tá je iba ich avalistom. Z tohto vyjadrenia vyplýva, že média manipulovali verejnú mienku a tvária sa, že je to len zjednodušené vyjadrenie, pričom sa jedná o zásadný a významný fakt o výstavcovi a avalistovi zmienky, ktorý nie je možné týmto spôsobom zjednodušovať.

Kočner vyvrátil svedectvo bývalého riaditeľa Repčíka, ktorý podľa neho vypovedal pod mediálnym tlakom  dokonca tvrdil, že Kočner zasahoval do vysielania. Kočner úplne odmieta, zjavne z dôvdou, že zmenkami sa vyriešili práve najpodstatnejšie kompetenčné spory medzi ním a Ruskom, aby televízia mohla štandardne  profesionálne fungovať, čo sa aj dialo.

Kočner upozornil súd aj na skutočnosť, že prokurátor kapcióznymi otázkami sa svedkvo pýtal na ! tlelvízne zmenky“ , pričom on určite vzhľadom na sovje vzdelanie pozná rozdiely a vie že zmenky boli Ruskove. Týmto Kočner vlastne nastavuje zrkadlo spôsobu vedenia, nadržaniu a tendenčnosti  v postupe súdu, lebo ten mal takéto prejavy okamžite korigovať aj u prokurátora.

Na princípe neznalosti veci, nepravdivo vypovedala podľa Kočnera  aj riaditeľka kancelárie licenčnej rady pre vysielanie a retransmisiu Jarmila Grujbarová a niekdajšia účtovníčka Markízy Anna Miklošovičová. Grujbarová zjavne zamlčala súdu poznatky a informácie o ohrození licencie Markízy a podmienkach za ktorých mohlo dôjsť k obnoveniu, medzi ktoré určite patrila finančná stabilita a zažehnanie vlastníckych sporov s Gamatexom. Táto informácia bola kľúčová pre udržanie licencie a najmä pre konsolidáciu sporu Gamatexu a Markízy, ktorá bola ustálená práve dohodou o podpísaní zmeniek. K účtovníčke nebolo potrebné sa ani viac vyjadriť, lebo Rusko v predošlej výpovedi už uviedol ich nezaradenie do účtovníctva Markízy.

Kočner odmieta aj svedectvo Hausknotzovej, ktorá v súvislosti s predajom pohľadávky Siloša Pohanku sa vyjadrila, že: „Ľahko sa vám podpisuje, keď máte pištoľ pri hlave.“  „Ale asi ťažko mohol pán Pohánka povedať čokoľvek o pohľadávke v roku 1995 alebo 1996, keď sme ju kúpili v roku 1997,“ –hovorí Kočner, ktorý bol s Pohankom veľmi dobrý priateľ. Akokoľvek sa na to dívame ani vierohodnosť, ani dôvodnosť takéhoto konania nebola daná v dobe predaja zmenky, nakoniec Siloš Pohanka aj pred viacerými svedkami potvrdil, že Kočner ho skutočne z predaja pohľadávky -ktorá sa javila absolútne nedobytná- finančne vysporiadal. Tak prečo by potom podpisoval dohodu s pištolou pri hlave?

Namieta pravdivosť výpovede bývalého riaditeľa Markízy Miku. Mika klamal, keď tvrdil, že riaditeľom sa stal na základe návrhu CME. V skutočnosti ho do tejto funkcie Kočner tvrdí, že na túto pozíciu riaditeľa Markízy ,u pomohol on, keď ho odporučil vtedajšiemu spolumajiteľovi televízie Jánovi Kováčikovi. Vzhľadom k dnešnému vyjadreniu Pavla Ruska , ktorý potvrdil že nikdy do účtovníctva Markízy zmenky nedal, sú výpovede všetkých svedkov k tomu či ich videli v účtovníctva celkom irelevantné a nemajú vplyv na platnosť zmeniek rovnako ako to, či to v účtovníctve Markízy bolo alebo nebolo.

Blamáž prokuratúry a súdu v priamom prenose – urážka ústavnosti!

Súd, ktorý má prejednať falšovanie a výrobu cenných papierov v podobe 4 zmeniek dokáže na pojednávaní ukázať iba dve z nich. Súd to vysvetľuje tým, že „iba toľko sa ich podarilo zohnať“. Ako súd vôbec môže prijať obžalobu a viesť pojednávanie ku skutku, kde sa pojednáva o 4-och zmenkách a pritom ich nemá ako dôkazný predmet vôbec v spise? Nehovoriac o práci takzvaných znalcov. Je to absolútna urážka ústavnosti a zákonnosti, keď súd sa pohráva s obžalovanými bez toho, že by sám mal v poriadku formálnu stránku konania. Ak súd rozhodne a jeho rozhodnutie bude napadnuté odvolaním, čo predloží na odvolací súd? Domienku, že  tie zmenky existujú?

K otázke súdu na ďalšie dokazovanie Marek Para navrhuje konfrontáciu Viery Ruskovej a Kováčika, výsluch znalkyne Saxovej a opätovné vypočutie písmoznalkyne Strakovej. Prokurátor návrh na dokazovanie nemá.

Zajtra súd rozhodne o ďaľšom postupe

Senát  po porade povedal, že „Vzhľadom na rozsah návrhov si súd vyhradzuje právo na dlhšiu poradu a rozhodne zajtra ráno,“a až zajtra povedia, čo bude ďalej. Procesné strany sa však majú pripraviť na všetky alternatívy teda aj na to, že sa budú čítať už len záverečné reči.

Pri súčasnom stave konania, ukončenie dokazovania  však môže byť veľkou procesnou chybou súdu nepripustiť dokazovanie a nepripustiť túto procesnú právomoc obhajobe, na ktorý poukazuje aj Pavol Rusko, keď hovorí, že: „Som presvedčený, že na Najvyšší súd ešte takéto praktiky neprenikli,“ čím vlastne hodnotí prácu súdu ešte pred vydaním rozsudku.

Súd by sa  pri tomto postupe skutočne dopustil vážneho porušenia práva obhajoby, pretože  by nevykonal všetky dôkazy aj v prospech obhajoby, čo je porušenie zásady rovnosti pred súdom.

Horúca správa

Pred chvíľou sme obdržali informáciu, že pani znalkyňa Straková ešte v roku 2017 pôsobila ako špeciálny pedagóg v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 2014 bola dokonca štatutárnym zástupcom Centra pedagogicko-psychologického  poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši. Súbeh a objem jej znaleckej činnosti by tak oprávnene mal byť preskúmateľný z hľadiska jej skúseností, praxe a kvalifikovanosti záverov, ku ktorým sa dopracovala po dlhoročnom súbehu pracovného pomeru a spôsobu výkonu znalca.

Nielen pochybnosti Mariána Kočnera o jej erudovanosti, ale aj pchybnosti 70-ročného znalca Nouzovského k jej záverom by mali byť preto brané vážne aj zo strany súdu a tieto okolnosti by mala sama vysvetliť aj so svojim denníkom znalca, ktorý by mala predložiť k svojej kvalifikácii.

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies