Spoločné vyhlásenie justičných predstaviteľov k poslaneckému návrhu

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov justičných inštitúcií k poslaneckému návrhu na vznik živnosti  pre poskytovanie právnych služieb

Predstavitelia najvyšších justičných inštitúcií sa na spoločnom stretnutí pri okrúhlom stole na pôde Slovenskej advokátskej komory dňa 27. januára 2022 zaoberali témou poslaneckého návrhu zmeniť živnostenský zákon a zaviesť nový druh živnosti na poskytovanie právnych služieb. Zástupcovia Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory vyjadrili nasledovné jednotné stanovisko k tomuto návrhu:

Zásadne nesúhlasíme s tým, aby bol popri advokácii  vytvorený paralelný systém poskytovateľov právnych služieb formou živnosti. Ide o krok proti zabezpečeniu kvality a etiky  pri poskytovaní právnych služieb občanom. Navrhovanú zmenu považujeme za  nedôvodnú a odmietame ju ako celok.

Za Najvyšší súd SR Ján Šikuta, predseda

Za Najvyšší správny súd SR Pavol Naď, predseda

Za Generálnu prokuratúru SR Maroš Žilinka, generálny prokurátor

Za Slovenskú advokátsku komoru Viliam Karas, predseda

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies