Sudkyňa JUDr. Záleská, špecialistka na politické kauzy a nezákonné konania

Dnes nám Denník N, zaspieval ódu  a zverejnil foto sudkyne Pamely Záleskej. Otázkou zostáva, na akom poste v justícii, prípadne v exekutíve počestnú sudkyňu uvidíme v najbližších týždňoch. Možností je niekoľko, a tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou dozvieme, že s pokorou bude zastávať post šéfa špeciálneho, prípadne najvyššieho súdu.

Zaujala ma najmä hĺbka úvahy pani sudkyne, podľa ktorej:

„ Desať rokov pre Andruskóa bolo málo, vražda Kuciaka bola brutálna“.

Ako vyplýva z publikovanej state Denníka N, úvaha plynie z myšlienkového pochodu členky senátu, ktorý súdi  objednávateľa  úmyselnej úkladnej dvojnásobnej vraždy a zároveň sudkyne, ktorá bola súbežne aj členkou senátu v spore zmenky, kde došlo k uloženiu 19 ročných trestov odňatia slobody. Obe kauzy sa bytostne týkajú osoby Mariána Kočnera.

Zákon umožňuje súdu mimoriadne zníženie ukladaného trestu pod dolnú hranicu odňatia slobody  v situácii, keď  páchateľ prispel k objasneniu trestného činu spáchaného v prospech zločineckej skupiny.

Je tu však otázka, či zo strany súdu nedošlo k takému  svojvoľnému  výkladu zákona, ktorý mu nezákonne umožnil také značné zvýhodnenie objednávateľa  úkladnej dvojnásobnej vraždy ako to bolo rozhodnuté vyneseným rozsudkom.

Pokiaľ sudkyňa vychádzala zo svojho vnútorného presvedčenia, že menovaný prispel k objasneniu trestného činu spáchaného v prospech zločineckej skupiny, tak zákon jednoznačne posudzuje také konanie ako úmyselné usmrtenie s vopred uváženou pohnútkou s tým, že čin bol spáchaný v nebezpečnom zoskupení.  Nebezpečným zoskupením sa rozumie zločinecká skupina ( § 141 Tr.zák.).

Za tento trestný čin úkladnej vraždy zákon jednoznačne a bez výnimky ukladá trest odňatia slobody na doživotie.

Natíska sa tu záver, že Andruskóovi, pokiaľ  aj prispel  k objasneniu úkladnej dvojnásobnej vraždy spáchaného v prospech zločineckej skupiny,  keďže zákon iný trest v tejto súvislosti  nepozná a ani neumožňuje,.mal byť uložený trest odňatia slobody na doživotie,

Treba veriť, že v rámci avizovanej očisty justície sa  spravodlivosť v ďalších fázach  trestného konania náležite vyporiada aj s touto otázkou, keďže pre odsúdeného  Andruskóa bude hrozba doživotia najvážnejšou skúškou pravdovravnosti.

Pri zamyslení sa nad citovanou úvahu pani sudkyne Záleskej s prihliadnutím na symbol spravodlivosti,    misky váh, natíska sa posúdenie dvoch  posudzovaných  skutkov  z hľadiska ich spoločenskej nebezpečnosti.

Kým pri prvom išlo o neodstrániteľný následok  – úkladné, úmyselné usmrtenie dvoch mladých ľudí v porovnaní s konaním, ktoré len smerovalo k vytvoreniu podmienok na získanie peňazí.

V prvom prípade súd uložil len 15 rokov ( hoci podľa znakov malo byť uložené doživotie) tomu, kto spustil uvedenie vražedného komanda do realizácie objednávky s nenapraviteľným výsledkom, kým v druhom prípade, keď išlo o takú fázu prípravy na obstaranie  peňazí, ktorá mala ešte veľmi ďaleko ku skutočnej možnosti ich  získania, pričom  sudkyňa stála pri ukladaní 19 ročného trestu odňatia slobody. To sú tie misky váh a na ich porovnávaná hodnota – dva životy – peniaze.

Sudkyňa Pamela Záleská je dlhodobo zavedená ako expert kauzy s politickým pozadím

Sudkyňa Pamela Záleská, expertka na dlhodobé stíhanie nevinných

Špeciálny výkon spravodlivosti JUDr. Záleskou

Na margo spovede sudkyne Pamely Záleskej o krivých sudcoch, prináleží na počestnú sudkyňu otázka, či medzi takých sudcov možno zaradiť aj ich konanie vo veciach, kde nie sú vedome v postavení  zákonných sudcov.

Pani sudkyňa Záleská, ako predsedníčka nitrianskej sekcie Združenia sudcov Slovenska v postavení predsedníčky senátu Okresného súdu v Nitre  opakovane  konala ( napr. vo veciach 21T 66/2017, 21 T 93/2017) v trestných veciach napriek tomu, že nemohla byť  zákonnou sudkyňou.

Postup sudkyne Záleskej bol v príkrom rozpore so zákonom

Preto je tu otázka, či pri jej úvahe o krivých sudcoch nemyslela aj na toto svoje konanie, a či ho nehodnotí  ako nesprávne. Pretože pokiaľ nie, tak je na veľké zamyslenie aké je jej vnútorné presvedčenie o spravodlivosti aj vo veciach kde v súčasnosti pôsobí ako zákonná sudkyňa, a či nie je dôvod na preverenie spôsobilosti.

Javí sa, že na označenom súde  došlo pri prideľovaní vecí k neprípustným manipuláciám a k priamemu porušovaniu princípu náhodného výberu sudcov, ktorí  v konkrétnych veciach budú konať a rozhodovať. Po 29.5.2018 ( ako to bolo zverejnené ) sa to týka cca 100 vecí.

Možno si len domýšľať, čo viedlo aktérov týchto nezákonností k takému postupu. Nebol tento stav dôvodom na zmenu vedenia súdu?

V súčasnosti je na novej ministerke spravodlivosti zabezpečiť patričné prešetrenie  nezákonností a nastoliť stav, aby vo veciach rozhodli zákonní sudcovia aj za cenu zrušenia doterajších nezákonných rozhodnutí.

V opačnom prípade je tu hrozba zásahov Ústavným súdom Slovenskej republiky na nastolenie ústavnosti, prípadne posúdenie dodržiavania práv občanov na zákonného sudcu európskymi inštitúciami.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies