Sudkyňa Sabová včera na pojednávaní prerazila dno vyhrážaním sa obžalovanej Zsuzsovej

 JUDr. Sabová, vydieraná od čias pôsobenia na prokuratúre v Humennom

JUDr. Ružena Sabová nie je žiadnym listom nepopísaným. Mnoho občanov, si nesporne spomenie na jej pôsobenie na pozícii prokurátorky v Humennom, kde neslávne skončila, pod hrozbou  disciplinárneho stíhania, ktoré predpokladalo v neskoršom období prekvalifikovanie konania na  trestné.

Svojmu koncu v talári vyhla sa nástupom na ŠTS, kde svoje bohaté skúsenosti pri riešení politických káuz uplatňuje roky. Špecialitou súdnych konaní, kde rozhoduje v pozícii predsedníčky senátu je porušovanie platnej trestnoprávnej legislatívy a odmietanie vykonať dokazovanie. Zneužitím právomoci verejného činiteľa marí právo účastníkov konania na spravodlivý súdny proces .

V praxi jej konanie prebehne bez prijatia a vykonania, čo len jediného dôkazu navrhnutého obžalovanými, prípadne  obhajobou. Tetno prístup v plnej šírke uplatňuje v prístupe k dôkazom v kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky.

Sabová od samotného začiatku konania nevykonávala právomoci zverené jej štátom v súlade so zákonom. Zároveň vedela aj to, že na vydanie odsudzujúceho rozsudku si nemôže dovoliť vykonať riadne dokazovanie, preto jej spôosob vedenia pojednávaní je účelové vyslovene v neprospech práv obžalovaných..

Vedela, že nemôže pripustiť do konania Threemu, pretože už skutočnosť, že bolo vyhotovených šesť verzií komunikácie je do neba volajúci nezmysel.

JUDr. Sabová vie, že v spise je jednoznačne policajnou analýzou preukázané, že komunikácia Aleny Zsuzsovej nevykazuje ani náznak trestnej činnosti.

Dnes JUDr. Sabová prerazila dno, vyhrážaním obžalovanej sťažnosťou adresovanou Zboru väzenskej a justičnej stráže

Vyjadrenie sudkyne nemožno ani v metaforickej rovine označiť iným názvom ako tzv. vyhrážanie sa obžalovanej Alene Zsuzsovej. Nielen správanie, ale predovšetkým postoj predsedníčky senátu JUDr. Ruženy Saboej v priamej previazanosti s jej osobnou zaujatosťou, ktorú nie je možné nevnímať ani len v teoretickej rovine jednoznačne preukazujú tvrdenia obžalovanej Aleny Zsuzsovej.

Jednoducho v tomto konaní, niet žiadnych pochýb o zaujatosti menovanej predsedníčky senátu, ktorá bola povinná sa z konania pre zaujatosť vylúčiť najneskôr po prevzatí rozhodnutia Luxemburského súdu, ktoré je pre všetkých  sudcov záväzné.

Ak by totiž nebola sudkyňa Sabová zaujatá, nevznikla by situácia, aby obžalovanej Alene Zsuzsovej, bránila preukázať svoju nevinu.  Alene Zsuzsovej je upierané zákonné právo,  vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom.

Na včerajšom pojednávaní sa Alena Zsuzsová chcela vyjadriť k výsluhu svedka Mikulaja. Po jej vyjadrení k dôkazu, nastal verbálny útok zo strany predsedníčky senátu v podobe formy tzv. zastrašovania sa voči obžalovanej.

Ide o nemiestne a to už vôbec nehovorím o tom, že neprofesionálne vystupovanie predsedníčky senátu JUDr. Ruženy  Sabovej.

Predsedníčka senátu, zanietená svojou „vernosťou, ako aj oddanosťou“ nemenovaným osobám riadiacim Špecializovaný trestný súd, uvedomujúc si vákuum v dôkaznej situácii je v stave tzv. „oslepenia“.

Paradoxne, tento záblesk brániaci jej triezvemu úsudku platí len vo vzťahu k samotnej obhajobe, ako aj obžalovaným.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies