Šúrek, Mika, Greško, Textoris – elitní prokurátori alebo adepti na odňatie občianskeho prekukazu a zatvorenie do psychiatrickej liečebne v Pezinku? 

Má právo prokurátor Šúrek, obliekať talár, ak je presvedčený, že uznať vinným je možné páchateľa v civilnom konaní?

Trestné konanie je vážnym zásahom do integrity, ktoréhokoľvek občana. Štandardne prebieha tak, že na základe podnetu, po posúdení vyšetrovateľ rozhodne, či podnet odmietne, začne stíhanie vo veci spáchania skutku, prípadne rozhodne o vznesení obvinenia. Po ukončení vyšetrovania konanie zastaví alebo predloží návrh na podanie obžaloby. Podaním obžaloby na súd, obžalovaný absolvuje proces, ktorého výsledkom je rozsudok oslobodzujúci, alebo odsudzujúci.

V prípade, že  obvinenému je pred súdom preukázaný spáchaný skutok, senát, prípadne samosudca uzná obvineného vinným a následne hneď rozhoduje i o treste.

Elitní prokurátori Šúrek, Mika, Greško, Textoris … sú presvedčení, že uznať osobu vinnou je možné dokonca v civilnom konaní, v ktorom nie je ani účastníkom.  

Keď som v roku 2017 dostala stanovisko generálnej prokuratúry k žalobe o náhradu škody s odôvodnením, že nemám nárok na náhradu škody, pretože som bola vo veci uznaná vinnou, považovala som to za zlý vtip. Vybrala som sa na poštu, vybrala odpis z registra trestov, aby bolo zjavné, že som nikdy odsúdená nebola a zaslala odpis s vyjadrením na súd a predpokladala, že súd akceptuje informácie uvedené v odpise, že som nikdy odsúdená pre žiadny trestný skutok nebola.

Máme rok 2021,  v konaní sa vystriedalo x prokurátorov. Dodala som súdu veľa odpisov a predsa právni zástupcovia prokuratúry, inak prokurátori sú presvedčení,  že som bola uznaná vinnou… Generálna prokuratúra v stanovisku uviedla veľa neprávd, na ktorých  napriek tomu, že boli vyvrátené  do dnešného dňa trvá …

Po piatich rokoch zvráteností a klamstiev, naozaj ma šikanovanie a príprava nezmyselných dokumentov prestala baviť, nakoľko nemám záujem zvyšok života hrabať sa v ich starých svinstvách a o požiadala som o vysvetlenie JUDr. Štefana Harabina, respektíve požiadala som  sudcu o zodpovedanie niekoľkých pre konanie podstatných otázok …

Pán doktor, čo si občan má predstaviť pod termínom „byť uznaný vinným“.

Je to jednoduchá vec. Osoba musí byť právoplatne odsúdená. Musí mať právoplatné rozhodnutie súdu o odsúdení, ktoré môže skončiť právoplatne na prvom, či druhom stupni. V prípade dovolania sa jednej z procesných strán v zákonom určenej lehote, by mohol Najvyšší súd napadnutý rozsudok zrušiť a tým pádom zrušiť jeho právoplatnosť.

V akom konaní môže byť občan uznaný vinným, respektíve odsúdený ?

Bez najmenších pochybnosti iba v trestnom.

Môže o vine rozhodnúť sudca v civilnom konaní?

Civilný súd o vine v trestnej veci nikdy nemôže rozhodnúť.

Môže byť osoba uznaná vinnou v civilnom konaní, v ktorom nebola účastníkom konania, respektíve stranou sporu?

Ako som už povedal v civilnom konaní súd nikdy nerozhoduje o vine, či nevine páchateľa trestného skutku.

V konaní o náhradu škody, ktoré vediem proti Generálnej prokuratúre, právny zástupca prokuratúry tvrdí, že za nezákonné trestné konanie, ktoré zastavil generálny prokurátor JUDr. Čižnár, s odôvodnením, že bolo nezákonné od samého začiatku, nemám nárok na náhradu škody, pretože som bola za uvedený skutok uznaná vinnou niekoľkými súdmi. Dokonca zdôrazňuje, že som bola uznaná vinnou Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Na prvom pojednávaní kde som predložila odpis registra trestov bez záznamu, čiže ľudovo povedané čistý výpis z registra trestov. Som zistila, že som bola uznaná vinnou v civilnom konaní v spore Markíza Slovakia verzus doktorka Loduhová. Môže sa toto tvrdenie zakladať na pravde?

Uznanie viny Ústavným súdom Slovenskej republiky, resp. civilným všeobecným súdom jednoducho nie je možné ani na Hornej Volte. Pokiaľ niečo také tvrdí zástupca generálnej prokuratúry, čiže prokurátor, ako zástupca štátu, tak to je dôvod na jeho okamžité trestné stíhanie za trestné činy zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ohovárania, a dokonca aj poškodzovania cudzích práv.

Keďže ide o osobu , ktorá je znalá práva a má justičnú skúšku, nemôžeme u nej prezumovať, že je to osoba hlúpa, ktorá nepozná a neovláda právny poriadok. Pretože keby sme prezumovali, že ho neovláda, čo som už  v predchádzajúcej časti uviedol, tak musíme mu nielen odňať občiansky preukaz, ale musíme ho zavrieť do Pezinku na šieste poschodie s režimom najprísnejšej kazajky.

Keď sa toto nedá prezumovať, tak je nesporne prítomný jeho úmysel. Je niečo strašné, čo i len pripustiť, že by prokurátor, ktorému štát zveril poverenie stíhať trestnú činnosť, sám úmyselne páchal trestnú činnosť.

Napriek tomu, že na každom pojednávaní predložím aktuálny odpis z registra trestov a potvrdenie zo všetkých súdov uvedených generálnou prokuratúrou, že som na ich súdoch nebola odsúdená, dokonca nebola ani účastníkom v civilnom spore, právne zastúpenie generálnej prokuratúry trvá na prvotnom stanovisku prokurátora JUDr. Šúreka,  že som bola uznaná vinnou v civilnom konaní. Je nejaká možnosť, akým spôsobom môžem pred súdom preukázať bezúhonnosť?

Vy nemáte povinnosť preukazovať neexistujúce právoplatné odsúdenie v trestnom konaní. Vy sa dožadujte odpovede generálneho prokurátora, či už začal trestne stíhať prokurátora, ktorý svojvoľne o Vašej osobe zavádza a klame. Veď generálny prokurátor má zákonnú povinnosť zistiť aj cez Váš register trestov, že nikdy ste právoplatne odsúdená súdmi v trestnom konaní nebola. Prečo ste nepodali trestné oznámenie?

Podala. Po prvých pojednávaniach, keďže prokurátori tvrdili, že JUDr. Čižnár rozhodol nezákonne, požiadala som o stretnutie generálneho prokurátora a podala trestné oznámenie na prokurátorov, ktorí generálnu prokuratúru zastupovali pred súdom. Predpokladala som, že generálny prokurátor JUDr. Čižnár zvolí zákonný postup a v zmysle zákona môj podnet odstúpi na ÚŠP, ibaže on podnet na trestné stíhanie odstúpil na netrestný odbor.

Po podaní podnetu sudkyňa ma vyzvala, aby som zdokumentovala, ktoré rozhodnutia bolo podľa môjho názoru nezákonné. Od začiatku konania všetky rozhodnutia, ktoré boli vydávané v rozpore so zákonom, boli zrušené ako nezákonné. V konečnom dôsledku, generálny prokurátor ako posledný zastavil konanie právoplatne s odôvodnením, že som sa žiadneho trestného činu nedopustila.

Čo chcete počuť? Veď každé rozhodnutie, počnúc prvým vznesením obvinenia, až po posledné, sú všetko nezákonné rozhodnutia, pretože nikdy nemalo byť obvinenie vznesené, všetky rozhodnutia na úrovni prokuratúry, sú nezákonné rozhodnutia, ktoré Vás zjavne poškodili a šikanovali.

Stanovisko obsahuje aj excesy, ktoré duševne zdravý má problém vôbec stráviť.

Pre bežného človeka má rok dvanásť mesiacov. Podľa prokuratúry doba približne rok spočíva v lehote približne od roku 2008 do 2014. Ako sa dá preukázať, že rok nemá 60 mesiacov?

Zatvorením takej osoby, ktorá tvrdí opak, do Pezinka. Tak to môžete preukázať. Lebo ja predsa nemám čo preukazovať, že dnes svieti slnko, lebo to je notorieta, keď je tma, tak je tma. Toto netreba preukazovať. To je nenormálne, čo tu rozprávate (smiech). Čo vy máte čo preukazovať?

Za normálnych okolností štát, keď pochybí, napríklad v Nemecku, aspoň mám také informácie, keď nezákonne rozhodne, štát už nečaká na to, že by poškodený sa dožadoval nápravy, ale automaticky takého občana odškodní, lebo štátny orgán voči nemu postupoval nezákonne, šikanoval hoa spôsobil mu škodu a navyše dostane aj bonus v podobe nemajetkovej ujmy.

Mňa Váš prípad neprekvapuje. Žiaľ. Tí, ktorí voči Vám robili nezákonnosti sa boja, aby pravda vyšla najavo, lebo štát za ich nezákonnosti bude musieť platiť. Preto sa bránia a robia všetko pre to, aby túto nezákonnosť zatutlali a predlžujú tak Vašu šikanu, ale aj navyšujú výšku Vám spôsobenej škody.

Mám v tomto smere osobnú skúsenosť ako podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti. Prišla za mnou vedúca právneho oddelenia z lipšicovsko-žitnanského obdobia a predložila mi spis s otázkou, že ako má postupovať na súde v kauze, kde ministerstvo spravodlivosti žaloval poškodený, že bol päť mesiacov neoprávnene vo väzbe. Akú má zaujať taktiku, aby sme to neprehrali. Chytil som sa za hlavu! Považoval som to za zvrátené. Pani kolegyňa, hovorím, ukážte mi ten spis, máme tu právoplatné rozhodnutie, že ten človek bol právoplatne oslobodený? Ukázala mi ho. A vy chcete teda koho brániť? Keby vášho príbuzného zobrali nezákonne do väzby, rozpadla by sa mu rodina, stratil zamestnanie a my, štát, by  sme ho mali ešte šikanovať ďalej? Navyšovať škodu jeho, navyšovať trovy advokáta a zaťažovať zbytočne súdy sporom zjavne dopredu prehratým pre štát po dobu ďalších napríklad päť rokov?

Bránila sa, že tak to robili Lipšic aj Žitnanská, a že ona to musela takto robiť.  Nariadil som jej do týždňa zhromaždiť judikatúru štrasburského súdu v tom smere, že koľko Štrasburg priznáva za mesiac nezákonnej väzby alebo nezákonného výkonu trestu. Pamätám na ten prípad, lebo poškodený mal priezvisko Fic a Fico vtedy bol premiér. Osobne som podpísal rozhodnutie, kde sme väzbu odškodnili 500 tisícami slovenských korún podľa štrasburských rozhodnutí.

Nečudujem sa preto Vašej otázke. Slovenská republika cestou ministerstiev spravodlivosti, vnútra, ale aj iných štátnych orgánov po mojom odchode z postu ministra takto postupuje opätovne.

Mám informácie, že momentálne štátom poškodení vymáhajú asi 12 miliónov Eur v exekučnom konaní a štátni úradníci na pokyn ministrov robia účelové procesné prekážky ešte i počas exekúcie, aby sa škoda nevyplatila. A to je vo veciach už právoplatne skončených na všetkých stupňoch súdov.

Toto je už zjavne organizovaná zločinecká skupina na najvyšších poschodiach štátnych orgánov. Jednoducho štátna mafia.

Zakladá sa na pravde tvrdenie, že nárok na náhradu škody vzniknuté nezákonným trestným konaní má iba ten, kto sa bránil zákonnými prostriedkami proti trestnému konaniu?

(smiech) To nie je na komentár. To je zasa na odňatie občianskeho preukazu a zatvorenie do Pezinka. Pretože keď ja realizujem svoje procesné oprávnenia dané Trestným poriadkom, navyše sa môžem hájiť spôsobom ako uznám za vhodné, môžem využívať opravné prostriedky, čo  je moje základné ľudské právo dané mi Ústavou, Európskym dohovorom o ľudských právach a ešte aj Európskou chartou ľudských práv. Čiže nevie, čo rozpráva, pri všetkej úcte.

Vás štát šikanuje a tým, že sa sťažujete, odvolávate a využívate zákonom predpokladané procesné postupy, aby sa neporušovalo proti Vám právo, ktoré porušuje štát, pretože šesť rokov nezákonne postupoval proti Vám, tak Vy spôsobujete prieťahy…!Vy ste pritom nič nespôsobili, len ste sa bránili,.. Skutočne toto nemôže stráviť zdravý človek.

Neviem kto to pojednáva a ani ma to nezaujíma. Týmto ľudom neželám nič zlé. Len nech sa stanú predmetom takej istej šikany v budúcnosti oni sami.

Ide len a výlučne o svojvoľné pokračovanie šikany proti Vám.

Aké šance má občan proti netvorom, hrajúcim sa na orgán výkonu spravodlivosti?

V konečnom dôsledku to vyhráte, musíte to vyhrať. Je len otázka, kedy. A to už je zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prokurátorom, ktorý aj napriek tomu, že vie, že štát je povinný zaplatiť škodu,  ju automaticky nezaplatí, ale predlžuje súdny spor, tým pádom narastajú trovy aj úroky. To je už potom škoda, ktorú navyšuje aj  generálny prokurátor, alebo ministerstva vnútra, resp. spravodlivosti, ktorí zastupujú Slovenskú republiku, lebo vedú nezmyslený súdny spor. Vy žalujete určitú istinu k určitému dátumu, ktorá sa navyšuje o úrok. Priama škoda, istina, ktorú žalujete, za tú zodpovedajú orgány, ktoré vydali nezákonné rozhodnutia. Ale už tie úroky a trovy, za toto už zodpovedná buď generálny prokurátor alebo minister vnútra, resp. spravodlivosti. Vám nič nebráni podať trestné oznámenie aj na týchto ľudí, veď oni predlžujú vašu šikanu a navyšujú škodu štátnemu rozpočtu! Páchajú aj trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Keďže som nevedela vysvetliť, že rok nemá 60 mesiacov, ale len dvanásť, som podala trestné oznámenie na šéfa netrestného odboru GP. Za zneužitie právomoci. A bolo mi oznámené GP, že prokurátor v záujme verejnosti môže pred súdom aj klamať. Aby nepoškodil svojim konaním občanov Slovenskej republiky.

To kto sa pod to podpísal?

Prokurátor Dukes.

Treba sa pýtať Žilinku, prečo ešte nie je trestne stíhaný. Veď prokurátor je zástupca štátu. Generálna prokuratúra je vrcholný orgán ochrany práva a on hovorí, že prokurátor v záujme služobných povinností má klamať a zavádzať súd? Toto si neviem predstaviť ani v najfantastickejšom sne.

Áno, musí urobiť všetko preto, aby prokuratúra za tie nezákonnosti, čo páchal prokurátor JUDr. Šramko, neplatila…

Čiže, aby sa navyšovala škoda a pokračovalo v šikane. To nie je normálne! Keď som hovoril o šiestom poschodí v Pezinku, tak asi tieto poschodia treba dobudovať pre takýchto ľudí. Dvanáste, trináste, štrnáste poschodie. Toto nemá obdobu vo svete.

Prokurátor nemusí uvádzať pred súdom pravdu, on musí isť vo verejnom záujme na výsledok, v tomto prípade zabrániť uhradeniu spôsobenej škody…

Konečným výsledkom je aj podanie obžaloby voči vám…  čiže verejný záujem je, keď politik povie, že treba Teleki zavrieť, lebo píše pravdu? Toto je potom verejný záujem? Alebo treba Teleki odsúdiť, lebo píše pravdu a takýto prokurátor dá potom neoficiálny pokyn, že toto je verejný záujem. Preto klame, že Teleki pácha trestnú činnosť, hoci vie, že Teleki trestnú činnosť nepácha. (smiech)

Viem, čo je to šikana. Keď prišla za mnou spomínaná riaditeľka právneho odboru hovoril som jej: „…vy si viete predstaviť, že ten človek bol päť mesiacov vo väzbe, jemu sa mohla rozpadnúť rodina, manželka sa mu odcudziť, deti ho mohli znenávidieť, prísť o zamestnanie a vy ho chcete šikanovať ďalej!“

Predložila som znalecký posudok k vážnemu poškodeniu zdravotného stavu a k patologickým zmenám v organizme, vypracovaný súdnym znalcom z odboru patológia, nakoľko v mojom prípade došlo k tak vážnemu poškodeniu zdravia, ktoré je kvalifikované ako zločin proti ľudskosti. Prokurátor bol pohoršený, že patologické zmeny v organizme  hodnotil patológ.

Po dvadsaťtri ročnej šikane je vôbec zázrak, že žijete. Lebo slabšia telesná schránka, resp. psychika by to neprežila. Tu sa nedá vylúčiť, že rátali s tým, že vás fyzicky a psychický zlynčujú, zlikvidujú, lebo normálna ľudská bytosť z mäsa a kostí a štandardnej psychickej výbavy to nemôže vydržať.

Prokurátor, keď je taký vychytralý, prečo potom sám automaticky nepredložil znalecký posudok?

Ja som požiadala súd vyhotovenie posudku, to odmietol, po piatich rokoch som dosiahla, že bol predvolaný pred súd znalec. ..

Prečo to neurobil? Nechcel zistiť skutkový stav ani rozsah škody? Opäť sa treba pýtať bol prokurátor dosadený  za účelom krytia nielen spôsobenej škody a aj trestnej činnosti? Vám bola spôsobená škoda cez nezákonné trestné stíhanie. Kto vyrábal neexistujúcu trestnú činnosť, tak nepáchal náhodou trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa?

V mojej veci rozhodovalo osemdesiat ľudí, neverím tomu, že by všetci boli tak hlúpi…

… to je už potom typická štátna mafiánska mašinéria, jeden druhého úmyselne kryje. Niektorí nielen policajti, vyšetrovatelia, prokurátori ale aj sudcovia používajú, žiaľ, nie zásadu in dubio pro reo, v prípade pochybnosti, povinne oslobodiť, skončiť a odškodniť, ale zásadu in dubio mitius, v prípade pochybností miernejšie, aby zabili vec a aby tí, ktorí páchali nezákonnosť boli akože mimo, lebo niečo tam bolo. Ten človek, ktorý už nevydrží tú šikanu tak sa uspokojí napríklad aj s podmienečným trestom odňatia slobody. A tak sa často prekrýva nezákonnosť právoplatným verdiktom súdu.

Dovtedy ťahali súdne konanie, trestná činnosť všetkých konajúcich nebola premlčaná…

Žiaľ, zahanbujúco  a verejne to robia reprezentanti, štatutári štátnych orgánov, ktorí sú postavení na to, aby prioritne chránili ľudské práva. V právnom štáte niečo nepredstaviteľné.

ďakujem za rozhovor …

Záver:

Nad psychopatickými prejavmi prokurátora JUDr. Michala Šúreka, Greška, Miku, či Textorisa sa v konaní o náhradu škody účastník možno rozčúli, možno ako ja bezmocne zasmeje. V civilných konaniach, v ktorých spomínaní prokurátori sú v pozícii právnych zástupcov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, čiže iba bežným účastníkom konania, respektíve zástupcom žalovanej strany a nejde o nič viac ako o satisfakciu a peniaze.

Problém však nastáva, ak si uvedomíme, že podobné zvrátenosti na dennej báze produkujú v závažných trestných veciach, kde sú v pozícii žalobcov a kde sa nehrá o pár tisíc eur, ale o slobodu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies