Totálne zlyhanie Európskej komisie v prípade vírusu Covid-19

Hodnotenie konania EK v otázke koronavírusu by sa žiaľ dalo zjednodušene zhrnúť do jedinej nelichotivej vety. Konala neskoro a dosiaľ neurobila nič naozaj efektívne. Napriek tomu považujem za potrebné podrobnejšie upozorniť na niekoľko aspektov tohto problému.

Po prvé, už v minulom roku hovoril skúsený americký politik Henry Kissinger poznajúci globálne politické sily o tom, že do roka príde celosvetová pandémia smrteľného vírusu. Dnes hovorí, že svet sa musí spojiť pod jednu vládu v novom svetovom poriadku. Nedávno k tomu uverejnil svoj článok v americkom Wall Street Journal. Všetci vieme, že situácia vo svete je napätá a mení sa. Všetci vieme, že americký dolár postupne stráca svoje postavenie, pokračujú veľké riziká pre zachovanie pôvodných národných štátov v Európe. Deje sa tak najmä v dôsledku riadeného dovozu ilegálnych migrantov zo štátov tretieho sveta a pokusov presadiť extrémne liberálne projekty ako napríklad LGBTI a gender ideológiu. Narastá nespokojnosť občanov Európy s politikou Bruselu, s nerovnosťou politickej sily členských štátov a so snahami o trestanie tých „neposlušných“. Všetci vieme, že existuje riziko silnejúcich odstredivých síl členských štátov EÚ, najmä po odchode Veľkej Británie. Narastajú nebezpečné provokácie voči Ruskej federácii, čo vyvoláva strach a nespokojnosť ľudí s konfrontačnou politikou EÚ a NATO. Ak vychádzame z faktu, že pán Henry Kissinger nikdy nehovorí do vetra, treba z toho usudzovať, že politici EÚ mali už dávno prikladať istú vážnosť aj takýmto predikciám. Ale žiaľ EK nie je schopná alebo ochotná efektívne riešiť ani mnou uvedené doterajšie hrozby a krízy.

Rakovina – nerakovina, Slovensko 5G siete musí mať, nech nás to stojí koľko chce životov

Ďalším aspektom konania EK je to, že ňou prijaté opatrenia alebo vyhlásenia majú iba akýsi frázovitý formálny charakter, najmä pokiaľ ide o vyhlasovanie obdobných opatrení, ktoré už dávno predtým väčšina rozumných členských štátov prijala samostatne. To jasne naznačuje nedostatok vopred premyslenej koncepcie riešenia krízových situácií zo strany EK. Uviesť možno napríklad neschopnosť alebo neochota ukončiť ilegálnu migráciu.

Tretím aspektom činnosti EK je neschopnosť správne, otvorene a pravdivo hodnotiť situáciu. Nevyjadriť sa k otázkam zadržiavania zdravotníckeho materiálu slabším štátom napríklad zo strany Nemecka, neschopnosť prijať bez zlomyseľných konšpirácií pomocnú ruku od Ruskej federácie a Číny a trvanie na nezmyselných protiprávnych sankciách považujem za veľký nedostatok práce a neschopnosť politikov Bruselu myslieť v širokých súvislostiach v prospech vlastných občanov členských štátov. Súčasná kríza jasne dokumentuje, že politika EK nie je žiadnym reálnym prínosom pre členské štáty EÚ. V tejto súvislosti si dovolím zopakovať, že iba suverénny štát je schopný zaistiť ochranu a prosperitu vlastných občanov. Žiadna medzinárodná organizácia na to nemá mechanizmy. Zároveň sa naplno prejavuje akási sebecká povaha nemeckej politiky v rámci EÚ.

Ako by bolo potrebné postupovať? Treba si uvedomiť, že vírusom sú ohrození všetci občania členských štátov. Vieme, že vírus sa šíri nekontrolovateľným kontaktom medzi ľuďmi. Preto mi chýba napríklad rozhodnutie o okamžitom zastavení financovania a realizácie riadenej ilegálnej migrácie do Európy. Ako právnikovi mi chýba prijatie efektívnych opatrení na zamedzenie zbytočného obmedzovania základných ľudských práv a slobôd aj v podmienkach krízového riadenia. Cieľom zvládania krízových situácií nemôže byť vedomé obmedzovanie ľudských práv a dosiahnutie totálnej kontroly nad obyvateľstvom členských štátov. Navrhovanie akéhosi nového Marshallovho plánu pre Nemecko, či vydávania spoločných dlhopisov EÚ, ktoré sú obrovským a neopodstatneným rizikom finančnej záťaže a rizikom pre ďalšie riadne fungovanie vnútorných ekonomík členských štátov považujem za nesprávne. Iba by priviedli štáty k podstatne vyššej závislosti od Bruselu. Vyvodenie správnych záverov bude veľmi dôležité pre zvládanie možných podobných kríz v budúcnosti. Myslím si, že ide najmä o disciplinovanosť občanov, dôkladnú organizáciu a riadenie, vytváranie dostatočných rezerv vo všetkých oblastiach hospodárstva, podporu vnútornej sily hospodárstva štátu, sústredenie sa na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa sebestačnosti štátu v potravinovej výrobe a všetkých aspektoch bezpečnosti štátu. V neposlednom rade je potrebné sústredenie politiky štátu na zodpovedné a efektívne riešenie hlavných problémov v prospech bezpečnosti a zdravia vlastných občanov. To je najdôležitejšia ústavná povinnosť každej vlády. Ostatné otázky môžu v časoch kríz počkať.

V tejto súvislosti budeme v strane Vlasť pomáhať uplatňovať všetky opatrenia vlády, ktoré budú prijímané v prospech nášho národa a našej vlasti. Sme suverénnym štátom. Konanie EK je v týchto otázkach pre nedostatočné a samozrejme až druhoradé.

Stanovisko Jany Teleki k vyjadreniam sudkyne Sabovej

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies