Zakázané slová generálneho prokurátora. Prosím nečítať

Takže toto chcel dnes generálny prokurátor povedať v parlamente poslancom:

Zmluva medzi vládou Československa a Sovietskeho zväzu o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na našom území v roku 1968 „bola pre Slovenskú republiku nepochybne výhodnejšia ako tá, ktorá je vám v súčasnosti predložená na odsúhlasenie. A to je paradox, nad ktorým sa treba vážne zamyslieť. Žiadna okupačná zmluva nemôže byť pre štát výhodnejšia, ako zmluva, ktorá má vo svojom názve a v preambule uvedené, že ide o obrannú zmluvu.“

„Interpretačné vyhlásenie prezidentky Slovenskej republiky právne nezaväzuje Spojené štáty americké – nie je uvedené v dojednanej dohode, ani v jej preambule, ani v jednotlivých článkoch, ani jednoznačne nevyplýva z jej obsahu.

„Slovenská republika sa vzdá zvrchovaných práv na svojom území, keď prenesie výkon svojho práva vstupovať do zariadení a priestorov na svojom území poskytnutým na výhradné použitie ozbrojeným silám USA, napríklad aj v prípade, ak orgány činné v trestnom konaní budú mať dôkazy o tom, že v týchto zariadeniach a priestoroch došlo k spáchaniu trestného činu.“

Zákerná a infantilná bohorovnosť zástancov dohody s USA

„Táto dohoda umožní vstup a využívanie pozemkov a zariadení v súkromnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve štátu, samosprávnych krajov a obcí ozbrojenými silami USA a ich dodávateľmi, a to dokonca nad rámec dohodnutých zariadení a priestorov, na časovo neobmedzené obdobie a bez náhrady.

„Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad svojimi vojenskými zariadeniami, vojenskými zásobami a vojenským materiálom. Po celom území Slovenskej republiky sa budú môcť podľa dohody voľne pohybovať aj lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo pre USA, teda aj iných štátov.“
„Ide o porušenie suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá v rozpore s čl. 7 prenáša časť výkonu svojich práv na cudzí štát, stráca kontrolu nad vojenskými zariadeniami, dopravnými prostriedkami, zbraňami, strelivom a iným vojenským materiálom cudzieho štátu umiestnenými na území Slovenskej republiky.“

„Slovenská republika touto zmluvou prenechá svoje územie cudziemu štátu na vojenské účely, a to mimo rámca kolektívnej obrany prostredníctvom NATO.“

„Oprávnenie k preletu, k tankovaniu počas letu, pristávanie a vzlietanie na území Slovenskej republiky bez akéhokoľvek súhlasu v konkrétnej veci v podstate znamená, že územie Slovenskej republiky sa stáva aj územím USA.“

„Výkon právomoci vojenskej polície ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky, a to dokonca aj v komunitách mimo vojenských zariadení a priestorov, je hrubým a neospravedlniteľným zásahom do suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky.“

„Ide o právnu úpravu, ktorá nerešpektuje ústavnú zásadu rovnosti a hrubým spôsobom narúša podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.“

Už sa nečudujem, že mu vládna koalícia zakázala vystúpiť. Podporiť túto zmluvu po takýchto výhradách je totiž čistá vlastizrada.

VIDEO: Ako Čaputová oklamala občanov SR: „Zmluvu o prítomnosti cudzích vojsk a základní na Slovensku by som v žiadnom prípade nepodpísala,“ sľubovala svojim voličom v roku 2019

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies