Zámer vlády zrušiť doplatky za lieky pre časť ľudí vnímajú Slováci veľmi pozitívne

Zámer vlády zrušiť doplatky za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ŤZP vnímajú Slováci veľmi pozitívne. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA totiž takmer 70 percent ľudí na Slovensku považuje zrušenie doplatkov za lieky pre spomínanú skupinu poistencov za dobrý krok vlády. Za dobrý nápad to pritom nepovažuje len jeden z desiatich respondentov. Zvyšok má k tomuto opatreniu neutrálny postoj, alebo sa v prieskume respondenti nevedeli vyjadriť. Prieskum spoločnosť Nielsen Admosphere realizovala od 24. júla do 31. júla na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Ako veľmi dobré opatrenie hodnotí zrušenie doplatkov za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ŤZP polovica opýtaných. Naopak, ako veľmi zlý zámer to vníma 5 percent ľudí. Dobrým sociálnym opatrením je zrušenie doplatkov za lieky pre vybranú skupinu ľudí pre takmer 19 percent respondentov a zlým pre vyše 4 percentá občanov Slovenska. Každý siedmy Slovák hodnotí tento krok neutrálne a 7 percent opýtaných sa k téme nevedelo vyjadriť.

Najväčšiu podporu má zrušenie doplatkov za lieky pre deti do šiestich rokov, penzistov a ŤZP u respondentov vo veku 55 rokov a viac. V tejto vekovej kategórii hodnotia toto opatrenie veľmi dobre dvaja z troch opýtaných. Menšie sympatie má tento krok u ľudí vo veku od 15 do 24 rokov a vo veku od 25 do 34 rokov. V týchto dvoch vekových kategóriách vníma tento zámer ako veľmi dobrý menej ako polovica Slovákov.

Mierne väčšiu podporu má návrh na zmeny v liekovej politike u menej vzdelaných ľudí. Kým veľmi pozitívne hodnotí zrušenie doplatkov za lieky pre vybraný okruh ľudí polovica Slovákov so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity a takmer 55 percent opýtaných so stredoškolským vzdelaním s maturitou, pri vysokoškolsky vzdelaných ľuďoch ide o 46-percentnú podporu tomuto opatreniu. Ešte väčšie rozdiely sú v podpore zrušenia doplatkov za lieky pre vymedzenú skupinu ľudí z hľadiska veľkosti miesta bydliska. Ako veľmi dobrý hodnotí tento krok 58 percent respondentov z malých obcí, pri ľuďoch z malých a stredných miest podpora klesá na 46 percent a pri veľkých mestách na 40 percent.

Doplatky za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ŤZP sa budú rušiť. Na tlačovej konferencii vládnej koalície to v polovici júla uviedol predseda strany Sme rodina Boris Kollár. Ako konštatoval, napĺňa sa tak jeden z hlavných bodov predvolebného programu strany Sme rodina. „Veľa ľudí mi písalo, pán Kollár, mám mizerný dôchodok a keď zaplatím všetky poplatky, ostane mi 50 až 60 eur, a ja sa môžem rozhodnúť, či mi tých 50 eur zostane na jedlo, alebo ich miniem na lieky. Tento gordický uzol sme práve teraz s celou vládou rozťali,“ dodal predseda parlamentu.

Štvrťročný limit spoluúčasti vo výške 12 eur sa v súčasnosti vzťahuje na poistencov s ŤZP či poberateľov invalidnej penzie. Starobní a predčasní starobní penzisti majú limit na doplatky za lieky na úrovni 30 eur. Ak ide o dieťa do 6 rokov veku, kvartálny doplatok za lieky dosahuje najviac 10 eur. Nulové doplatky za lieky majú poistenci do 6 rokov, ak sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies