Žilinkove rozhodnutia o sťažnostiach sudcov síce upokojili Víchricu, ale spustili mediálnu metelicu

Mnoho občanov si niekoľko týždňov kládlo otázku, ako a či je vôbec možné, že sa generálny prokurátor dostal do nemilosti špeciálnej prokuratúry a médií, v súvislosti s kritickými vyjadreniami súvisiacimi so samovraždou príslušníka SIS Františka Bohma na adresu Špeciálnej prokuratúry, alebo s opätovným prešetrením kauzy únosu Vietnamca, z ktorého jednoznačne vyplýva, že sa jednalo o spravodajskú hru.

Paradoxom však je, že podstatne menej pozornosti venovali jeho rozhodnutiam o sťažnostiach v kauze Víchrica, o ktorej JUDr. Žilinka informoval na svojom FB profile, statusom s názvom:

„Generálny prokurátor rozhodol o sťažnostiach proti obvineniu sudcov v akcii  „Víchrica“

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka rozhodol 1.marca 2021 o sťažnostiach piatich sudcov proti uzneseniu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vznesení obvinenia z 27.10.2020 v rámci akcie „VÍCHRICA“.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky po preskúmaní veci v celom rozsahu zrušil vznesenie obvinenia sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. J. K., stíhanému v dvoch bodoch za pokračovací zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. Dôvodom zrušenia obvinenia, založeného na jedinom dôkaze (a aj to v jednom prípade nepriamom) – nekonkrétnej výpovedi kajúcnika JUDr. V. S., bola úplná abstraktnosť stíhaných skutkov. Konštrukcia skutkov opísaných v uznesení o vznesení obvinenia bola tak neurčitá, že obvinenému neumožňovala využiť jeho právo na obhajobu, pretože nevedel, voči čomu sa má vlastne brániť. Opis skutkov bez špecifikácie súdnej veci (resp. jej označenia bez jediného dôkazu, ktorý by také skutkové zistenie potvrdzoval), v súvislosti s ktorým malo dôjsť k ponuke úplatku, ale aj miesta či času spáchania skutku, mal za následok porušenie zákonnej podmienky opisu skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom.

Z rovnakých dôvodov bolo čiastočne vyhovené sťažnostiam bývalej podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. J. U. a zrušené vznesenie obvinenia v jednom bode pre zločin prijímania úplatku, ako aj sudkyne JUDr. K. B. a zrušené obvinenie v jednom bode pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu. Vo zvyšnej časti boli sťažnosti obvinenej JUDr. J. U. pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa formou účastníctva a obvinenej JUDr. K. B. pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu, ako nedôvodné zamietnuté.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky napokon v celom rozsahu zamietol ako nedôvodné sťažnosti obvineného JUDr. D. L. stíhaného pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu a pre zločin prijímania úplatku, ako aj obvinenej JUDr. O. D. stíhanej pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

„Na margo zrušených obvinení treba zdôrazniť, že len právne perfektné a dostatočne konkrétne uznesenie o vznesení obvinenia, majúce oporu v dôkazoch, umožňujúce plné uplatnenie práva obvineného na obhajobu, môže vytvoriť procesný predpoklad pre vykonávanie úkonov právne významným spôsobom. Právo a spravodlivosť totiž nemôžu byť založené na nepráve,“ konštatoval M. Žilinka.

Kampaň ktorú rozpútali sprofanované médiá zdôrazňovaním, že bol zvolený za generálneho prokurátora hlasmi opozície, či kritika jeho odchodu z tlačovky, a odignorovaní novinárov bola skôr na smiech.

Pre celú spoločnosť, nielen pre poslancov, ktorí za JUDr. Žilinku hlasovali, predstavoval najmä z dôvodu odbornosti, ktorá pri vydávaní rozhodnutí prokurátora predstavuje mantinely, najmenšie zlo. JUDr. Žilinka nebol zatiahnutý do spravodajských hier a politických káuz.

Novinári, zvyknutí na zvrátené kampane si jednoducho neuvedomili, že nikto nie je povinný znášať ich bezprecedentné osočovanie, a urážanie.

Každý novinár by si mal uvedomiť, že zodpovednosť za svoje konanie preberá na seba generálny prokurátor podpisom pod rozhodnutím, ktoré vydal.

Niekoľko rokov piata kolóna prahla po prešetrení vybraných káuz. JUDr. Maroš Žilinka, ktorý dal kauzy prešetriť čelí útokom. Svojimi aktivitami vraj zaťažuje prokurátorov.

 

 

.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies