Bude Žilinkovou kliatbou prekážka“res iudicata „?

Nedávne rozhodnutie vo veci zrušenia obvinení a trestného stíhania voči Pčolinskému a Kollárovi vyvolali vášne a rozdelili verejnosť na odbornú a politickú.

Netreba zrušiť § 363 , ale hysterickú diktatúru koalície a neprofesionálne riadenie polície

Politická elita reagovala tou najplytkejšou demagógiou,

keď prezidentkou počnúc a politikmi typu Veronika Remišová končiac sa všetci byli do pŕs, že Žilinka zobral súdom možnosť spravodlivo vo veciach rozhodnúť.

K tomu sa pripájali ďalší právni diletanti z radov politikov, ktorí nemajú ani hmlistú predstavu o našom právnom systéme,a fungovaní brachiálnych zložiek a už vôbec nevnímajú, že v kompetenciách súdov, prokurátorov a policajtov existujú deliace medze, ktoré prakticky neumožňujú  súdne konanie vo veciach, kde nie je podaná obžaloba.

Demaskovali sa  aj sfanatizovaní právnici typu Baraník, ktorí by teoreticky právo mali ovládať, ale chcú posúvať systém delenia moci medzi súdom, prokuratúrou a políciou do roviny všemocných súdov s ubratím komptencií prokuratúry.

Remišová chce búrať inštitúty ktoré patria iba generálnej prokuratúre

Odborná verejnosť,

ktorá pozná a vie ako funguje delenie moci v justícii a mala by sa vedieť vysporiadať s kompetenciami generálneho prokurátora je tiež rozdelená. Oportunisktické a tendenčné vedenie špeciálnej prokuratúry Danielom Lipšicom hneď pohotovo vyrobilo analýzu, aby mohlo spochybniť kompetencie a autoritu Maroša Žlinku a hlavne vydaného rozhodnutia v zmysle komeptenčného pargrafu 363 Trestného poriadku.

Nie je čomu sa diviť. Žlinka odmietol vymenovať prokurátora Kysela do Lipšicovho tandemu ako zástupcu a podal na neho podnet na disciplinárne konanie.

Lipšica   demaskoval a nazval po prvýkrát verejne lotrom Robert Fico na svojej tlačovke

2.septembra a nezabudol pripomenúť, že Lipšic -najväčší kritik Žilinku sám tento paragraf do trestného poriadku presadzoval. To že Lipšic bol jediným politkom ktorý dostal štvrť milióna od Penty bol len ilustráciou toho, že Lipšicove špeciálne znalosti v politike mali byť dôvodom objednania právnych služieb.

 

Odborná verejnosť a stavovské autority ale sú dosť jednoznačne na strane Maroša Žilinku, napríklad je to advokátska komora.

Je neakceptovateľné uvažovať o zmene právnej normy iba z dôvodu nepopulárneho rozhodnutia

Proti nekoncepčným zásahom do systému právomocí a vyváženosti deľby moci v justícii sa vyjadrila aj súdna rada, ktorá odsúdila snahy politikov  meniť právny systém len kvôli presadeniu politickej objednávky v jednom prípade.

Vyjadrenia niektorých politikov o zámere urýchlene zmeniť paragraf 363 sú alarmujúce

 

Prekážka Res iudicata a novinárske zovšeobecnenie o novom obvinení sú v konflikte so zákonom – čítajme s porozumením

Je potrebné povedať, že už na tlačovej konferencii odpovedal Žlinka vo všeobecnosti na otázku novinára, že zrušené sú všetky vydané rozhodnutia týkajúce sa začatia trestného stíhania, vedenia konania , obvinenia, ako aj dôvodov väzby.

Hovoril pravdu.

36 stranové rozhodnutie nenechalo suchú niťku na policajtoch a dozorujúcich prokuráoroch, presne zinventarizovalo v časovom slede všetky dôkazy , ktoré neboli získané a vykonané zákonným spôsobom a viedli k zrušeniu uznesenia

Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 10.03.2021 sp. zn. VII/1 Gv 26/20/1000-67. V závere rozhodnutia je vymedzené aj uznesenie o začatí trestného stíhania vydané vyšetrovateľkou PZ z 01.12.2020 sp. zn. PPZ-72/NKA-BA2-2019 a prikazuje vyšetrovateľke PZ, aby o veci znovu konala a rozhodla.

Ak teda s porozumením prečítame odôvodnenie tohoto rozhodnutia, tak podrobne sa zoznámíme s mimoriadne vážnymi dôvodomi porušenia práv obvinených ale aj povinností prokuraúry a polície spočívajúce v porušení zákobnov uvedených v  ustanovení § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por., a v konaní, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, v ustanoveniach § 2 ods. 10, ods. 12, § 206 ods. 1 Tr. por., a v ustanoveniach § 326 ods. 1, ods. 2 písm. c), § 329 ods. 1, ods. 2, ods. 3, § 233 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a), § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 Tr. zák. Tieto boli porušeníé v  neprospech obvinených.

Všetky doteraz vykonané úkony boli nezákonné a teda sú neplatné.Rozhondutie Generálnej prokuraúry ale je dosť adresné,konkrétne a právne vymedzujúce na to, aby na základe princípu prekážy rozhodnutej veci už žiadny orgán činný v trestnom konaní nemohol vyslovovať názory a rozhodnutia na tom istom právnom a skutkovom základe k tomu istému skutku a k tým istým osobám. Prekážka ne bis in idem – právo nebiť trestne stíhaní za tú istú vec poskytuje na základe tohto rozhodnutia právnu ochranu účastníkom konania v postavení obvinených.

Spravodlivosť nevznikne na nezákonnosti

Žilinka  nezabránil znovupreskúmaniu veci, ale striktne vymedzil spôsoby, okolnosti za ktorých sa v tejto veci nesmie konať.Po Slovensky. Čo si špeciálna prokuratúra a NAKA navarili, to si musia aj zjesť a začať pracovať profesionálne, v súlade so zákonom. Čo bude dosť veľký problém , čo môžem potvrdiť z vlastných skúseností.

Ako ma 16 rokov nezákonne trestne stíhali a trikrát obvinili za ten istý skutok aj ked ma chránila zásada ne bis in idem a nesmelo sa konať pre prekážku res iudicata?

Nuž k tomu treba len drzosť, opovážlivosť a zakrývanie trestnej zodpovednosti prokurátorov,policajtov a vyšetrovateľov a sudcov.

Toto spiknnutie už Ján Packa –  bývalý policajný prezidetn označil za začarovaný kruh, z ktorého je beznádejné sa dostať.

Redaktor TV Markíza Ján Pasiar v tej dobe nechal sa vyjadriť k téme nezákonného trestného stíhania vysoké právne a štátne autority a ako vidíme, že aj teraz po 13-ich rokoch sú tieto vyjadrenia opäť aktuálne a dajú sa aplikovať na mnohé právne prípady zneužitia právmocí. Doba však pokročila a očakávali by sme, že táto vládnúca politická garnitúra , ktorá si dala za svoj ciel boj s korupciou bude mať sebareflexiu. Ale skôr opak vnímame: Nikdy nebolo delenie ľudí za našich a vašich tak silné, ako pri ohýbaní práva touto koalíciou. A tak to musíme aj vnímať.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies