Ďalší závažný lapsus trenčianskej justície… nezákonný súdny proces

TV Markíza v spravodajstve odvysielala ďalší prípad zastavenia nezákonného trestného konania, vedeného Okresným súdom Trenčín voči osobe, ktorej bolo dva roky po márnom uplynutí lehoty vznesené obvinenie, a dva roky strávila vo väzbe.

Vznesenie obvinenia občanovi je vážnym zásahom do práv. Obvinená osoba musí strpieť úkony, a podriadiť sa mnohým obmedzeniam vyplývajúcim z trestného zákona. Na návrh prokurátora, na základe rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie môže byť vzatá do väzby. Pochybovať o vážnej psychickej traume obvineného, najmä ak vie, že orgány činné v trestnom konaní vedú konanie, ktoré je v príkrom rozpore so zákonom predovšetkým ak je obvinený stíhaný väzobne, je bezpredmetné.

Vyšetrovateľ po prevzatí trestnej veci prioritne musí preskúmať, či sú splnené podmienky na vznesenie obvinenia… vysporiadať sa predovšetkým s dobou od spáchania trestného činu po vznesenie obvinenia, čiže zistiť , či neuplynula lehota na premlčanie. Ak zistí že lehota na premlčanie trestnosti skutku uplynula, povinnosťou vyšetrovateľa plynúcou zo zákona je konanie zastaviť. V prípade prezentovanom Markízou vyšetrovateľ konanie nezastavil, vzniesol obvinenie…

Uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľ doručí do 48 hodín dozor konajúcemu prokurátorovi!

Zaujímavosťou je, že ani dozor konajúci prokurátor neriešil tak vážnu vec, ako je zákonnosť konania, a podal v trestnej veci obžalobu.

Sudca po napadnutí obžaloby na súd je povinný zistiť, či sú splnené podmienky na prejednávanie trestnej veci pred súdom. Sudkyňa Okresného súdu prijala obžalobu, napriek skutočnosti že konanie z dôvodu premlčania bolo nezákonné od vznesenia obvinenia, a obžalovanú odsúdila.

Krajský súd, v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou Trenčín, potvrdil rozsudok okresného súdu, a obžalovaná nastúpila do výkonu trestu.

Po dvoch rokoch vo väzbe na základe mimoriadneho opravného prostriedku Najvyšší súd SR, nariadil zastaviť konanie z dôvodu nezákonnosti.

Z podaného mimoriadneho opravného prostriedku jednoznačne vyplýva, že obhajoba v priebehu konania na nezákonnosť vzneseného obvinenia, a zároveň celého konania upozorňovala!

Ako je možné že orgány činné v trestnom konaní, tak závažnú okolnosť, s nezanedbateľným vplyvom odignorovali?

Základy trestného práva sú predmetom výučby v prvých semestroch na právnickej fakulte. Počítanie lehôt v trestnom konaní patrí k základnej výbave sudcu ako aj prokurátora. Niet pochýb že slovenským sudcom a prokurátorom nechýbajú základné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon funkcie, ale morálka a etika.

Zdravý rozum odmietne jednoducho uveriť, že vyšetrovateľ, dvaja prokurátori a dvaja sudcovia iba pochybili, najmä ak si uvedomí, že skutok mala osoba spáchať v roku 1998…

Zo súdu odchádzala unavená, zničená žena… zmohla sa iba povedať: Bol to justičný omyl … necítim sa dobre …

O pocitoch piatich darebákov, orgánov na výkon spravodlivosti, ktorých rozhodnutia ju protiprávne dostali za mreže sme sa nedozvedeli…

Akú hodnotu majú dva roky strávené vo väzbe, a roky nezákonného kriminalizovania, sa nepochybne dozvieme po podaní žalôb za nezákonné rozhodnutia orgánov moci…

Z daní občanov justícia zvládla platiť orgány, ktoré sa podieľali na jej kriminalizovaní, dvojročný pobyt vo väzbe, a nepochybne sa poskladáme na náhradu škody za nezákonné rozhodnutia.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies