Dôkazy a vyjadrenia  obžalovanej Aleny  Zsuzsovej vyvracajú obžalobu

Hlavné pojednávanie vo veci vraždy Kuciaka pokračuje oboznamovaním dôkazov, ktoré pre konanie boli odtajnené. Začali sa oboznamovať dôkazy zo sledovania a z odposluchov mobilných telefónov. Súd pri oboznamovaní tejto časti dôkazov vylúčil verejnosť aj  poškodených.

Legenda polície v súvislosti ” s objednávateľom a sprostredkovateľkou” je deravá ako sito

Ako prebiehalo sledovanie

Sledovanie začala NAKA vykonávať na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie ŠTS-V-270-1/18-Ntt-219 zo dňa 11.04.2018 a sledovanie zahrnovalo veľké množstvo osôb a postupne sa rozširovalo podľa vyhodnocovania poznatkov. Okrem sledovania osôb sa vykonávalo aj odpočúvanie mobilných telefónov. Postupne došlo k odtajneniu záznamov pre účely trestného stíhania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem sledovania rôznych podozrivých osôb sa začiatkom septembra 2018 začalo intenzívne vykonávať sledovanie hlavných podozrivých a súbežne s tým aj ich odpočúvanie.

V trestnom spise sa po prvýkrát objavuje sledovanie Tomáša Szabóa 20.09.2018 v rovnakom termíne ako aj Andruskóa a Marčeka,  v tej dobe je už vyšetrovanie smerované vyslovene voči nim ako podozrivým a okrem fyzického sledovania polícia vykonávala aj odposluch ich telefonickej komunikácie až do termínu ich zadržania.

Zabili Jána Kuciaka Srbi ?

 

Obdobne bol sledovaný od 21.09.2018 až  do zadržania aj Miroslav Marček.

Sledovanie Zoltána Andruskóa trvalo podľa záznamov najkratšie, čo znamená, že bola vysoká vyšetrovacia a právna istota pre jeho zadržanie a obvinenie. Sledovačka ho prakticky odprevadila až domov a čakala na zákrok do rána 4:00, keď došlo k zadržaniu.

 

 

Proces s bosorkou

 

Čítanie odposluchov bez účasti verejnosti na hlavnom pojednávaní

Odposluchy boli vykonávané od 25.08.2018 .Okrem toho, že tieto odposluchy sú plné vulgarizmov , obsahujú aj popisy niektorých okolností, ktoré sú pre citlivých poslucháčov nevhodné. Z rovnakého dôvodu ich nie je vhodné ani zverejňovať. Predsa len existujú určité momenty a fragmenty v týchto komunikáciach, ktoré skutočne stoja za pozornosť, pretože v ďalšej časti pojednávania a bezprostrednosti konania boli predmetom otázok a odpovedí.

V odposluchu zo dňa 27.08.2018 odznela zaujímavá informácia o tom, že z prostredia polície unikla informácia o zvýšenej aktivite a sledovaní, dokonca „napichnutí“ obydlia sledovacími zariadeniami:

V odposluchu zo dňa 27.08.2018 o 13:34 odznela vcelku vážna informácia o Marčekovi a jeho komunikácii o nejakých peniazoch:

 

 

Tieto informácie boli neskôr vyhodnotené v kontexte s vyšetrovacou verziou, ktorá predpokladala rôzne odmeny za kriminálnu činnosť a plánovanie a vykonanie vraždy.

Andruskó mal za krivé svedectvo voči Zsuzsovej prisľúbený nízky trest, Ostružlík beztrestnosť

Na súde však preferovali informáciu z komunikácie Zsuzsovej o peniazoch, ktorú obžaloba vysvetlila ako zašifrovanú komunikáciu o peniazoch za vraždu. Presný obsah komunikácie však bol dňa 10.09.2018 takýto:

 

 

 

 

 

 

Jednalo sa o úroky, ktoré Andruskó dlžil Zsuzsovej za pôžičku. Zrejme ale k ničomu nedošlo, lebo 11.9.2018 zaslala Zsuzsová výčitku.

Neskôr sa komunikácia  stupňovala. Komunikácia zo dňa 12.9.2018 bola:

Andruskó je  odpísal, aby vydržala a Zsuzsová reagovala, že už čaká niekoľko dní. Po niekoľkých urgenciách 17.09.2018 Zsuzsová píše:

Zsuzsová po opakovaných urgenciách to kategoricky uzatvorila s textovou správou, ktorú netreba ani dešifrovať, ani v nej hľadať iný význam, pretože je jednoznačné, že si pýta svoje peniaze:

Zsuzsová poprela, že jej finančné vzťahy s Andruskóm súviseli s vraždou Kuciaka

Tieto správy boli predmetom otázky senátu, odkiaľ ich Zsuzsová mala. Tá na to reagovala:

„S pánom Kočnerom som sa v roku 2013 pohádala, my sme sa nerozprávali. Predala som Porsche, takže z toho som požičiavala. Mala som z čoho.“ K pôžičke a ku komunikácii s Andruskóm vypovedala: „Mal odo mňa požičané peniaze, dokonca ešte aj v septembri 2018 až do zadržania. Pán Andruskó s úrokmi meškal, povedala som mu, že tieto peniaze som si požičala preňho.“ „Mal požičané 20-tisíc s 10-percentným úrokom. V marci mi asi desať tisíc vrátil.“

Súd pri rozhodovaní o vine a treste Andruskóa porušil zákon.

Záhadný vplyvný Rus, ktorého polícia nevyšetrovala

Že by za objednávkou vraždy mohol byť nejaký Rus, raz vypovedal Andruskó, na čo upozornil obhajca Zsuzsovej  JUDr. Neszméry. K tomu sa Zsuzsová vyjadrila s viditeľnou obavou.

Podľa Zsuzsovej sa s Andruskóm stýkal istý Rus žijúci  v Bratislave , ktorý je veľmi bohatý a vplyvný. S Andruskóm mali byť obchodní partneri. „Je to človek, ktorý ponúkal milión eur za prepustenie pána Kočnera. Podľa mňa je to človek, ktorý má s touto vraždou niečo spoločné.“ Bola prekvapená, že tomu orgány činné v trestnom konaní nevenovali pozornosť.

Zsuzsová aj jej obhajca už na minulom pojednávaní upozornili na to, že boli jej ukradnuté dva Iphony, pričom tieto sa fyzicky nenachádzajú medzi dôkazmi, ale bol z nich vraj robený výpis komunikácie a tento sa zázrakom objavil na iphonoch novej generácie, ktoré v dobe záznamu ešte sa ani nevyrábali. Obhajca Zsuzsovej preložil dôkaz o tom, že  dva páry telefónov boli identifikované s rovnakým číslom IMEI, čo nie je fyzicky možné a posudok s týmto obsahom diskvalifikuje výpisy zo štyroch telefónoch. S touto skutočnosťou sa súd zrejme bude musieť ešte vyrovnať.

Lipšic obišiel s dlhým nosom, Kušnírová dostala studenú sprchu

„Tebe neodpoviem na nič!“ odsekla Lipšicovi  Zsuzsová. „Nemáš právo mi klásť otázky!“

Pani Kušnírová sa snažila opäť vstupovať emocionálne do svedomia Aleny Zsuzsovej, ale tá jej vyrovnaným hlasom  odpovedala: „Pri všetkej úcte, je mi veľmi ľúto, že vy sa dnes nemôžete rozprávať so svojou dcérou, ale na vašom mieste by som si otvorila oči a snažila sa zistiť, kto je skutočným vykonávateľom vraždy a kto je skutočný objednávateľom. Lebo neexistuje žiadny dôkaz, že by som si vraždu objednala ja.“

Opakovaný výsluch IT odborníka potvrdzuje sériu pochybností a manipulácia s telefónmi a obsahom Threemy

Súd opakovane predvolal IT odborníka Mikulaja, ktorý by mal vysvetliť rad otázok a pochybností, ktoré sa vynorili v súvislosti so spôsobom skúmania telefónov, identity správ a celej série pochybností súvisiacich s možnosťou manipulácie s nahrávkami. Odpovedá na otázku obhajcu Paru, ktorý sa zameral na to, či môže byť vstupované do Threemy v režime letu a Mikulaj potvrdzuje že nie je to možné, iba ak by v tej istej dobe na inom zariadení bol aktívny ten istý identifikátor. Potvrdzuje, že medzi dvoma verziami Threemy je rozdiel asi 10 tisíc správ, ktoré sa objavili až v Threeme číslo 2 . Obsah a spôsob ich možného vzniku však nekomentuje, je to nad rámec jeho odbornosti, no na otázku Paru potvrdil, že akýkoľvek zásahom do šiforvaného súboru je možné poškodiť integritu a“ akoukoľvek zmenou by malo prísť k  zmene sumy„. Mikula uvádza, že jeden z telefónov obsahuje správy až do Kočnerovho zatknutia v júni 2018, tento telefón sa asi 9.júna vybil a bol nabitý až 12.októbra 2018. Na Kočnerovu otázku, či niekto mohol medzi tým telefón nabiť, odpovedal hypoteticky, že bolo by to asi vidieť, ale takto analýzu nikto nerobil. Potvrdil však, že identifikátori k obom telefónom sú zhodné. (Jedná sa o dosť vážnu okolnosť, vzhľadom k tomu, že po Kočnerovom zatknutí nových 10 tisíc správ muselo nejakou interakciou vzniknúť a Kočner evidentne k telefónu nemal ani prístup.Ten, kto mal prístup však mal prístup aj ku komunikácii pred termínom Kočnerovho zatknutia).

K zmene textov v aplikácii Mikulaj uvádza, že: „Tie neboli zmenené. Jedna vec je vytvoriť obsah, druhá je ho zašifrovať, dostať do telefónu bez toho, aby o tom vedel, zariadenie má bezpečnostný modul a každá správa v tom validačnom bloku má číslo, ktoré sa má použiť iba raz – je to dlhé automaticky generované číslo.“

Odhalenie falšovania Kočnerovej Threemy

Spoločnosť Threema potvrdila, že správy sa dajú falšovať

Toto jeho tvrdenie však je v úplnom rozpore podľa iných odborníkov, ktorí preukázali postup, ktorým aj laik dokáže tieto zmeny bez akéhokoľvek odhalenia vykonať. Je to aj v rozpore so správou spoločnosti Threema, ktorú predložil obhajca Marek Para. V správe sa píše, že správy Threemy sa dajú sfalšovať.

Nie je zrejmé na aké otázky spoločnosť Threema obhajcovi Parovi odpovedala, ale policajt Mikulaj to komentoval takto: „Z môjho pohľadu je v tej správe zhrnuté to, že ak používateľ disponuje šifrovacím kľúčom a aplikáciou na šifrovanie, tak môže vytvoriť text. To je fakt. Ale jedna vec je text vytvoriť, potom zašifrovať, potom ho dostať do systému tak, aby všetky metadáta vypovedali, že to nebolo pozmeňované. A je tam aj tá úroveň, ktorá sa tu nespomína, že sa tam generuje jedinečné číslo pri každej správe.“

Zabudol však byť korektný a úplný a uviesť, že to jediné identifikačné číslo, ktoré spomína, sa dá v samotnom textovom súbore výpisu ľahko zachovať a potom celý pozmenený súbor importovať späť do telefónu. K tomuto postupu sme už priniesli presné video, ktoré si každý laik môže pozrieť.

Mikulaj tvrdí, že sa nenašiel dôkaz, že by sa zasahovalo do Threemy. Týmto akoby sa vysmial celému procesnému postupu, ktorý bol postavený na skúmaní verzie Threemy, ktorá podľa Kočnera aj obhajoby bola po manipulácii vložená do telefónov. Je samozrejmé, že extrahovaný súbor, ktorý pochádza z manipulovaného telefónu, nemá tieto stopy priamo v sebe, ale fakt potvrdený spoločnosťou Threema, že môže dôjsť k manipulácii je postačujúci na spochybnenie dôkazov najmä v kontexte jedného páru dvojičiek s rovnakým IMEI číslom a pochybnou aktualizáciou správ po Kočnerovom zatknutí.

Zsuzsová poukazuje na to, že v mobile, ktorý začala používať v roku 2018 pri stiahnutí Threemy do nového telefónu sa vytvoril identifikátor, ktorý sa používal aj v starom telefóne. Tento rozpor nebol vysvetlený, pričom pochybnosť súvisí práve so spochybnenými telefónmi, ktoré majú identické čísla IMEI !

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies