Súd pri rozhodovaní o vine a treste Andruskóa porušil zákon.

Špecializovaný trestný súd v senáte predsedníčky Pamely Záleskej, ktorá je členom senátu JUDr. Klemaniča v prípade zmenky, dnes rozsudkom odsúdil  Zoltána Andruskóa za spolupáchateľstvo v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky na 15 rokov.

Prípad Andurskóa bol vyčlenený na samostatné konanie po tom, ako sa rozhodol už na začiatku vyšetrovania spolupracovať a uviedol svoje kontakty na priamych vykonávateľov vraždy ako aj na Zsuzsovú, s ktorou sa dlhodobo poznal, a od ktorej mal dostať 50 tisíc euro a odpustenie dlhu v sume 20 tisíc eur. V akej súvislosti je jeho svedectvo reálne v prípade uvádzania Mariána Kočnera, nebolo medializované. Marián Kočner vylučuje akýkoľvek kontakt s Andruskóm a v tejto veci aj so Zsuzsovou. Jedná sa preto o sprostredkované svedectvo a nie o usvedčenie priamym svedkom k vine Kočnera. Bude otázne ako sa so svedectvom Anduskóa súd vo veci vraždy vysporiada v konaní voči zvyšným štyrom obžalovaným .

V zmysle § 34 ods.(2) súd má ukladať trest len v takej výmere, ako ustanovuje zákon.

Súd mimoriadne môže znížiť trest po spodnú hranicu trestu podľa § 39 ods. (2) Trestného zákona v prípade,  že páchateľ vo významnej miere prispel k objasneniu trestného činu spáchaného  v prospech zločineckej skupiny.

V prípade úkladnej vraždy dvoch osôb  je určený trest za vraždu podľa § 144 ods.(2) sa páchateľ odsudzuje na 25 rokov až doživotie, v prípade nebezpečného zoskupenia až na doživotie podľa odseku (3) písm. b) Trestného zákona.

Spravodlivosť pre páchateľa a nie pre poškodených

Taký bol argument sudkyne Pamely Záleskej, keď na prvý pokus predniesol prokurátor navrhovanú dohodu o vine a treste  vo výške 10 rokov.  Bez rozhodnutia o návrhu preto dala možnosť obžalovanému a prokurátorovi a tí po hodine súhlasili s výškou trestu 15 rokov. Podľa Záleskej Andruskó zobchodoval smrť tak, aby mu vyniesla 10 rokov :

Je úplne zrejmé, že žiadny uložený trest nebude spôsobilý napraviť spôsobenú smrť.“ 

Ak pozrieme na vec  pragmaticky, podľa Záleskej obchod je primeraný, ak Andruskovi trest  zníži o 10 rokov, pričom upustí od doživotia.

Zvláštna morálka!

Ak nebudeme polemizovať o vine Andruskóa, ale iba o význame jeho svedectva, ktoré má viesť k usvedčeniu páchateľov, tak 10 rokov, alebo 40%-né zníženie trestu je obchodná cena za to, aby ostatní obžalovaní, a najmä Marián Kočner, mohli byť jednoduchšie usvedčení. Pre Zoltána Andruskóa je takýto  obchod výhodný.  Za cenu, že postavil vyšetrovateľom akúsi dejovú líniu a dôkazovú situáciu, pri ktorej by sa ďalej od páchateľov, maximálne po Zsuzsovú, nikdy nedostali. Otázne je, či bol aj morálny, a či svedectvo Andruskóa bude akceptované a prijateľné pre dokazovanie v konaní voči štyrom obžalovaným.

Aká je však legitimita takéhoto zníženia trestu?

Európska legislatíva zníženie trestu spolupracujúceho spolupáchateľa zníženie trestu pod spodnú hranicu trestnej sadzby nepripúšťa.

rozhovoru s bývalým prokurárotorom Generálnej prokuratúry a dlhoročným advokátom JUDr. Goghom vyberáme stať, ktorá sa týka výšky trestu za ponúknutú výhodu v prípade Andruskóa:

O nevyhnutnosti dodržiavania procesných pravidiel v trestných konaniach s ex prokurátorom JUDr. Júliusom Gogom – 2.časť rozhovoru

Akú váhu môže mať obžaloba opretá o dôkazy, ktoré stoja na výpovedi spoluobvineného Andruskóa, spolupracujúceho s orgánmi trestného konania, aby získal pre seba značné výhody?

V tejto súvislosti na uvedené  závažným spôsobom nadväzuje mimoriadne  aktuálny  verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Tento dňa 12.11.2019 rozhodol vo veci Adamčo tak, že potvrdil porušenie jeho práv postupom orgánov Slovenskej republiky  a priznal mu odškodné vyše 13.000,- €. Za podstatnejšie, priam prelomové, sa  však javí rozhodnutie vydanie v tejto veci so záverom, že nemožno pripustiť pokračovanie takej  praxe,  aby sa v prospech toho, kto je v akomkoľvek podozrení zo spolupáchateľstva a účastníctva na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse, či už ako organizátor, návodca, objednávateľ alebo pomocník,  pokiaľ mu prokurátor  ponúkne akúkoľvek výhodu ( beztrestnosť, zníženie trestu, „ kúpenie svedka“ zaradením do programu na ochranu svedkov) mohla taká výhoda v trestnom konaní orgánmi štátu v prospech takej osoby aj vykonať.“

Odsúdenie Andruskóa neznamená, že voči ostatným obžalovaným je rozsudok použiteľný ako dôkaz.

Pri zajatí Adruskóa vyšetrovatelia sa prvý krát dozvedeli o Zsuzsovej, až zo svedectva Andruskóa sa dostali k presvedčeniu, na základe ktorého ju zatkli.  Vyšetrovatelia tušili, že sa jedná o objednávkovú vraždu, ale nevedeli od koho. Podľa dnešného pojednávania, kde sa čítala Threema (!) v časti komunikácie Mariána Kočnera sa dostávame k tomu, že dôvody na zatknutie Mariána Kočnera vyplývajú z nelegálneho dôkazu, Kočner odmieta svoju vinu a podiel na vražde a dúfa, že skutočný objednávateľ bude odhalený a on oslobodený.

Nesmieme si zamienať inštitúty legálneho získania tejto nahrávky od svedka Petra Tótha a inštitútu vzniku, zaobchádzania, prepisu tejto digitálnej stopy, ktorá javí znaky nezákonného obstarania a vzniku pri porušení listového tajomstva. Práve preto digitálne stopy z prípadu prejednania vraždy senát vo veci ostatných obžalovaných tieto nahrávky vylúčil. Ako vidíme, existujú celkom rozličné právne prístupy k tomu istému dôkazu. V tomto prípade toto bolo síce okrajové, ale autorizovanie všetkých vyjadrení Andruskóa mal ten procesno – právny význam, že sa mala uľahčiť dôkazná pozícia prokurátora Turana v dokazovaní voči ostatným obžalovaným.

Právomoc súdu však v tejto veci bola vyhradená len na uznanie viny samotného Andruskóa a skutku, ku ktorému sa priznal voči samému sebe. Jeho svedectvá, ktoré mali napomáhať práve Turanovi  pri príprave obžaloby vo veci  vraždy Kuciaka a priateľky, ako aj odhalenia  ešte neoverených informácii vo veciach  objednávok vrážd prokurátorov Žilinského, Šufliarskeho a advokáta Lipšica.

Turan sa netajil s tým, že ponuka dohody na 10 rokov trestu vychádzala z týchto okolností pre iný prípad, kde vidina zníženia trestu je motivujúca pre Andruskóa. Nejednalo sa teda v dominantnej miere o svedectvá pre prípad vraždy Kuciaka, ako nám to nahovára bulvárna a mainstreamová tlač. Jedná sa o obchod s obžalovaným, ktorý by si mohol zásluhy a odhalenie skupiny, ktorá mala tieto iné prípady realizovať, uplatniť pri výške trestu, ak bude stíhaný za tento skutok. V tomto prípade sa jedná prakticky len o usvedčenie Zsuzsove,j ktorá údajne mala stáť  za objednávkou. Sprostredkované svedectvo vedúce k Mariánovi Kočnerovi, sprostredkované svedectvo je nepostačujúce a pochybné.

Podajú poškodení sťažnosť voči výške trestu? Dostal Andruskó nižší trest za ich obete len kvôli svedectvu v iných prípadoch, kde polícia nemá dôkazy?

Ak si predstavíme, že  záujmy Daniela Lipšica a poškodených sa môžu dosť odlišovať, tak Lipšicov vplyv bude v tendencii Záleskej rozsudku. V prípade Romana Kvasnicu sa dá z komfortného dôvodu asi to isté a nevieme ani odhadnúť či generálny prokurátor by zasiahol, pretože aj on vedel o návrhu nižšieho trestu. Právna úprava Európskej únie mimoriadne zníženie trestu nepripúšťa a už vôbec nepripúšťa poskytovanie výhody tohto typu ako motiváciu pre páchateľa spolupracovať.

Naviac neumožňuje zobchodovať z prípadu účasti na vražde svedectvá pre iné kriminálne prípady, pretože by sa týmto spôsobom hrubo poškodili práva poškodených pozostalých na dosiahnutie spravodlivého trestu.

Trest pre Andruskóa je právoplatný. Jedná sa teda o judikát. Uvidíme, čo z písomného vyhotovenia rozsudku bude chcieť Turan povýšiť na úroveň nespochybniteľného dôkazu v prípadoch svedectiev Andruskóa, prípade argumentov k Threeme, ktoré súd v prípade ostatných obžalovaných nepripustil.

Určite vidíme zákulisnú hru a obchody s dôkazmi, ktoré za bežných okolností neobstoja. Z tohto dôvodu prokurátor Turan potrebuje sa odvolávať na autoritu a rozhodnutie súdu. To môže, avšak výlučne v prípadoch uznania vlastnej viny Andruskóa, ale nie v prípade dôkazov, ktoré senát Záleskej ani nemal skúmať, pretože rozhodoval o vine a treste jedného odčleneného páchateľa za skutok, ktorý spáchal on osobne a teda nerozhodoval a ani nesmel prejudikovať rozhodovanie v prípade viny ostatných obžalovaných v hlavnom procese.

Andruskó a jeho trest

Odsúdený Andruskó bude vykonávať trest v druhej nápravno- výchovnej skupine. V styku s ostatnými väzňami bude pracovať a nebude sa na neho sťahovať sprísnená väzba. Je to možno maličkosť, ale dostáva sa do skupiny páchateľov s nenásilníckymi deliktami, hospodárskej kriminality a podobne. Uvedomí si svoju vinu?  Zobchodoval  pre seba celkom slušný  verdikt. Z prisúdených 15 rokov musí odpykať ¾ trestu, z čoho sa mu odpočíta 13 mesiacov ktoré doteraz strávil vo väzbe. Jeho trest sa môže skrátiť o 45+13 mesiacov, čiže o takmer 5 rokov. O 10 rokov môže byť na slobode. Ten čas zrejme bude tráviť nielen prácou v rámci prevýchovného procesu, ale aj mnohými výsluchmi, kde sám určil svoju polohu, a za ktoré už výhody dostal. Desať rokov je dlhá doba a človek sa môže zmeniť aj zlomiť.

Ako priamy  aktívny organizátor vraždy dvoch ľudí však môže mať ešte aj iné problémy ako sklamanie pozostalých za takýto hanebný trest, odporujúci európskej jurisdikcii. Rozsudok ho nezbavuje povinnosti vypovedať na súde a nikoho krivo neobviniť. To by mohli byť pre neho následky, kvôli ktorým by sa mohol rozlúčiť nielen s predčasným prepustením, ale mohlo by dôjsť aj k obnove jeho procesu, kde by sa síce skúmala iba jeho vina, ale k dohode došlo na základe jeho svedectiev voči iným údajným páchateľom, z dôvodu získania výhody pre seba.

Bude to dlhý príbeh. Pre Andruskóa začína druhá, náročnejšia etapa tohto príbehu, keď svoje tvrdenia, za ktoré získal pre seba zníženie trestu, bude musieť aj ustáť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies