Dostal sa poslanec Dostál svojim pričinením do role podozrivého zo spáchania spolupáchateľstva trestného činu?

Veruže dostal a môže doplatiť na svoje politikárčenie. Morálne  minimálne u občanov, ktorí vnímajú zmysel jeho počínania.

Ako to sám svojim priam potmehútskym úsmevom pred kamerami deklaroval,  nemohol predsa nepodať trestné oznámenie vo veci krádeže zlata a väčšej sumy peňazí v kancelárii predsedu strany Smer SD Roberta Fica.

Ako sám sebou uznávaný právnik asi vie, čo robí a o čom hovorí !

O tom, že malo dôjsť k predmetnému skutku krádeže sa ako to deklaroval dozvedel zobrazovo –zvukového záznamu, ktorý bol vyhotovený v rámci stretnutia Roberta Fica s ďalšími osobami na istej chate pri Leviciach.

Obrazovo zvukový záznam bol však v celom rozsahu vyhotovený nezákonne a spôsobom, ktorý vykazuje také nenapraviteľné a podstatné vady, ktoré spôsobujú jeho absolútnu nepoužiteľnosť v trestnom konaní.

Tá časť verejnosti, ktorá sa bližšie zaujíma o danú problematiku si vie ozrejmiť dôsledky nepoužiteľnosti takto získaných dôkazov  v konkrétnych trestných veciach.  Súdnou praxou sú dlhodobo ustálené kritériá procesných dôsledkov pri zabezpečovaní dôkazov v trestnom konaní. Také dôkazy pokiaľ neboli získané alebo vykonané spôsobom, ktorý pripúšťa zákon sú nepoužiteľné.

Za taký sa radí aj dôkaz získaný, pokiaľ sa netýka predmetu dokazovania v danom konaní, teda že sa netýka konkrétneho skutku, o ktorom sa vedie trestné konanie.

Igor Matovič: Fica roztrhám v zuboch

Dostál mieril na líšku,  trafil Marišku

A to je aj komentovaný príbeh a nahrávka z chaty.  Priam naivne, akoby spôsobom: mieril na líšku trafil Marišku, pôsobí doteraz zverejnené zdôvodňovanie vyhotovenia uvádzaných obrazovo zvukových záznamov.

Tie mohli byť zákonným spôsobom vykonané len na základe písomného príkazu sudcu  pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre vydaného na návrh prokurátora. Návrh prokurátora  musí byť odôvodnený podozrením z konkrétnej trestnej činnosti s údajmi o osobách a veciach, ktorých sa vyhotovovanie obrazovo-zvukových týka. V ustanovení § 114 trestného poriadku sú aj ďalšie, zo zákona prísne znaky, ktorých porušením sa vystavili aktéri tejto scény z radov vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcu do nezávideniahodnej situácie s možným trestnoprávnym dopadom za zneužitie právomoci verejných činiteľov. To v dobe, ktorá raz zákonite príde.

Medzi znaky nezákonného konania zo strany obstarávateľov nelegálnych odposluchov patrí ako možný aj stav, pokiaľ by len sám prokurátor pred začatím trestného stíhania vydal príkaz na ich zhotovenie. Pokiaľ by sa do role zákonného orgánu chcel pasovať špeciálny prokurátor, je tu neodstrániteľný problém s vážnymi dôsledkami. V dobe, ktorá raz zákonite príde.

Ďalej taký príkaz by musel najneskôr do 24 hodín písomne potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak by tieto odposluchy zo zákona strácali platnosť a takto získané informácie  nemožno na účely trestného konania použiť a musia byť predpísaným úradným postupom bez meškania zničené.

Zákon ďalej stanovuje podmienku, že vyhotovenie obrazovo- zvukových záznamov spojených s priamym vstupom do obydlia je prípustné len v trestnom konaní o zločine, korupcii, trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom Slovensko na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva a to len so súhlasom sudcu pre prípravné konanie.

Matovičove Eldorádo, hor sa znárodňovať …

V danej veci však podľa zverejnených údajov malo už ísť o trestné konanie v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu pytliactva, kedy už bol zo zákona potrebný písomný súhlas predsedu senátu Okresného súdu v Nitre, súhlas sudcu pre prípravné konanie už zákon neumožňuje a pokiaľ sa na to niekto odvoláva zjavne zavádza verejnosť. Aj s príslušnými dôsledkami.

Za značne pochybný postup sa dá označiť aj zverejnené použitie uvádzaných záznamov z odposluchov ako dôkazný materiál v kauze Očistec, ktorý špeciálny prokurátor Šurek použil na zdôvodnenie predlženia väzby. Tieto záznamy sú absolútne nepoužiteľné a použitý postup špeciálnej prokuratúry skutočne preukazuje, že nemá žiadne ďalšie dôkazy, ktoré by mali odôvodňovať ďalšiu väzbu. Uvedomujú si to aktéri, ktorí zneužívajú trestné právo na nezmyselné trýznenie ľudí ich držaním vo väzbe za každú cenu. Aj za cenu nezákonných krokov ako sa to javí v kauze odposluchov na chate pri Leviciach.

Vráťme sa však k tomu ako sa pán poslanec Dostál dostal do nezávidenia hodnej situácie, pokiaľ v akejsi viere sa snažil podaním trestného oznámenia nedopustiť, aby nedajbože krádež ku škode Roberta Fica zapadla do zabudnutia.

Rekapitulujúc stav, keď ktosi, zatiaľ slovami NAKA často používaným termínom „nestotožnený páchateľ (lia)“ v roli policajta pri obstarávaní  ( povedzme zákonným postupom so súhlasom sudcu) vnikol do obydlia iného, nastražil tam zariadenie za účelom zachytenia obrazovo-zvukového záznamu zameraného na sudcom schválené dokazovanie o páchaní skutku pytliactva konkrétnymi osobami.

Vládna moc na Slovensku definitívne rezignovala na zákonnosť

Po získaní nainštalovaného zariadenia, jeho prehrávaním však musel zistiť, že obsah nahrávky nezodpovedá tomu, čo bolo  ( malo byť) legálne schválené.

A tu nastupuje trestnosť v ďalšom konaní toho, ktorý je zatiaľ označený ako „ktosi“. Ten sa totiž dopustil trestného konania tak, že porušil dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytil na záznamovom zariadení a takto zhotovený záznam sprístupnil tretej osobe alebo ho iným spôsobom použil a inému tým spôsobil vážnu ujmu na právach. Toto je presne zakotvené v ustanovení § 377 trestného zákona. Pokiaľ taký čin spáchal ako člen organizovanej skupiny alebo ako verejný činiteľ, zákon za to vymeriava trest odňatia slobody  až na päť rokov.

Keďže pán poslanec Dostál iným spôsobom použil ku škode na dispozičných právach poškodeného  Roberta Fica kýmsi porušenú dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy, ktorá bola zachytená na záznamovom zariadení, vystavil sa dôvodne podozreniu, pre ktoré je dostatočný záver. A to v roli možného spolupáchateľa.

Zdá sa, akoby povestná karma dostala aj pána poslanca Dostála. Karma politického zneužívania, ktoré v ponímaní s ním prejavenej vážnej pózy o tom, že nemôže pripustiť, aby zostala nepotrestaná spomínaná krádež sa vykľúva známy, a pre istý typ persón platný syndróm,  že najväčšia radosť je škodoradosť.

Holt, aj v jeho prípade sa naplno prejavuje nový trend matovičovskej politickej kultúry. Naviac je tento trend umocnený odhodlaním, že aj napriek skríženým šabliam medzi jeho SAS a košiarom Matovičovým je tu materiálna potreba držať sa za každú cenu svojej časti koryta.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies