Generálna prokuratúra bude riešiť Fica, Kaliňáka a Paru až po splnení procesných podmienok

Generálna prokuratúra dne vydala stanovisko, v zmysle ktorého návrhy obvinených Roberta Fica, Roberta Kaliňáka  a Mareka Paru nebude skúmať, lebo preskúmanie  postupu OČTK v zmysle § 363 Tr. Poriadku vyžaduje splnenie procesných podmienok v konaní, kde najprv je potrebné rozhodnúť príslušnými orgánmi prokuratúry o opravných prostriedkoch, ktoré boli podané obvinenými. Až po právoplatnosti týchto rozhodnutí sa môžu obvinení domáhať preskúmania v kompetencii Generálneho prokurátora podľa § 363 Tr. poriadku.

Generálny prokurátor SR: §363 trestného poriadku využijem vždy, keď budú na to splnené podmienky

K reakcii Roberta Fica na jeho obvinenie sme spracovali v predošlom a nakoniec Národná rada jeho ako poslanca nevydala na väzobné stíhanie. Roberta Kaliňáka a Mareka Paru z väzby prepustili , lebo údajne už pominuli dôvody väzby.

Je podpis , pečiatka a dátum na Ficovom obvinení sfalšovaný?

 

V doslovnom stanovisku, ktoré tlačový odbor zaslal médiam, sa doslovne uvádza:

Dobrý deň, dovoľujeme si vám poslať stanovisko k mediálne známemu prípadu:

GENERÁLNY PROKURÁTOR SR: NÁVRHY NA ZRUŠENIE OBVINENIA PODALI OBVINENÍ PREDČASNE

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dňa 7. júla 2022 preskúmal návrhy obvinených na postup podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku v dvoch trestných veciach. V trestnej veci obvinených doc. JUDr. R. F., CSc. a JUDr. R. K. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového telekomunikačného a daňového tajomstva a v trestnej veci obvineného Mgr. M. P. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Obvinení v oboch trestných veciach sa svojimi návrhmi domáhali zrušenia uznesení vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry o začatí trestného stíhania a v konečnom dôsledku uznesení o vznesení obvinenia. Generálny prokurátor SR po oboznámení sa s vecou dospel k záveru, že návrhy obvinených boli v časti smerujúcej proti uzneseniam o začatí trestného stíhania (tzv. „vo veci“) podané neoprávnenými osobami, pretože sa obvinených priamo netýkajú a v časti týkajúcej sa uznesení o vznesení obvinenia boli podané predčasne.
Obvinenými uplatnený postup odporuje systému opravných prostriedkov upravenému v Trestnom poriadku. Obvinení totiž proti uzneseniam, ktorými im bolo vznesené obvinenie, podali zároveň riadny opravný prostriedok (sťažnosť), ako aj mimoriadny opravný prostriedok (návrh na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku) a to v čase, keď rozhodnutie, ktorého zrušenia sa v konečnom dôsledku domáhajú (uznesenia o vznesení obvinenia), nenadobudlo právoplatnosť.
„Za danej situácie a právneho stavu neboli splnené zákonné podmienky na konanie o návrhoch obvinených, o čom boli obvinení upovedomení. Týmito upovedomeniami nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo obvinených podať návrh na postup podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku po rozhodnutí o sťažnostiach a nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia,“ argumentuje generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

S pozdravom PhDr. Dalibor Skladan
hovorca Generálnej prokuratúry SR

Šokujúce odposluchy obvinených vyšetrovateľov NAKA – Čurilla a spol. Vyšetrovateľke Santusovej chceli podpáliť auto

 

Je potrebné uviesť, že Táto trojica obvinených bola kriminalizovaná  v súvislosti s ich sledovaným stretnutím na poľovníckej chate, ktorá nakoniec viedla k veľmi pochybným spôsobom odôvodnenia uznesenia, ktorému podľa obvinených nie je rozumieť. Otvorilo to však cestu k oveľa väčšej pozornosti k štýlu a k metódam práce špičkových pracovísk NAKA, ku ktorý sa vyjadril aj Robert Fico.

Fico demaskoval štátny policajný teror na NAKA

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies