Túžba obviniť Kočnera za vraždu Kuciaka začína hraničiť s nezákonnosťou

Zbavenie slobody bez odsudzujúceho rozsudku je najvážnejším zásahom do základných princípov individuálnej slobody a prezumpcie neviny.

Kolúzna väzba

Dňa 20.12 2018 sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, akceptoval návrh prokurátora a rozšíril dôvod väzby obvineného Mariána Kočnera aj o kolúzny dôvod väzby a zároveň predĺžil lehotu trvania väzby obvineného do 28. apríla 2019.“

Dôvody väzby

Pôvodne dôvodom na predĺženie a sprísnenie väzby, prezentovaným prokuratúrou boli lístočky, ktoré podľa prvotných informácií dodal polícii utajený svedok Peter Tóth, ktorý v minulosti pracoval pre Kočnera. Podľa vyjadrení z neskoršieho obdobia motáky zadržala NAKA.

V oficiálnych vyjadreniach prokurátor Šanta dlhodobo zdôrazňuje, že ak by bol Marián Kočner na slobode môže mariť vyšetrovanie a ovplyvňovať svedkov. Pravda je taká, že v tomto štádiu konania Kočner nemôže ovplyvňovať a mariť konanie a vyjadrenie, že môže ovplyvňovať osoby na významných postoch v štátnej správe, je iba kŕmením verejnej mienky v záujme udržania negatívnych emócií, respektíve nenávisti verejnosti voči obvinenému.

Prokuratúra neoficiálne … pridáme druhú vec, tretiu vec …

Niekoľko dní pred rozhodovaním súdu o sprísnení väzby unikla nahrávka rozhovoru prokurátora JUDr. Šantu s novinármi, kde sa nie príliš slušne vyjadruje nielen k osobe obvineného, ale aj sudcu pre prípravné konanie a baví sa na účet obvineného. Hoci takéto správanie prokurátora je neakceptovateľné oveľa závažnejšie informácie vyplývali z pasáže, v ktorej prokurátor JUDr. Šanta popisuje akým spôsobom chce docieliť sprísnenie väzby Mariána Kočnera – pridáme druhú vec, tretiu vec… Nemenej alarmujúca je však časť zvukového záznamu kde sa JUDr. Šanta vyjadruje k samotnému rozhodnutiu, ktoré podľa vianočnej logistiky bude mať sudca pripravené dopredu …

Nezákonné postupy prokuratúry v trestnom konaní nie sú ničím výnimočné, ale popis nezákonného postupu, ktorý sa chystá prokurátor uplatniť voči obvinenému pred médiami je skutočnou novinkou.

Marián Kočner bol niekoľko mesiacov označovaný médiami za možného objednávateľa vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky, paradoxne aj potom ako sa prevalilo, že partnerka bola zastrelená z dôvodu, že bola prítomná v dome v čase vraždy. Neskôr po zadržaní vrahov bol prezentovaný ako objednávateľ, a aj keď do dnešného dňa Marián Kočner nebol obvinený políciou vo veci vraždy, dôvody kolúznej väzby boli zdôvodnené výpoveďou Szabóa obvineného z vraždy.

Zákon nepripúšťa odôvodniť kolúznu väzbu obvinenému, výpoveďou svedka z iného konania, v ktorom doposiaľ nebol nielenže obvinený, ale ani vypočutý.

Po pojednávaní o predĺžení väzby a rozšírení o väzbu kolúznu v rozhovore pre médiá obhajca obvineného JUDr. Michal Mandzák uviedol, že : „Sudca sa stotožnil s námietkou obhajoby, že predložený výsluch svedka v trestnej veci, pána Szabóa nie je použiteľným dôkazom v tejto väzobnej veci a pokiaľ pán prokurátor bude chcieť vypočúvať tohto svedka a argumentovať touto svedeckou výpoveďou, tak musí byť vypočutý v tomto trestnom konaní, je to nepoužiteľný dôkaz.“

Je minimálne neštandardné, že sudca, ktorý sa stotožnil s námietkou obhajoby, svedka vypočul a listinami predloženými utajeným svedkom založil dôvody kolúznej väzby. Oveľa zarážajúcejšie je tvrdenie prokuratúry, ktorá tvrdí, že svedok bol v zmysle trestného poriadku procesne vypočutý vyšetrovateľom v prítomnosti obhajcov obvineného, hoci vypočutý nebol a jeho výpoveď bola v rozpore so zákonom prenesená z iného konania, kde Marián Kočner nie je účastníkom konania, dokonca nebol v tej veci ani ako svedok, ani ako podozrivý vypočutý.

Mariánovi Kočnerovi bola kolúzna väzba predĺžená na základe listín predložených utajeným svedkom Szabóm, či sa jedná o listiny súvisiace s trestnou vecou alebo listinami boli honosne nazvané motáky nedala odpoveď ani obhajoba Mariána Kočnera. Podľa vyjadrenia JUDr. Mandzáka, obhajoba požiadala, aby tento svedok bol vypočutý k tomu ako sa dostal k daným listinám, cez koho a akým spôsobom mal komunikovať.

Podľa zdrojov z prokuratúry, dôvody väzby za skutok, pre ktorý bol obmedzený na slobode, uplynuli

Sprísnenie a predĺženie väzby Mariána Kočnera súvisí vraj s podozrením, že si Kočner objednal vraždu Jána Kuciaka. Podobne aj zdroje z polície tvrdia, že jedine objednávka vraždy Kuciaka môže byť v súčasnosti dôvodom prečo Kočner zostáva vo väzbe. Ak je pravdou, že uplynuli dôvody väzby, za skutok pre ktorý bol vzatý do väzby uplynuli, v zmysle zákona mal byť z väzby prepustený.

Nepoužiteľné dôkazy

Prokurátor JUDr. Šanta je nepochybne skúsený prokurátor s dlhoročnou praxou, čiže vie, že čachre s presúvaním výpovedí nemôže aplikovať donekonečna a nemôže ani zabezpečovať tzv. dôkazy, o ktorých vie, že nie sú vykonané procesne, pretože skôr, či neskôr budú vyhodnotené ako nepoužiteľné, súd na ne nebude môcť prihliadať a v konečnom dôsledku takéto konanie je vážnym porušením práv obvineného.

Mediálny humbug pred rozhodovaním NS SR

Od pondelku, médiá masírovali nahrávku súvisiacu s kauzou Gorila a zdôrazňovali, že Kočner riadil generálnu prokuratúru a správal sa povýšenecky k JUDr. Trnkovi. V eufórii z nahrávky takmer pozabudli aj na rozhodovanie o kolúznej väzbe najvyšším súdom.

Dňa 8. 1.2019 senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na neverejnom zasadnutí, bez mediálnej estrády, potvrdil rozhodnutie Špecializovného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica.

Ústavná sťažnosť

Médiá v priebehu uplynulých týždňov intenzívne riešili, prečo Marián Kočner nepodal v lehote opätovne žiadosť o prepustenie, čo pripisovali záhadnej stratégii jeho právnych zástupcov. Nejde však o žiadnu stratégiu, ale štandardný postup obhajoby. O prepustení z väzby prvý krát rozhodoval NS SR dňa 28.6.2018 Po zamietnutí žiadosti o prepustenie NS SR obhajoba podala ústavnú sťažnosť, o ktorej nebolo doposiaľ rozhodnuté.

Ústavný súd o podobných námietkach rozhodoval niekoľkokrát

Podľa nálezu Ústavného súdu SR väzba predstavuje výrazný zásah do osobnej slobody jednotlivca, z toho dôvodu je prioritou, aby trvala iba na nevyhnutnú dobu. Pri obmedzovaní základných práv a slobôd musí sa dbať na ich podstatu a zmysel, pričom takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka a najmä jeho slobody (teda aj sťažovateľa – obvineného) zakazuje štátu rozhodovať o jednotlivcovi len ako o prostriedku k dosiahnutiu iného účelu (tu napr. k zľahčeniu vyšetrovania), nech by to bolo aj pre ochranu života (zdravia) mnohých iných osôb, či iného verejného záujmu. Zbavenie slobody bez odsudzujúceho rozsudku je totiž najvážnejším zásahom do základných princípov individuálnej slobody a prezumpcie neviny.“

Rozhodnúť o námietke nebude jednoduché. Ak senát rozhodne v prospech v prospech Kočnera, mediálny lynč ho neminie, ale ak rozhodne v jeho neprospech čaká nás ďalšia medzinárodná blamáž v Štrasburgu.

V minulosti v súvislosti s kauzami prepieranými v médiách prevládal názor, že v týchto kauzách sa v oveľa väčšej miere dodržiava zákon, v tomto prípade skôr nezákonnosti sa prezentujú ako hrdinstvo a odvaha a manipuluje s verejnou mienkou …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies