Majdan za Lipšica pod heslom búrania demokracie

Umieračik zazvonil, z anarchie nebude revolúcia

Pravdepodobne len naívna opozícia si myslela, že zrelý politik a skúsený štátnik Fico nevie rozťať gordický uzol, ktorý tu spriadala bratislavská kaviareň a infiltrované zahraničné záujmy o ovládnutie demokracie prostredníctvom falošných ľudskoprávných organizácii financovaných nielen špekulatívnymi donormi, ale aj infiltrovaním sa do rôznych rozpočtov a podporných projektov zo štátneho rozpočtu. Bežný občan si neuvedomuje túto spravodajskú hru ktorou sa budovali pozície, mediálne prepojenia, manipulovanie mainstreamu a propagandistické heslá, ktoré tak často boli zneužívané hyenistickým spôsobom.Či smrťou Jána Kuciaka, udalosťou na teplárni, ale aj bezcitným a gestapáckym vykopávaním dverí, či manipulovaním spravodlivosti ktorú nielen prezentovals , ale aj veľmi rafinovane ovládla vybraná skupina prokurátorov, sudcov a vyšetrovateľov. Je samozrejmé, že dlho kritizované aktivity a toto prostredie, ktoré má viaceré znaky spravodajsky organizovaného latentného ovládnutia štátu sa stali cieľom novej vlády.  Právo a spravodlivosť nie je na objednávku a nie je len pre niektorých. A falošná spravodlivosť sa nedá vynucovať, manipulovať kajúcnikmi, odstrelovaním politických oponentov a ovplyvnením slovenskej ekonomiky pre jej ovládnutie a kolonizáciu zahraničnými záujmami.

Špeciálna prokuratúra zanikne k 1.marcu 2024 !

Systematická revízia právneho poriadku, legislatívy a samotného riadenia našej exekutívy vyvolala panický strach v radoch dnešnej opozície, ale predovšetkým u tých, ktorých sa táto inventúra neschopnosti a zneužívania rôznych inštitútov týka,  bola dennou praxou. Výsledkom ich činnosti bolo zruinované Slovensko, zotročenie občanov nezmyselnými opatreniami ktorými sa šiahalo na ich práva a majetok, na ich slobodu prejavu a ich kategorizáciu na prvoradých občanov a dezolátov. V priamych prenosoch urážali politici slušných ľudí. Zatvárali do karantény, obmedzili im zdravotnú starostlivosť  sociálne istoty a právo na životné prostredie, na zdravý rozvoj a vzdelanie. Neexistuje jediná oblasť v spoločnosti, ktorá by za posledné tri roky nebola zdeformovaná, zhumplovaná, vyrabovaná , zdeformovaná.

Falošné volanie po širokej diskusii

Najvýraznejším argumentom dnešných kriklúňov opozície je tvrdenie, že rozhodnutia vlády v podobe novelizácie zákonov, trestných kódexov, znivelovania práce prokurátorov je unáhlené, neodborné, vedie k zrúcaniu právneho štátu a bola urobená bez širokej diskusie.

Dve výhrady ku zrušeniu špeciálnej prokuratúre a ku zníženiu niektorých trestov pritom práveže vychádzajú z porovnania kompatibility Slovenska s právnymi systémami európskych štátov, boli skonzultované európskou komisiou a zohľadňujú fakt,že okrem Bulharska (kde inštitút podobný špeciálnej prokuratúre bol zrušený) neexistuje dvojkolajnosť uplatnovania dozoru štátu v trestných veciach tak, ako to bolo na Slovensku sprivilegizovaním ÚŠP.Ten sa stal po príchode Daniela Lipšica elitným výberovým komandom integrujúce skupinu vyšetrovateľov do svojich aktivít a vyberala si svoje politické ciele, vyrábala kajúcnikov, neexistujúce korupčné prípady a aktívne si pomáhala svedkami, ktorí mali byť dávno v pozícii obvinených. Vydávanie a napádanie § 363 ktorým Generálny prokurátor rušil množstvo nezákonných obvinení neboli dostačujúce na sformátovanie normálneho fungovania OČTK, rovnako ani rozhodnutia Ústavného súdu neboli účinné na očistenie manipulatívneho a konšpiratívneho vedenia a vykonávania činnosti ÚŠP. Tento orgán nemôže stáť mimo kontrolu a nemôže byť pod ochranou falangy ľudskoprávnych organizácii a politických záujmov. Preto ho čaká štandardizácia, kontrola, systematické riadenie v rámci štandardných podmienok výkonu prokurátorských zásad.

Treba len podotknúť, že široká konzultácia nemôže a neprebehla na námestiach organizovaním akcií lieberálmi a ich donormi. Tá prebehla odborne, analýzou činnosti a spôsobu výkonu a zneužívania tohto inštitútu v právnických kruhoch. Ojedinelé protesty niektorých sudcov majú jasné zázemie, no široký právnicky stav počnúc advokátmi,  profesionálnymi policajtmi, prokurátormi samotnými chápe túto potrebu, lebo sa musí odstrániť vred, ktorý tu za posledné 3 roky narástol a právo a spravodlivosť musí byť chápaná a vykonávaná štandardne, podľa zásad a princípov rovnosti a ústavnosti. Je nehorázne aj citovanie, dokonca vyslovovanie amerických odkazov na našu suverénnu zákonodárnu potrebu o zachránenie ÚŠP a signalizuje jasné prepojenie a zázemie záujmov, komu tento model vyhovoval.

Takisto výhrada ku zníženiu trestov za niektoré ekonomické trestné činy, či nadsadené tresty v prípadoch drogových trestných činností nie je kompatibilná práve s jurisdikciou členských štátov EÚ. A tam niet  čo konzultovať, ani argumentovať s tým, že vláda chce zmierniť tresty pre „svojich ľudí“. Početné výhrady samotnej Europskej komiesie, vydané rozhodnutia týmto súdnym dvorom, nálezy Ústavného súdu a niektoré rozhodnutia ktorými sa preukazovalo zneužívanie spolupracujúceho svedka v podobe zneužitia jeho núdze, skorumpovania a zmanipulovania jeho svedectva viedli aj úpravám tohto zvykového práva tak, aby pravidlá boli jasne dané a nemohli byť zneužívané v trestnom procese. Veľká škoda. Stratila sa tu svojvôla a priestor pre degenerovanie trestných konaní  Je to optimalizovanie a zosúladenie trestov nášho trestného práva s modernými a zavedenými inštitútmi práva v Európskej únii, snaha o transparentnosť, vyváženosť a zabezpečenie rovnakého práva pre všetkých.

 

Iluzia, že široká diskusia je nástrojom pre spravodlivé posudzovanie zmien však je len známa obštrukcia, ako ešte roky zachovať nezákonný stav pri ktorom prebiehajú procesy na ôkor spravodlivosti. Minister spravodlivosti pre tuto diskusie ustanovil kolégium zo zástupcom justície, akademickej obce, advokátov, právnickych profesií, ktoré k tomu majú odborné predpoklady a dokážu vnímať mnohé  rozoidnutia ESĽP, Ústavného súdu a iných rozhodnutí, ktorí poukazujú na zraniteľnosť súčasného systému proti zneužívaniu a nadužívaniu práva zo strany brachiálnych zložiek.

Kocky sú hodené – Alea iacta est. Voľby rozhodli pán Lipšic

 

Páni bývalí ministri a neúspešní politici ktorí nedostali dôveru sú v panike

Kruté prebudenie po volebnej noci ktoré niektorí nečakali  začína účinkovať. Systematické deformovanie právnej spoločnosti, demokracie, vytváranie elitárskych skupín, prisvojovanie si kompetencií a zdeformovanie exekutívy je vlastnou nočnou morou práve tých, ktorí dnes sedia v opozičných poslaneckých laviciach a majú závrate a histerické záchvaty z toho, že zažívajú na vlastnej koži parlamentnú demokraciu, ktorá robí odpočet z ich práce. Je to reakcia ľudí, ktorí nie sú schopní ani racionálne argumentovať, tak potom sa uchylujú k poburovaniu na tribúnach a pred kamerami. Uvedomujú si, že rokmi budovaná anarchia v štáte je pred svojim koncom a dívajú so do očí parlamentnej väčšine, ktorá plní svoj sľub daný vo voľbách. Ich pracovnou metódou je zastrašovanie verejnosti, manipulácia cez média a nátlakové akcie na tribúnach.

Takto sa robí majdan na Slovensku

Možno tejto opozícii dochádza fakt, že to je len začiatok. A že dôjde postupne aj k inventúre a k vyvodeniu osobnej zodpovednosti každého, kto tu po roky ignoroval ústavné práva občanov, zneužíval svoju moc a delil spoločnosť na vyvolených a menejcenných.

Tak si to vážení užite.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies