Marek Para – nočná mora prokurátora Šantu, špeciálne postavenie Petra Tótha v kauzách Mariána Kočnera a výmena právnych zástupcov

Zneužívané médiá, ktoré sú nositeľom kódovaných odkazov, v súvislosti s kauzami Mariána Kočnera, prakticky nepretržite, systematicky účelovo odvádzali pozornosť od podstaty kauzy zmenky. Kočnerove kauzy plnili stránky médií počas celých Vianočných sviatkov. V mnohých prípadoch tvorili nosnú časť novoročných príhovorov politikov. Pri dôslednejšom sledovaní, na prvý pohľad nekonzistentných mediálnych výstupov súvisiacich s kauzami Kočnera, pozorný čitateľ sledoval, že jednotlivým krokom orgánov, respektíve následným udalostiam, predchádzal spravidla text, súvisiaci s aktuálnym dianím.

Bezprostredne po novom roku sklesnutá Zuzana Hanzelová s Adamom Valčekom zo Sme  podiskutovali o tom, že síce Mariána Kočnera sa nepodarí odsúdiť za objednávku vraždy Jána Kuciaka, ale zároveň sa navzájom utešovali, že aspoň za zmenky dostane vysoký trest. Chýbajúce dôkazy voči Kočnerovi v obidvoch trestných veciach neboli evidentne na programe dňa, takže sa k nim radšej nevyjadrovali.

O deň neskôr, 3. januára 2020  pokojné mediálne vody rozčerila správa, podľa ktorej predsedníčka senátu vo veci vraždy, údajne z dôvodu zabezpečenia súdneho konania bez prieťahov vo veci vraždy, v zmysle §43, ustanovila Kočnerovi náhradného obhajcu. Odhliadnuc od ustanovení § 40 –  42, ktoré musia byť splnené pred aplikovaním § 43, aj bežný občan si uvedomil, že uprieť obvinenému právo na obhajobu, nepatrí do civilizovanej krajiny. Dôvodom neuváženého kroku súdu mohlo byť iba zdôraznenie, že v krátkom čase revízna komisia rozhodne o návrhu disciplinárneho konania a vylúčenia Paru zo SAK, ale aj upozornením na vyvíjanie bezprecedentného nátlaku na senát, nakoľko trestný poriadok podmienený spôsob určenia možného budúceho náhradného obhajcu ako inštitút nepozná.

Pavol Forisch je v kóme

Šantova nočná mora Mgr. Para a absentujúce dôkazy

Najvážnejším problémom prokurátora Šantu bola nulitná dôkazná situácia proti obžalovaným a nekorumpovateľné právne zastúpenie.

Od začiatku konania bolo zjavné, že prokurátor Šanta nemal na podanie kvalifikovanej obžaloby dôkazy, nakoľko odvolávanie sa na výpoveď svedka, ktorý si niečo myslí a niečo počul, nemôže súd akceptovať ako hodnoverný dôkaz. Podstatnejšia však bola skutočnosť, že v súdnom spise boli žurnalizované nielen listiny, ktoré potvrdzovali vyjadrenia obžalovaných na svoju obhajobu, ale aj znalecké posudky, podľa ktorých zmenky neboli falšované.

Od začiatku aktéri, ktorí pripravovali scenáre súdnych procesov voči Kočnerovi, kalkulovali s tým, že konanie nebudú zastupovať advokáti, dlhodobo spolupracujúci s Kočnerom, detailne znalí jeho sporovej agendy. Pre obžalobu a právne zastúpenie najnebezpečnejšiu nášľapnú mínu súdnej estrády voči Kočnerovi predstavoval tím kvalitných advokátov, a preto prioritou obžaloby na dosiahnutie odsúdenia Kočnera vo veci falšovania zmeniek bolo odstránenie advokátov z konania. Zo sporu zmenky bolo potrebné odstrániť JUDr. Andreja Šabíka, ktorý má doktorát zo zmenkového práva a z veci vraždy advokáta Mareka Paru.

Špeciálne postavenie Petra Tótha v kauzách Mariána Kočnera

Peter Tóth plnil v kauze Kočner špeciálne zadanie, od roku 2016 mal opätovne oprášiť kamarátske vzťahy s Mariánom Kočnerom a získať čo najviac informácií súvisiacich nielen so zmenkami, ale aj sporovou agendou z obchodných sporov.  Peter Tóth v priebehu kauzy TV Markíza v roku 1998 bol jediným novinárom, ktorý komunikoval s ľuďmi z prostredia Mariána Kočnera, čiže sa predpokladalo, že má s Kočnerom štandardné vzťahy podstatne viac informácií ako ktokoľvek iný.

Tóth, ktorý mal bohaté skúsenosti s prípravou strán, ktoré mali neskôr problémy s registráciou, začiatkom roku 2017 začal s Mariánom Kočnerom pracovať na dvoch pripravovaných projektoch. Prvým bola príprava založenia strany Cieľ a druhým relácia „Na pranieri“.  V konečnom dôsledku aj keď si dôveru Mariána Kočnera nezískal a Kočner s ním nezdieľal informácie o svojom podnikaní a aktivitách, na verejnosti sa prezentoval ako jeho blízky spolupracovník, prípadne priateľ. Podstatný pre Tótha bol prístup ku Kočnerovi a predstieranie vplyvu na Kočnerove aktivity. Okolnosti a následné udalosti nasvedčujú tomu, že s najväčšou pravdepodobnosťou Peter Tóth, ktorý sa vžil do polohy génia presvedčil svojich chlebodarcov, že najneskôr po vzatí Mariána Kočnera do väzby výmena právnych zástupcov nebude problém.

Situácia okolo Pavla Forischa začína naberať nový rozmer

Výmena právnych zástupcov

Marián Kočner napriek intenzívnej kritike právneho zastúpenia  Petrom  Tóthom výmenu právneho zastúpenia striktne odmietol. Odmietol aj Tóthove návrhy na oslovenie údajne kvalitnejšej právnej kancelárie. Po vzatí Kočnera do väzby si uvedomil, že do výmeny advokátov musí Kočnerovu rodinu. Napriek intenzívnemu nátlaku nielen na Mariána Kočnera, ale aj na jeho manželku a dcéry, Tóth nedokázal presadiť, prevzatie obhajoby advokátskou kanceláriou, v ktorej pôsobili advokáti Roman Hošovský,  Dušan Ivan, Peter Filip, či  Ladislav Kuruc.

Peter Tóth svoje aktivity v súvislosti s výmenou obhajoby pred vyšetrovateľom okomentoval v tom zmysle, že prebiehali jednania avšak k prebratiu zastúpenia nedošlo. V konečnom dôsledku, po vzatí Kočnera do väzby bolo aj v jeho vlastnom záujme zabezpečiť do konania obhajcu, ktorý bude vo veci vraždy chrániť jeho vlastné záujmy a zabezpečí mu beztrestnosť. Povrchný Peter Tóth s dlhoročnými skúsenosťami „s rozšábovaním“ mnohokrát neúspešných spravodajských hier neodhadol následky svojho konania.

Väzby advokátskej kancelárie Petra Filipa na aktérov konania voči Kočnerovi  

Peter Filip je dlhodobo médiami prezentovaný ako obhajca ľudí z podsvetia. Prevzatie zastúpenia touto kanceláriou, by médiám podstatným spôsobom zjednodušilo ovplyvňovanie verejnej mienky pri vykresľovaní podnikateľa vedeného v Spišiakových mafiánskych zoznamoch ako zločinca medzinárodných rozmerov.

Peter Filip má podobne ako Ernest Valko, v prostredí advokácie a justície kredit  vybavovača – obchodníka. S JUDr. Šantom ho spája dlhoročné konanie vo veci nebankoviek BMG – Horizont, kde obhajoval Jozefa Majského, voči ktorému po pätnástich rokoch konanie bolo zastavené pre zlý zdravotný stav. Povesť obchodníka má paradoxne aj JUDr. Šanta, ktorý je známy tým, že nemá rád dokazovanie viny páchateľa pred súdom, rád uplatňuje v konaní inštitút dohody o vine a treste a sám tvrdí, že s povesťou v prirovnaniach novodobého inkvizítora je spokojný, keď dotlačí páchateľa k priznaniu sa ku skutku.

Blízky vzťah k spomínanej advokátskej kancelárii má aj Daniel Lipšic – právny zástupca TV Markíza, ktorého JUDr. Kuruc zo spomínaného zoskupenia advokátov, zastupoval len nedávno v konaní súvisiacom s usmrtením dôchodcu na prechode pre chodcov. Vzťah Šantu  a Lipšica bol na verejnosti prepieraný v súvislosti s manželkou prokurátora Šantu, ktorá v minulosti poskytovala novinárom a strane Nova informácie o súkromných osobách z neverejných databáz ministerstva vnútra. Daniel Lipšic a Peter Tóth. niekoľko rokov poskytujú svoje služby spoločnosti Penta. Keďže Kočner neakceptoval Tóthove návrhy a striktne odmietol zmenu zastupovania, aktivity súvisiace so zabezpečením výmeny  právneho zastúpenia prevzali JUDr. Šanta s JUDr. Lipšicom .

Dehonestovanie, degradácia odbornosti a zosmiešňovanie

V plnom nasadení sa JUDr. Šanta prejavil pri rozhodovaní o väzbe, keď o predsedovi senátu sa vyjadril, že je hajzel. Verejnosť vtedy ešte netušila, že jedným  z údajných motákov, ktorými sa mal Kočner pokúsiť ovplyvňovať konanie bol adresovaný jemu. Po blamáži so zverejnenou nahrávkou vyjadrenia na pojednávanie o sprísnení o väzby, Šantu zastúpila kolegyňa. Krídla narástli právnemu zastúpeniu Markízy a prokurátorovi Šantovi po otvorení hlavného pojednávania vo veci zmenky.  Kde prakticky po každom pojednávaní dehonestovali obhajobu tak neetickým a nestavovským spôsobom, aký sa ani v slovenských pomeroch nevyskytuje. K nepochopiteľným počinom z ich strany bola najmä dezinterpretácia ustanovení trestného zákona a obhajovanie nezákonností zo strany obžaloby tzv. verejným záujmom. Keďže nezmyselné útoky prokurátora Šantu a Daniela Lipšica, podporované médiami výrazným spôsobom nevyviedli z rovnováhy Kočnerovho advokáta, ktorý na nezákonnosti reagoval aj naďalej sťažnosťami a intenzívne upozorňoval na marenie práva na spravodlivý proces a brutálne zásahy do práv obvineného Kočnera,  rozhodli sa zbaviť Paru cez disciplinárne konanie Slovenskej advokátskej komory.

Threema osvedčený nástroj na manipuláciu verejnej mienky

Posledný pokus a možný spôsob, ktorým chceli Mgr. Paru odstrániť z konania bola údajná komunikácia Paru a Kočnera. V priebehu podania návrhu na disciplinárne konanie však odborníci na aplikáciu Threema spochybňovali prepisy komunikácie zo spomínanej aplikácie a na predbežnom prejednávaní obžaloby vo veci vraždy predsedníčka senátu vylúčila Threemu ako nezákonne získaný dôkaz. Vylúčenie Mareka Paru, z komory advokátov na základe spochybnených a z dôvodu nezákonnosti z konania vylúčených dôkazov by bolo vážnym precedensom a blamážou advokátskej komory.

V podvečer 9. januára 2020 vyšlo najavo, že nezmysel vydaný sudkyňou nesúvisel so stanovením termínu zasadnutia revíznej komisie. SAK, ktorá v tomto prípade nezverejnila program, rozhodovala o členstve, respektíve zotrvaní nedávno prijatého sudcu Lindtnera, ktorý si na päť rokov pozastavil činnosť sudcu, nakoľko sa v médiách prevalilo, že komunikoval s Mariánom Kočnerom.

Zjavenie Pána s Kočnerom

Pripomienku na sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, posvätenie domu trojkráľovou kriedou, médiá nahradili informáciami o úspešnom finále v kauze zmenky očakávaným 8. januára 2020, spojeným so znaleckým dokazovaním. Novinári vedeli, že znalci navrhnutí obhajobou sa na súdne pojednávania nedostavia, nakoľko jednému z nich nepovolili USA odlet na Slovensko a druhému súd zaslal neskoro predvolanie. Napriek neprítomnosti znalcov, navrhnutých obhajobou, pojednávanie prinieslo prekvapenie:

Expertka, ktorá skúmala Ruskove podpisy, pri zmenkách podvod nevidí   

Znalkyňa Kriminalisticko – expertízneho ústavu Policajného zboru – Adriana Jabconová skúmala zmenky, ktoré mal vystaviť na radu Mariana Kočnera a Štefana Agha bývalý riaditeľ TV Markíza Rusko v júni roku 2000. Na súde uviedla, že kriminalistickým skúmaním nie je možné stanoviť vek zmeniek . Skúmaním neboli zistené znaky techniského falšovania a ich komponentov. Posudok vypracovaný americkým znalcom Gerrym LaPortee, ktorý musel požiadať americké ministerstvo financií o licenciu, ktorú potrebuje pre sankcie uvalené na Kočnera zo strany USA, bol na súde prečítaný.

Zmenky na okraji záujmu

Prvé januárové pojednávanie, vzhľadom na medializované správy smrdelo blamážou oveľa skôr ako vypovedala znalkyňa Kriminalisticko – expertízneho ústavu PZ.  Okolnosť, že obžaloba sa zrútila ako domček z karát, nám prezradila novinárka Monika Tódová bezprostredne pred pojednávaním, keď  v snahe podporiť Šantovu ako jediná opätovne otvorila kauzu motáky.

Hoci v súčasnosti nie je možné určiť počet kabaretných predstavení na súde vo veci zmenky, už dnes je jednoznačné, že kauzu zmenky nebude možné ukončiť predpokladaným spôsobom a skôr ako po voľbách, nakoľko rozsudok by pochoval predvolebné ambície väčšiny politických strán. Rozhodnutie ŠTS vydané pred voľbami by riadne okresalo volebný výsledok opozície,  urputne bojujúcej voči Mariánovi Kočnerovi.

Pokračovanie  …

… Motáky agenta Tótha …

Zamotaní v Kočnerových motákoch alebo mediálna bublina na odpútanie pozornosti

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies