Nájsť Covid19 v človeku je ako nájsť človeka v priestore planéty, ktorá má priemer dvoch zemegúl

Keby dnešní epidemiológovia riadili pandémiu v praveku ako ju riadia dnes, tak by pri zistení, že človek zomiera na starobu zakázali rozmnožovanie, čím by sa predchádzalo, že každému novorodencovi hrozí úmrtie na starobu.

Možno táto veta je aj smiešna, ale existujú fanatici, ktorí majú v záujme hrať sa na Boha.

Vírus je parazit, ktorý na prežitie potrebuje živú bunku, ktorou infikuje ďalšie živé bunky. Čiže, ak by sa chcel virus rozmnožovať, tak pri mŕtvej bunke sa to nepodarí presne tak, ako sa to nepodarí mužovi, ktorý by sa chcel rozmnožovať s mŕtvou ženou, alebo so ženou, ktorej reprodukčný aparát nie je schopný produkcie.
Znie to síce smiešne, ale pokračujem.

Vírus, ktorý napadá všetko živé po uvoľnení nových viriónov do prostredia po čase zaniká. Jeho čas zániku je človekom vnímaný na základe času životnosti človeka. Vnímanie iného času je pre človeka nepochopiteľné tak, ako je nepochopiteľné vnímanie času pre organizmus, ktorý sa nariadi časom, čiže kolobehom slnečnej sústavy, pretože o nej nič nevie. Lepšie povedané má na neho vplyv, ale k jeho pnežitiu identifikovať čas je nepodstatné, pretože čas nie je parameter, ktory určuje životnosť ale práve naopak.

Nové uvoľnené viriony infikujú ďalšie bunky a kolobeh sa opakuje do vtedy, pokiaľ nezmutuje, alebo jeho životnosť je ovplyvnená iným živým alebo umelo vytvreným organizmom, ktorý bol určený na jeho zánik. Je to úplne to isté ako rozmnožovanie sa ľudstva na planéte zem, ktorá je pre človeka ideálnym prostredím na dobu približne 80 rokov. Možno na inej planéte, ktorá by mala na človeka iný vplyv by sme sa dožili menej a na inej možno viac. Presne ako vírus, ktorý napáda všetko živé a pre svoj blahobyt ničí všetko čo mu organizmus ponúkne. To isté aj v prípade človeka, ktorý pre svoj blahobyt ničí všetko čo mu planéta ponúkne.

Napríklad veľkosť vírusu Covid 19 je približne 100 nanometrov čiže 0,0001 milimetra.
Pri tomto výpočte neberiem do úvahy človeka ako geometrický predmet podobný Covidu, ale berie do úvahy priemernú výšku človeka, ktorá je približne 160cm, čiže1.600.000.000 nanometrov. Dalo by sa povedať, že vírus covid je 16milíon krát menší ako človek, čiže nájsť covid v človeku je ako nájsť človeka v priestore planéty, ktorá má priemer dvoch zemegúl. Ak by sme vesmír považovali za živý organizmus a parametre priestoru spolu s časom, čiže životnosťou covidu prirovnali k človeku, ktorý parazituje v bunke zemskej atmosféry, tak by na to možno nestačila ani jedna slnečná sústava. V porovnaní životnosti covidu v ľudskom organizme so životom človeka na planéte by sa dal vypočítať, 10 dní (odumieranie živých buniek) krát 16 milión čiže 500 tisíc rokov. Samozrejme všetko záleží v hustote obyvateľstva, ktorý parazituje napadnutú planétu a ďalšie negatívne, ale aj pozitívne faktory, ktorých sú miliardy miliárd. Čiže vypočítať výsledok matematicky je nemožné a kvantovú fyziku necháme na tých, ktorí sa ňou zaoberajú.

Človek svojou prezenciou na planéte parazituje tak, ako parazituje akýkoľvek parazit, alebo vírus parazitujúci v človeku. Samozrejme človek je tvor, ktorý si nedokáže pripustiť byť parazitom, ale náleži si zaobchádzať s planétou ako s jeho majetkom, ktorý sa z meteoritu vytvoril pre neho a nikdy nie naopak. V podstate aj slovo parazit, ktoré vymyslel človek identifikuje živý organizmus, ktorý škodí človeku. Lenže nikoho som ešte nepočul povedať, že to čo škodí človeku musí bezpodmienečne škodiť aj planéte.

Človek je tvor, ktorý nie je naučený mať kladný vzťah k niečomu, čo mu je od samého začiatku dané ako samozrejmosť ako k veci, na ktorú si musel zarobiť alebo si ju sám vytvoriť.

Možno každý virus, ktorý škodí ľuďom si vytvorila sama zem ako imunitu, ktorá funguje voči parazitom zemegule, presne tak ako imunita v človeku, ktorá funguje v boji proti chorobám. Tento fakt si človek nikdy nepripustí, pretože planétu považuje za kus hmoty, točiacej sa okolo slnka. Pripustí si to len človek, ktorý má v úmysle hrať sa na záchrancu planéty. Podaktorí sú neškodní, pretože berú ľudstvo ako súčasť planéty, a ďalší berú ľudí ako parazitov, ktorých by bolo najlepšie buď vyhubyť, alebo obmedziť ich vývoj, čiže rozmnožovanie….

Samozrejme o týchto scifi „scenároch“ by sa dali písať kilometrové úvahy, ktoré by aj tak neviedli absolútne k ničomu, pretože dnešný zaneprázdnený človek nemá za potrebu riešiť tieto „sprostosti“, ktoré by sa dali chápať ako sebepoškodzovanie alebo obmedzovanie blahobytu, ale má za potrebu prežiť v blahobyte poškodzujúc planétu, ktorá je určená absurdnou protihodnotu, človekom nazývanou peniaze….

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies