Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – bývalý generálny prokurátor je obvinený

Trnka sa pretrtošil k obvineniu

Dnes polícia na svojom FB stránke priniesla informáciu, podľa ktorej NAKA obvinila bývalého generálneho prokurátora JUDr. Dobroslava Trnku za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V informácii sa uvádza:

Keď Generálny prokurátor Čižnár pozastavil Trnkovi činnosť, bolo jasné, že následky sú v dohľadne. Ak sa snažíme rozšifrovať toto vyhlásenie, tak je zjavné, že Trnkovi zlomila väz zverejnená nahrávka s Mariánom Kočnerom, kde mu Kočner vulgárne nadáva do Ch*jov a podobne za to, že neustriehol spis Gorila a podozrieva ho z účasti na vydieraní šéfa Penty Haščáka s týmto spisom.

Celú nahrávku si môžete vypočuť tu.

Trnka sa pokúsil na uniknutú nahrávku s Kočnerom reagovať v reportáži TV Markízy, ale jeho vysvetlenia na úrovni reportáže asi neboli akceptovateľné a bude musieť vysvetlenia zopakovať aj procesne vo svojej výpovedi pred vyšetrovateľom. V reportáži sa vyjadril, že :  „Sú tam udalosti, ktoré môžu byť v reálnom čase niekde stotožnené alebo nemusia byť stotožnené“.

Na otázku, či sa dá taká nahrávka sfalšovať, odpovedal jednoznačne. „Áno, keď vám teraz donesiem desať takých nahrávok, čo budete na ne hovoriť? Keď tam bude Sulík so mnou, alebo Matovič?“ pýtal sa bývalý generálny prokurátor. Trnka jednoznačne spochybňuje pravosť nahrávky. „Keby som takéto niečo spravil, tak to je problém nie len pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť, to sa asi nestalo,“ povedal pre Markízu.

Trnka je obvinený za niečo, čo sa nestalo?

Trnkove mediálne vyjadrenia musíme brať vážne. Zároveň je potrebné ich odlíšiť od toho, čo sa polícii reálne podarilo zdokumentovať z hľadiska pohybu spisu Gorila, nakladania so spisom a v rámci toho, s osobnou zodpovednosťou bývalého generálneho prokurátora. Ak totiž berieme Trnkove slová vážne – a to by sme mali vzhľadom na jeho právnu kvalifikáciu a skúsenosti – tak spochybňuje nielen nahrávku, ale v následnej reportáži pre Markízu aj to, čo by z nahrávky vyplynulo.

Trnka si je istý so slovenskou judikatúrou ohľadom pripustenia samotnej nahrávky do trestného konania. Menej sa však môže spoliehať na iné dôkazy, ktoré by smerovali k dokázaniu  okolností, časového sledu udalostí. Tu sa môže jednať o legálne zaobstarané dôkazy technických prostriedkov ( možno aj samotnej SIS k Trnkovi), svedectvá konkrétnych osôb alebo akúkoľvek korešpondenciu, žurnalizačný a spisový poriadok GP SR, registratúru spisov a podobne.

Ak teda spis Gorila bol v režime normálnej evidencie a nie iba v šuflíku Trnku, v jeho počítači, či na spomínaných disketách, polícia sa musela dopátrať k samotnému vzniku záznamov a realizácii nahrávok na disketách, z čoho dedukujeme, že spis Gorila teoreticky ožíva. Bude poučné a zaujímavé sledovať boj Trnku proti obvineniu. NAKA čaká skúška z dodržiavania trestného poriadku, procesných pravidiel, dodržiavania práv obvineného, legitímnosti a prípustnosti použitých dôkazov. Nie je však vylúčené, že orgány činné v trestnom konaní budú porušovať zákon s odôvodnením, že sa jedná o takzvaný „verejný záujem“, kde automaticky je každý vinný a tým pádom aj jeho obrana je veľmi manipulovaná a zoslabená. V prípade Trnku, ak sa polícia bude chcieť držať jadra a vecnosti vydaného obvinenia, nesmie urobiť žiadnu procesnú chybu.

In medias res

Medializovaná správa hovorí o tom, čím sa dopustil Trnka spáchania skutku:„…po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie SIS pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od osoby M.K., túto ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní, pričom tak konal v úmysle zadovážiť sebe a M.K. majetkový prospech a zároveň v úmysle zadovážiť neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory obsahujúce skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu sú zachytené na predmetnej zvukovej nahrávke.“

Takže orgány činné v trestnom konaní musia JUDr. Trnkovi dokázať, od koho, kedy a podľa akých protokolárnych pravidiel prevzal nahrávky zo spisu Gorila, prípadne, že ich získal inak. Získanie nahrávky iným spôsobom sa zrejme bude dokazovať zo zverejneného rozhovoru, ktorý Trnka celý spochybnil. Vyšetrovatelia majú problém, pretože nikto nevie akú nahrávku, v akom rozsahu, v akých častiach Trnka mal získať, a či zo získaných častí vyplývali informácie dostačujúce na závery o trestnej činnosti, ktoré mmal odstúpiť- čo bude pravdepodobne Trnkovou obranou.

Zlatá mreža za hrubú neslušnosť. Totalita je späť.

Trnkovi je potrebné dokázať, že ak informácie získal, tak tieto jednoznačne obsahovali aj také informácie, o ktorých sa v obvinení tvrdí, „že z nich vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov „ od osoby MK“. Aj keď je táto formulácia zmätočná, zjavné je, že dôkazné bremeno o obsahu a charaktere týchto informácii je na polícii a bude musieť nadviazať na rozsah a spôsob získania informácii Trnkom.

Tvrdenie vyšetrovateľa, že „túto ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní, pričom tak konal v úmysle zadovážiť sebe a M.K. majetkový prospech a zároveň v úmysle zadovážiť neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory obsahujúce skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu sú zachytené na predmetnej zvukovej nahrávke,“ je osobitne hodné zreteľa, pretože polícia sa rozhodla Trnkovi dokázať, že mal vedomosť o informáciách a neodovzdal ich orgánom činných v trestnom konaní.

Trnka doteraz trvá na vyjadrení, že nahrávka a jej obsah je podvrh. Ešte vážnejší problém je v druhej časti tohto výroku, kde podľa polície chcel zadovážiť sebe a Kočnerovi majetkový prospech ako aj neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory sú zachytené na nahrávke. Z medializovanej nahrávky, bez ohľadu na jej spochybnenie, nie je ani zmienka o nejakej výhode pre Kočnera a Trnku, to je čistá fabulácia. Ešte amatérskejšia je druhá časť tejto vety, kde sa hovorí o presne nevymedzenej nahrávke a nie je jasné, či sa to týka nahrávky s Kočnerom, alebo nahrávok z obsahu Gorily.

To, čo však ľudí asi najviac pohlo z tejto diskusie sú milióny, ktoré má mať Trnka odložené u Kočnera. Tomuto bludu a nezmyslu, ktorý Trnka vyslovene považuje za výmysel a lož, sa obvinenie zrejme skončí v slepej uličke pre nulitný význam vyjadrenia, ktorý Trnka bude uplatňovať na celú nahrávku, ak bude snaha o jeho procesné uplatnenie voči jemu.

Kočnera sa nikto nespýtal

Vo všeobecnosti už vieme a odznelo to aj na rôznych pojednávaniach, že Kočner aj jeho advokáti spochybňujú medializované informácie a aj spôsob ich získania, ktorý má za následok niekoľko verzií prepisov Threemy, Whatsappu a podobne. Podľa ich vyjadrení tieto „prepisy“ sú zmanipulované, mali pochybný spôsob vzniku z ešte pochybnejšieho exportu z pochybne získaných telefónov. Kočner zrejme nikdy nepotvrdí autenticitu nahrávky s Trnkom, a tým polícia tieto údajné dôkazy môže vyhodiť. Otázne je, že kto a prečo takúto nahrávku by mal dôvod vyrobiť, ak Trnka a Kočner majú pravdu. Odpoveď smeruje tam, kde je najväčšia vôľa odviesť pozornosť od skutočného obsahu Gorily a jeho účastníkov.

Poľovačka mainstreamu na Kočnera a jeho rodinu – právne bludy o americkej jurisdikcii

Najlepšie nakoniec – cesta k politikom a k oligarchom

NAKA sa rozhýbala, a ak vynecháme špekulácie o politických dohodách a zámeroch presadiť Lučanského a Zuriana, tak sme svedkami niečoho, čo Slovensko skutočne ešte nezažilo. Polícia každý deň finalizuje nejaký dlhodobý proces vyšetrovania, ktorý v dôsledku intenzívnej aktivity bulvárnych a mainstreemových médií v poslednom období prerastá nielen zákonné, ale aj verejnosťou tolerovateľné hranice. Dlhodobé obliehanie oligarchov a politikov, ktorí si dlhé roky riešili svoje výhody a kšefty spadá do typického predvolebného obdobia, v ktorom politická nálada výrazne podporuje činnosť polície voči nedotknuteľným.

Výstupy z Kočnerových spisov, bez náležitého preskúmania viedli k zaisteniu mobilov, k disciplinárnym konaniam a k odstupovaniu sudcov. Polícia nabrala odvahu na obvinenie Roberta Fica a Andreja Kisku a pritom si zgustla aj na Youtuberov, ktorí sa pustili aj do Zuriana. Trnka bol celkom vypočítateľným adeptom v tomto rade. Polícia, ktorá má aktívny spis s obvinením bývalého generálneho prokurátora môže robiť úkony vyplývajúce z obsahu nahrávky Trnku a Kočnera aj bez ohľadu na zákonnosť tohto dôkazu. Môže teda overovať aktivity Haščáka a iných, respektíve riešiť úkony, ktoré pravdepodobne vyšetrovací tím Gorila neurobil dosť dôkladne.

Najsilnejší adept na posledný článok reťazca je šéf Penty Haščák. Ten už dávnejšie vyzýva orgány činné v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú alebo dozorujú trestnú vec Gorila, aby zverejnili bezodkladne celý obsah vyšetrovacích spisov i ďalšiu dokumentáciu. Haščák tiež žiadal, aby bol čo najskôr vypočutý.

“ O uvedené žiadam aj preto, že toto zverejnenie je už niekoľko rokov opakovane sľubované, opakovane som s ním vyjadril súhlas a opakovane sa nedeje. Po zverejnení tzv. a údajných nahrávok „Gorila“, ktoré zrejme unikli z vyšetrovacieho spisu, bez znaleckého posudku a bez súvisiacich výsledkov policajných preverovaní tam uvedených skutočností, je možné obnoviť dôveru k zákonnosti predmetného vyšetrovania len tak, že predmetné spisy budú zverejnené.

Slavomír Haščák kvalifikuje nahrávky ako „údajné“ a kladie dôraz na to, že bez znaleckého posudku a súvisiacich výsledkov policajných preverovaní. Doterajší stav tejto kauzy je zrejme procesne nedostatočne vydokladovaný a zdá sa, že za tým nie je slabá policajná práca, ale silný politický vplyv.

Správy na každý deň

Ranné správy prešli podstatnou zmenou. Okrem informácií o počasí, dopravných zápchach a miestach kde policajti merajú rýchlosť, v týchto dňoch sa pravidelne dozvedáme, kde NAKA robí razie a koho obviňuje. Možno to nie je výsledkom doterajšej slabej informovanosti, ale skutočne zvýšenej aktivity NAKA. Je k tomu to správne obdobie politického bezvládia a zdržanlivosti politikov k ovplyvňovaniu práce polície. Do volieb máme dva mesiace a ak NAKA to vydrží v tomto tempe, tak politická scéna sa čoskoro vyľudní a väznice a súdy naplnia známymi tvárami.

Peter Tóth: Hlúpi novinári-Tódová, Cuprík a indivíduá-Teleki, Košč, Pčolinský šíria Kočnerovu agendu

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies