Policajný prezident Kovařik zrejme nemyslí na to, že pokiaľ bude kryť zjavnú trestnú činnosť Matoviča a jeho fašistickej chunty sa za chvíľu ocitne vo väzbe

Už teraz sa teším ako ma Kovařik  bude stíhať, že som sa postavil proti mučeniu a že ako zdravý nenosím rúško, keďže nemám takú právnu povinnosť. Odporúčam mu aby sám viedol vyšetrovanie, lebo až tam sa možno už konečne dozvie aký je platný právny stav.

V rámci platného a účinného Trestného zákona aj jeho, okrem ďalších, upozorňujem na permanentné páchanie trestných činov Nátlaku, Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb Matovičom  a spol.

Bez najmenších pochybnosti je nesporné, že v krátkom čase príde doba, kedy u konkrétnych páchateľov nastúpi trestnoprávna zodpovednosť za tieto trestné činy.

Aby sa Kovařik v budúcnosti nemohol brániť, že nepoznal skutkové znaky a trestne sadzby trestných činov Nátlaku a Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb uvádzam ich citáciu v celom rozsahu, s tým že aj jemu hrozí doživotie, resp. odňatie slobody až na pätnásť rokov.

Páchateľom trestného činu Nátlaku a podľa § 192 ods. 1, 4 písm.  d) Trestného zákona je ten

kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Za krízovej situácie odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

Páchateľom trestného činu Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a ods. 1, 2 písm. f) Trestného zákona je ten

kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

Za krízovej situácie odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies