Poslanci parlamentu a právnici upozorňujú Mikasa na protizákonnosť a protiústavnosť protiepidemiologických opatrení

Poslanci a právnici tiež upozorňujú na možnú diskrimináciu opatrení a vyzvali hlavného hygienika SR na ich prehodnotenie.

Skupina koaličných poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS a Za ľudí spolu s niekoľkými právnikmi vyzýva hlavného hygienika SR Jána Mikasa a povereného bratislavského regionálneho hygienika Stanislava Dubu na prehodnotenie opatrení voči kultúrnym a športovým podujatiam. V pondelok im zaslali list, v ktorom okrem iného upozorňujú na problematickosť a možnú protizákonnosť niektorých opatrení v Bratislavskom kraji a na ich neprimerané dosahy na niektoré skupiny obyvateľstva.

Za najväčší problém týchto obmedzení považujú ich plošnosť, a teda nemožnosť organizovať ani také kultúrne, športové a iné podujatia, ktoré by boli z epidemiologického hľadiska relatívne bezpečné.

„Domnievame sa, že predovšetkým pre profesionálne organizované podujatia s pevne danými a označenými miestami na sedenie, kde by boli dodržané prísne hygienické opatrenia, nie je dôvod obmedzovať ich na maximálne 50 účastníkov v interiéri, respektíve 100 účastníkov v exteriéri, a že takéto obmedzenie je z právneho hľadiska neprimeraným zásahom štátu do práva podnikať, vlastníckeho práva, práva vykonávať zárobkovú činnosť a práva zhromažďovať sa,“ napísali.

Obmedzenie sa podľa signatárov výzvy nedá aplikovať na každé podujatie bez zohľadnenia jeho povahy. Nerozlišujú sa podľa nich kultúrne podujatia konzervatívneho charakteru, ako napríklad koncerty klasickej hudby, od podujatí tanečnej hudby, akým je napríklad diskotéka. Nedá sa podľa nich akceptovať ani nezohľadnenie veľkosti kapacity miesta konania podujatia.

Vláda rúbe do imunity našich detí, budíček rodičia!

„Toto opatrenie tak môže byť protiústavné, pretože existuje aj iné opatrenie, ktoré by rovnako efektívne zabezpečilo dosiahnutie legitímneho cieľa, ktorým je ochrana verejného zdravia pred šírením COVID-19, ale zároveň by bolo menej zasahujúce do základných práv.“

Poslanci a právnici tiež upozorňujú na možnú diskrimináciu spočívajúcu v tom, ak by sa bohoslužby a cirkevné akcie a obrady mali posudzovať inak ako kultúrne, športové a ďalšie podujatia a nemali by pre ne platiť rovnaké obmedzenia.

Právo verejne prejavovať svoje náboženstvo pritom nemôže byť zvýhodnené pred skupinou hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.“ 

Problémom môžu podľa nich byť aj obrovské ekonomické dosahy na mnohých umelcov, športovcov a všetkých, ktorí participujú na organizácii kultúrnych a športových podujatí, ale aj gastronomické prevádzky.

Právnici a poslanci uviedli, že v susednom Rakúsku môže byť na podujatiach maximálne 1500 ľudí v interiéri a 3000 v exteriéri, pokiaľ ide o profesionálne organizované podujatia s pevne danými a označenými miestami na sedenie.

Od pondelka je v Bratislavskom kraji zakázané organizovať hromadné podujatia nad 100 osôb v exteriéri a nad 50 osôb v interiéri s výnimkou, ak budú mať všetci účastníci negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Rovnako sa zakazujú organizovať hromadné podujatia v čase od 23.00 h do 06.00 h nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.

Napriek detailným predvolebným programom ani  pol roka po voľbách nie je jasné, čo chce vláda robiť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies