Šanta v odvolaní chce pre Kočnera vyšší trest ako pôvodne navrhol, zabudol totiž na Lipšicov pokyn žiadať prepadnutie Kočnerovho majetku …,

Nestihli utíchnuť škandály spojené s poslednými poznatkami ku zmenkám Pavla Ruska a vo verejnom priestore rezonuje informácia o podanom odvolaní prokurátora Šantu voči rozsudku špeciálneho súdu. Šanta nie je spokojný s rozsudkom pre Mariána Kočnera a presne podľa Lipšicovej objednávky na hlavnom pojednávaní pred vynesením rozsudku žiada trest 20 rokov a prepadnutie majetku. V odvolaní žiada viac, ako sám pôvodne navrhol. Je to ignorovanie súdu, ktorý uznal z návrhu iba 10 tisíc, alebo iba urážka jeho narcisizmu a populizmu?

 

V kauze zmeniek chce prokurátor prísnejší trest pre Kočnera

V podanom odvolaní, ktoré smeruje len voči Kočnerovi, dožaduje sa Šanta v odvolaní z 5.marca 2020 „prepadnutia majetku a 20-ročného nepodmienečného trestu odňatia slobody výhradne u obžalovaného Mariana K.“.

Prekračovanie etického kódexu a zákonných povinností prokurátora

Prokurátor Šanta predviedol svoj vlastný spôsob výkladu zákonov a právomocí už v priebehu konania, keď predkladal dôkazy v rozpore s obžalobnou zásadou ( nelegálny prepis  komunikácie, piatu zmenku a znalecké posudky bez odstránenia zjavných nedostatkov, atd.). Predviedol aj zvláštnu logiku pri návrhu trestu, kde nevznikla žiadna materiálna škoda len tým, že súd už neprávoplatne prisúdil 8 miliónov eur a preto žiadal okrem trestu 20 rokov aj finančný trest vo výške 300 tisíc eur.

Šanta, ktorý potrebuje  dobré body ku kandidatúre na post generálneho prokurátora, v tomto prípade pritvrdil.

Čím lepším by mohol argumentovať než tým, že on je ten slávny a nebojácny prokurátor, ktorý napriek novým dôkazom tieto ignoruje, podobne ako počas pojednávania a potrebuje si do Kočnera pred celým národom kopnúť a opäť porušiť obžalobnú zásadu, keď prelicituje svoj vlastný návrh na finančný trest presne podľa vzoru a objednávky Daniela Lipšica?

Zabudol však na fakt, že v súvislosti s ignorovaním dôkazov sa dopustil chyby, pretože už pred vydaním rozsudku boli k dispozícii dôkazy o existencii zmeniek!

Archív SIS z rokov 2000 – 2001 vyvrhol záznamy z urovnania kauzy Markíza podpísaním zmeniek

Dokonca je možné preukázať aj to, že prokuratúra a policajný vyšetrovateľ mali k dispozícii aj iné dôkazy a poznatky, ktoré boli systematicky zamlčované a spochybňované:

Zaťatosť, fanatizmus a procesné porušenia pri právach obžalovaných a samotnom trestnom konaní, pretavené aj do spôsobu prejednania veci pred súdom boli fatálnymi porušeniami rovnosti strán a práv obžalovaných, nielen z trestnoprávneho, ale aj z ústavného hľadiska.  Zamlčovanie údajov pred súdom, ktoré mali k dispozícii vyšetrovatelia a teda aj prokuratúra znamenali, že procesnú výpoveď svedka Agha vyčleneného na samostatné konanie ohľadom informácii zo SIS mali brať všetci vážne.

Vyšetrovateľ, prokurátor, ale aj súd mali vyžiadať zo Slovenskej informačnej služby informácie ku zmenkám, nakoľko sa viažu na mlčanlivosť a SIS odmietla osobnej žiadosti JUDr. Štefana Agha vyhovieť.

 

SIS odkázala Agha vyslovene na súdy a políciu. JUDr. Agh obratom s touto žiadosťou a odpoveďou oboznámil políciu. Polícia, prokuratúra a ani súd nekonaním zmarili dokazovanie!

 

 

Informácie zo spisu, týkajúce sa kauzy zmenky, boli doručené nielen súdu pred vydaním rozsudku, ale aj Generálnej prokuratúre SR, ktorá rozhodla o vybavení podozrenia z trestnej činnosti.

Prokurátor postúpil na NAKA trestné oznámenie za závažné informácie zverejnené v InfoVojne novinárkou Teleki

Šantov systém budovania kariéry na jedinom prípade

Šanta je jediný prokurátor, ktorý sa po každom pojednávaní postavil pred novinárov a posudzoval priebeh procesu pred ukončením súdneho konania. Súčasťou jeho prejavu bola vždy samochvála, aký úspech obžaloba dosiahla pri jednotlivých svedkoch a vyhodnotenie záverov, ktoré z toho vyplývajú. Hodnotenie konania je výlučnou kompetenciou súdu, prokurátor zo zákona nemá oprávnenie vyjadrovať sa ku konaniu. Šanta od samého začiatku pojednávaní hodnotil výpovede a vynášal zo spisu informácie, ktorými sa ovplyvňoval ďalších svedkov, najmä prostredníctvom výdatnej pomoci niektorých médií prepojených na právne zastúpenie televízie Markíza.

Šantova spokojnosť a porušenie mlčanlivosti

Dôvody Šantovho nepochopiteľného konania 

Prvý dôvod spočíval v ovplyvňovaní verejnej mienky prostredníctvom servilných médií platených americkými vlastníkmi Markízy. Druhým bola ideálna príležitosť zviditeľniť sa a získať podporu aj hlúpejších ideológov a politikov ku kandidatúre pre voľbu budúceho generálneho prokurátora. Bolo potrebné predviesť ochotu ísť až za hranice zákona a maximálnu zaviazanosť tým, ktorým slúži.

Prejavy Šantu počas procesu boli plné invektív a vyhrážok nielen svedkom, či obhajobe, ale voči všetkým, ktorí sa sotva obtreli o súdny proces a mali na vec iný názor. Obvodný lekár Pavla Ruska, ktorého verejne obvinil z napomáhania marenia spravodlivosti podal na prokurátora Šantu trestné oznámenie:

Trestné oznámenie na prokurátora Šantu a advokáta Lipšica

Trestné oznámenie na prokurátora Šantu, podané MUDr. Liptákom bolo odstúpené v deň vynesenia rozsudku vo veci zmeniek.

Prokurátor Šanta pod ideologickým vedením Daniela Lipšica a s ním v súhre počas procesu intenzívne vystupoval a podával informácie o prebiehajúcom procese v rozpore so zásadami vystupovania prokurátora. Nielenže vyslovoval názory, ktoré sú príslušné len súdu, ale dokonca komentoval činnosť súdu, zverejňoval názory na svedkov, vyhrážal sa uplatňovaním sankcií podľa trestného poriadku ( predvedenie Ruska a podobne,).

Šanta neustrážil ani svoje precízne aranžované emócie na verejnosti, keď  svoju záverečnú reč viedol vyslovene politicky a nezabudol sa vyhrážať aj JUDr. Aghovi, že sa mu bude špecialne venovať.

Prokurátor JUDr. Šanta by sa mal venovať predovšetkým dôkazom, ktoré boli vo vyšetrovacom spise. Dôkazom, na ktoré bol procesne upozornený aj zo strany svedkov a účastníkov konania, k dôkazom nachádzajúcim sa v spisovej agende Slovenskej informačnej služby ako aj ostatným poznatkom, ktoré ešte pred vynesením rozsudku mal k dispozícii, a ktoré bol povinný na súde procesne uplatniť.

Ďalšie pokračovanie sporu nebude o Šantovi,  iba ak by najvyšší súd vec vrátil s povinnosťu tieto dôkazy vyhodnotiť  spôsobom ako mali  byť dávno vykonané a vyhodnotené.

Začal boj o post generálneho prokurátora,  Kočner je Šantovým výťahom k úspechu

Dva týždne po vydanom rozsudku, pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie odvolania, ocitol sa   Šanta pred novinármi a v intenciách citácií nových členov vlády ako možný kandidát na generálneho prokurátora. Samozrejme nezabudol vysloviť názor, že jeho uvažovanie v tomto smere je viac reálne ako pred tým. Zaujímavosťou je, že nepostrehol zverejnené dôkazy z uniknutých spisov SIS, prípadne návrhy Štefana  Agha odovzdané vyšetrovateľovi a prednesené aj na súde k materiálom na SIS.

Závažne dôkazy, ktoré počestný prokurátor Šanta nevšimol, pretože nechcel,  bude musieť vysvetľovať podobne ako aj JUDr. Lipšic vyšetrovateľovi NAKA.

V histórii Slovenska nebol týmto spôsobom medializovaný žiadny súdny proces a nikdy nebol prezentovaný v pozícii hrdinu prokurátor porušujúci ustanovenia trestného zákona, trestného poriadku a ústavy,  ktorý prekračoval svoje kompetencie pri vyjadrovaní sa ku konaniu. Nebola náhoda. Šanta je marketingový produkt ideológov, ktorí potrebujú poslušného, servilného a herecky nadaného adepta na post generálneho prokurátora.

Potrebuje občania a slovenská spravodlivosť na poste generálneho prokurátora fanatika, ktorý ignoruje v súdnom procese práva obžalovaných, existujúce dôkazy,  a procesné povinnosti v trestnom konaní?

Naozaj občanom Slovenska chýba populistický žoldák, vo funkcii generálneho prokurátora uctievajúci metódy inkvizície?

Takto má vyzerať  „ Zmena“ v chápaní novej vlády pri výbere strážcu zákonnosti?

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies