Znalkyňa Straková a jej nezákonné posudky

Podozrivá z nepravdivých znaleckých posudkov už v minulosti!

Pred súdom vystupuje ako skúsená a bezúhonná znalkyňa, v skutočnosti to iba predstiera?

Na včerajšom pojednávaní bola súdna znalkyňa Straková niekoľko krát spochybnená z hľadiska použita jej metód skúmania podpisov Pavla Ruska a bol vyslovený názor zo strany  obžalovaných, ale aj skúseného českého znalca , že je neerudovaná a vyslovuje  závery, ktoré nie sú opodstatnené a nemajú reálny vedecký a metodický základ.Český znalec Nouzovský k jej posudku uviedol, že “Je potrebné zachovať vysokú mieru opatrnosti pri písaní posudku a záverov a dodal, že sa ešte nestretol s tým, že by niekto jednoznačne určil dobu vzniku podpisu. S takým niečim sa počas svojej praxe ešte nestretol. 

Súd o Ruskových podpisoch

Dnes sme dostali informácie nielen o tom, že pani znalkyňa Straková ešte v roku 2017 pôsobila ako špeciálny pedagóg v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 2014 bola dokonca štatutárnym zástupcom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši. Súbeh a objem jej znaleckej činnosti by tak oprávnene mal byť preskúmateľný z hľadiska jej skúseností, praxe a kvalifikovanosti záverov, ku ktorým sa dopracovala po dlhoročnom súbehu pracovného pomeru a spôsobu výkonu znalca.

Dozvedeli sme sa aj o tom, že už v minulosti mala problémy s jej nezákonnou znaleckou činnosťou.

Šok pre súd aj obžalobu ! Rusko zvrátil celý súdny proces !

Problémy v Liptovskom Mikuláši pre nepravdivý znalecký posudok!

Z dokumentu, ktorý má redakcia k dispozícii a bol podaný na Okresnej prokuratúre v Liptovskom Mikuláši, kde je vedené konanie pod značkou 1 Pn 64/20/5505-3 sa dozvedáme, že  pani Straková vyhotovila aj iné posudky, ktoré po preskúmaní iným znalcom a boli kvalifikované ako nepravdivé znalecké posudky a tento záver bol potvrdený aj súdom v iných prípadoch, kde znalkyňa po niekoľkých rokoch  zmenila na hlavnom pojednávaní záver znaleckého dokazovania. Na jej znaleckú činnosť má byť podaných na Ústave súdneho inžinierstva viacero sťažností pre jej znaleckú činnosť.

Na znalkyňu Strakovú, ktorej údaje sú zverejnené aj v registri znalcov v plnom znení bolo podané dňa 29.01.2020 trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania skutku  – nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Trestného zákona.

Ako každý z obsahu podania dokáže posúdiť, existuje objektívny poznatok o tom, že kontrolný znalecký posudok vyvracia posudok znalkyne Strakovej  a konštatuje sa, že v jej posudku ide o závažný nedostatok experimentu písma.

Zadávateľ posudku bol v dôkaznej núdzi, podobne ako pri zmenkách

Ešte závažnejší je ale poznatok k okolnostiam, ktoré ohraničujú konanie znalkyne

Ak si predstavíme, že OČTK v prípadoch, keď nemajú z vlastnej činnosti dostatok priamych dôkazov smerujú závery vyšetrovania na postavení takých dôkazov, ktoré získavajú pochybnou činnosťou znalca ktorý porušuje metodológiu, vedecké podmienky skúmania, zdokumentovanie podkladov a ich evidenciu pre dokazovanie, tak sa jedná o závažné porušovanie znaleckej praxe a samotného účelu objektívneho znaleckého skúmania. V tejto oblasti má znalkyňa Straková už vlastný know-how a vie, že neznalec  má malú šancu prelomiť  závery znalca. V Liptovskom Mikuláši sa to ale stalo práve posudkom Mgr. Miroslava Koutného v jeho posudku č. 6/2019 zo dňa 19.3.2019, ktorý jej posudok vyhodnotil a deklasoval s úplne inými závermi, aké Straková pôvodne vydala.

Opakovaný výsluch, konfrontácia znalca Strakovej a kontrolný posudok je vyslovene nutný

Miera rozhorčenosti neznámych ľudí, ktorí spozorovali mediálny výstup znalkyne musí byť veľmi vysoká, ak okamžite reagujú na jej prax a dôveryhodnosť poskytovaním objektívnych informácii a poznatkov. A to by malo byť varovaním aj pre súd, aby si tieto informácie preveril a vzhľadom na odznelé kritiky k jej metodike práce a záverov bol obozretný a dal spracovať vlastný kontrolný posudok s vylúčením manipulatívneho vplyvu polície a prokuratúry, ktorí nemajú dosť vlastných dôkazov a tak dôkaznú núdzu chcú nahrádzať závermi unáhleného, nekvlatiného a tendenčného znaleckého posudku.

Uvidíme, či to urobí prvostupňový súd v medziach svojej kompetencie a odbornosti, alebo budeme musieť opäť čakať na vyššie odvolacie inštancie.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies