ŠKANDÁL: Nitriansky sudca Sopúch oslobodil obžalovaného, ktorý zavinil dopravnú nehodu

Nitriansky sudca Sopúch oslobodil obžalovaného, ktorý neprimeranou jazdou zavinil dopravnú nehodu, s odôvodnením, že „iba“ porušil predpisy cestnej premávky

V roku 2002 došlo v katastri obce Alekšince k dopravnej nehode, pri ktorej mladí manželia Dlhošovci utrpeli mnohopočetné ťažké zranenia, ktorým obaja na mieste dopravnej nehody podľahli a vodička Ing. Jana Gogová utrpela otras mozgu, zlomeninu zmohutnenej bočnej časti krížovej kosti, odreninu bedrovej kosti s pomliaždením kože a poranila si zápästie.

K nehode došlo tak, že vodič Juraj Štetina, v neprimeranej rýchlosti sa pokúsil predbehnúť vozidlo riadené Ing Gogovou. Pre protiidúce vozidlá nestihol ukončiť predbiehajúci manéver, vrazil do vozidla, ktoré riadeného Ing Gogovou, ktoré náraz posunul do protismeru kde sa čelne zrazilo s vozidlom s manželmi Dlhošovcami. Bezprostredne po dopravnej nehode polícia na pokyn prokurátorky obvinila poškodenú Ing. Gogovú. Štyri roky trvajúci spor skončil na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

MIMORIADNE: Chlpíková roky ošetrovala trestnú činnosť príbuzného prokurátora Čentéša

Najvyšší súd rozhodol

Senát najvyššieho súdu po vykonaní dokazovania, na základe výsluchov svedkov, a záverov kriminalistického ústavu zistil, že jedinou príčinou nehody dopravnej bolo, že Ford pohybujúci sa rýchlosťou vyššou ako 200km/h narazil do zadnej časti a zlá technika jazdy Juraja Štetinu vodiča Fordu.

Najvyšší súd zrušil obvinenie poškodenej a vydal pokyn na vznesenie obvinenia Jurajovi Štetinovi, vodičovi Fordu. Po rokoch bolo vznesené obvinenie vodičovi Fordu, ktorý dopravnú nehodu spôsobil a po ukončení prípravného konania na Okresnom súde v Nitre bola dňa 20.9.2007 dozorovým prokurátorom podaná obžaloba.

Sudca okresného súdu závery najvyššieho súdu odignoroval

Sudca Sopúch odmietol vykonať dokazovanie. Vydal devätnásť uznesení, ktorými odmietol opakované vykonanie dôkazov, výsluchy svedkov, predloženie alebo prečítanie dôkazov svedkov, vyšetrovateľov, policajtov či prokurátorky. Dôkazy, z ktorých väčšiu časť zahrnul do svojho rozsudku aj senát Najvyššieho súdu SR, bol pritom povinný vykonať.

Ošetrenie trestnej činnosti Juraja Štetinu vyžadovalo oveľa viac ako nepripustenie dôkazov

Keďže odmietnutie vykonať dôkazy nepostačovalo na vydanie oslobodzujúceho rozsudku a akceptovanie pôvodného znaleckého posudku neprichádzalo do úvahy, po viac ako desiatich rokoch bol v rozpore so zákonom vyrobený nový znalecký posudok, ktorý odporoval zdravému rozumu. Žonglovanie znalcov s trajektóriami havarujúcich vozidiel pre zmenu odporovali akýmkoľvek zákonom fyziky, pretože aj laik vie, že náhodný a nelogický pohyb dvoch objektov sa neriadi náhodou, ale spočítavaním vektorov smeru, rýchlosti, sily a hybnosti.

Vydanie nového znaleckého posudku vyžadovalo nielen falšovanie dôkazov zabezpečených na mieste nehody, ale aj úpravu vozidla, ktoré sa v tom čase nachádzalo v policajnom sklade a úpravu fotografií z miesta nehody. Sopúch si nemohol dovoliť ani vypočutie znalcov. Upozornenie na nezrovnalosti doriešil opäť nezákonne – vyžiadaním dodatku, ktorý sa mal potvrdiť správnosť nového posudku. 

Sudca Sopúch odmietol vykonať dokazovanie

Keďže sa sudca neštandardným konaním a nezákonným postupom rozhodol pripraviť pôdu na zrušenie obžaloby a zdôvodnenie nezistenia príčiny a pôvodcu nehody, k zmene posudku v protizákonne vyžiadanom dodatku, nepripustil žiadnu konfrontáciu.

Obžalovaný je známy svojim spôsobom jazdy aj polícii, ktorá eviduje jeho priestupky. Samozrejme, to nemusí znamenať nič pre samotnú nehodu, kde zahynuli dvaja ľudia, ale stopy nárazu naznačujú, že rozdiel rýchlostí a kinetika nárazu v dôsledku obrovskej hybnosti boli devastujúce. Aby nebolo možné preukázať vinu páchateľa, sudca nemôže pripustiť ani vykonanie dôkazov nariadených rozhodnutím Najvyššieho súdu SR. Sudca odmieta hodnotiť dôkazy, ktoré sú postupne odstraňované zo spisu. Keď konanie sudcu prekonalo hranicu odolnosti aj bývalého prokurátora JUDr. Gogu, na nezákonnosti bola upozornená predsedníčka OS Nitra podnetom na vylúčenie sudcu. Avšak sudcovi nebola trestná vec odňatá.

 Predsedníčka Okresného súdu v Nitre odmietla vyzametať vlastný dvor

Keď predsedníčka súdu v Nitre, ponechala konanie na sudcu, ktorý bol zjavne zaujatý a dokonca podozrivý z marenia spravodlivosti a ignorovania rozhodnutí Najvyššieho súdu, bolo na sudcu podané trestné oznámenie za jeho prístup k veci, teda za ignorovanie záväznosti rozsudku Najvyššieho súdu.

Rozsudok

Samosudcu JUDr. Sopúch, ktorý vo veci za dvanásť rokov nepripustil vykonanie ani jedného dôkazu a na základe falošného znaleckého posudku, vyhotoveného znalcom bez obhliadky vozidla, obžalovaného oslobodil.

Podľa sudcu Sopúcha, nedopustil sa trestného činu ublíženia na zdraví, keď pri nevydarenom pokuse o predbiehanie, v neprimeranej rýchlosti narazil do vozidla, ktoré následne náraz posunul do protismeru, kde sa čelne zrazilo s protiidúcim vozidlom, ktorom zraneniam podľahli mladí manželia, obvinený Juraj Štetina porušil ustanovenie §14 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný.

Spravodlivosti po sedemnástich rokov unikol páchateľ, ktorý svojou nezodpovednou jazdou zmaril dva životy a spôsobil ťažké poranenia, o materiálnych škodách nehovoriac. Od samého začiatku bol obštrukciami zo strany prokuratúry zvýhodňovaný páchateľ, ktorý jazdil nezodpovedne a vyvolal reťazovú reakciu. Dozorová prokurátorka aktívne zasahovala a manipulovala s dôkazmi. Spôsob rozhodovania sudcu JUDr. Sopúcha, ktorý odmietol vykonať dokazovanie v trestnej veci, a oslobodil páchateľa je zvrátený.  

FIASKO: Gál nemá záujem riešiť situáciu v justícii, na ťahu je generálny prokurátor

Za smrť dvoch ľudí a vážne traumy obete nehody nebude nikto zodpovedný a potrestaný

Nie je možné ani uveriť, že sudca Sopúch je negramotný hlupák, ktorý nedokáže prečítať rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré je pre neho záväzné.

Sedemnásť rokov trestného konania, ako aj nezákonnosti, ktorými bolo konanie sprevádzané, nie je možné hodnotiť ako procesnú chybu. Tieto roky boli súvislým systematickým trestnoprávnym konaním orgánov činných v trestnom konaní a orgánov na výkon spravodlivosti.

Nebezpečný precedens

Sudca Sopúch rozsudkom vytvoril precedens, na základe ktorého účastníka dopravnej nehody, ktorý neprimeranou jazdou spôsobí dopravnú nehodu hoci aj so smrteľnými následkami bude možné riešiť iba v priestupkovom konaní.

Podľa §14 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

(5) Vodič nesmie predchádzať, ak

a) nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,

b) by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,

c) by ohrozil alebo obmedzil protijazdiacich vodičov alebo iných účastníkov cestnej premávky.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies