FIASKO: Gál nemá záujem riešiť situáciu v justícii, na ťahu je generálny prokurátor

Prečo nezverejnili celú komunikáciu všetkých sudcov, prípadne menný zoznam tých, s ktorými Kočner komunikoval?

Prečo minister vyzýva na rezignáciu sudcov, ktorí s Kočnerom nemali nič spoločné a bolo o nich hovorené hanlivo?

Prečo nerieši podnety na sudcov, ktorí v priamom prenose maria spravodlivosť v prebiehajúcich konaniach ?

Občania, ktorí prišli donedávna do kontaktu s ministerstvom spravodlivosti, respektíve upozornili na nezákonné konanie sudcu v súvislosti s vedeným konaním, na zneužívanie právomoci verejného činiteľa prípadne na marenie spravodlivosti vedia, že ministerstvo riešilo ich podnety s odôvodnením že, nemôže zasahovať do nezávislého rozhodovania súdov, prípadne, že sudcu nie je možné postihovať za jeho právny názor.

Ministerstvo spravodlivosti SR neriešilo ani podnety súvisiace, s falšovaním spisov, čiodstraňovaním listín zo spisu. Podnety na trestné stíhanie topili už pri podaní. Účastníkom a oznamovateľom zostali iba oči pre plač. Dokonca neriešilo ani podania na Generálnej prokuratúre SR, pretože generálna prokuratúra miesto okamžitého odstúpenia trestných oznámení v zmysle zákona na Úrad špeciálnej prokuratúry, odstupovala podnety na obvodné oddelenia.

MIMORIADNE: Chlpíková roky ošetrovala trestnú činnosť príbuzného prokurátora Čentéša

V prípade, že účastníci boli trpezliví a podávali intenzívne sťažnosti, dočkali sa rozhodnutia, podľa ktorého trestnú činnosť sudcu prípadne orgánov, ktoré vo veci konali je možné riešiť až po ukončení súdnych sporov. Po dlhoročných súdnych ťahaniciach, keď sa občania z času na čas domohli spravodlivosti a podali opätovne trestné oznámenie, ktoré už spravidla vykazovalo známky organizovanej trestnej činnosti orgánov na výkon spravodlivosti, podnety boli zamietnuté s odvolaním sa na uplynutie premlčacích lehôt.

K aktívnym účastníkom konania, ktorý intenzívne sedemnásť rokov bojuje na súdoch za spravodlivé konanie, je nesporne bývalý nitriansky prokurátor a známy advokát JUDr. Goga, ktorý napriek znalosti zákona na profesionálnej úrovni, vzťahov na prokuratúre sedemnásty rok bojuje s justičnou hydrou.

Prečo napriek množstvu podnetov na JUDr. Sopúcha – sudcu OS Nitra nepodalo ministerstvo ani podnet na disciplinárne konanie, hoci evidentne marí spravodlivosť?

Po dopravnej nehode, pri ktorej kus špinavej práce odviedla JUDr. Chlpíková, čo v rozhodnutí uviedol aj senát najvyššieho súdu, ktorý dal prešetriť jej trestnú činnosť, JUDr. Chlpíková z okresnej prokuratúry bola preradená na generálnu prokuratúru. Po nástupe JUDr. Čižnára bola dosadená na post riaditeľky Trestného odboru na GP SR.

JUDr. Čentéš, krátko po jeho zvolení na post generálneho prokurátora zariadil nový falošný znalecký posudok cez súdneho znalca Rábeka, s ktorým sa stýkal v čase riešenia vlastnej profesúry na univerzite v Brne. Rábek realizoval posudok bez obhliadky vozidiel, na základe retušou upravených fotografií. Fakt, že posudok odporuje nielen popisu svedkov dopravnej nehody, stavu vozidla a zákonom fyziky evidentne sudcovi Sopúchovi neprekáža. Sudcovi neprekáža ani znalecký posudok, o ktorom falšovaní rozhodol najvyšší súd.

Sudca Sopúch vie, že aj keď v roku 2006 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o tom, že nehodu spôsobil v neprimeranej rýchlosti príbuzný prokurátora Čentéša, aj keď si je vedomí, že zavinením nehody privodil smrť mladým manželom a spôsobil vážne poranenia Ing. Gogovej, musí v rozpore so zákonom rozhodnúť, že nehodu spôsobila poškodená, ktorú súd už v roku 2006 oslobodil spod obžaloby.

JUDr. Sopúch vie aj to, že za nezákonné rozhodnutie mu postih zo strany ministerstva ani trestnoprávny postih nehrozí. Minister Gábor Gál si totiž uvedomuje, že nemôže zriadiť nápravu nakoľko jeho advokátska kancelária má na Okresnom súde v Nitre niekoľko vážnych sporov a on možno po voľbách bude pôsobiť opäť ako advokát.

JUDr. Sopúchovi nehrozí ani trestnoprávny postih za marenie spravodlivosti a zneužitie právomoci verejným činiteľom nakoľko JUD. Čentéš a JUDr. Chlpíková pôsobia na Trestnom odbore Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Morálka podľa pána prokurátora JUDr. Čentéša

V kontexte vyššie uvedeného, vyjadrenie JUDr. Čentéša pre denník N – Prokuratúra Slovenskej republiky – ako ďalej

„za podstatnú považujem dôveru verejnosti v princípy fungovania prokuratúry, ktorú si môžu získať len prokurátori, ktorých mravná úroveň a profesionalita sú plnohodnotnou zárukou fungovania prokuratúry ako univerzálneho orgánu ochrany práva.“… pôsobí ako nevhodný vtip.

Pôsobí na Generálnej prokuratúre organizovaná skupina?

Trestný zákon organizovanú skupinu charakterizuje počtom troch osôb spolčených za účelom

spáchania trestného činu. Vyžaduje sa deľba určených úloh a koordinovanosť pre úspešné splnenie cieľa. O znakoch takého protiprávneho zoskupenia je možné dozvedieť sa z prác profesora JUDr. Jozefa Čentéša.

Už len predstava, že by však taká organizovaná skupina operovala priamo na generálnej prokuratúre a jej členmi boli prokurátori Generálnej prokuratúry je absurdná.

Ak však je realitou, nemal by zasiahnuť generálny prokurátor?

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies