Slovensko sa pýta: Čo chcel zakryť nový generálny prokurátor svojimi prehláseniami?

Uplynulý rok sa zapíše do dejín nášho štátu zvlášť neblaho. Začal tým, že sme sa nikto s nikým nedokázali na ničom dohodnúť.  Pokračoval dňom, keď aj jeho atypický dátum dovial do jeho čela pozbierancov, ktorých určite nikto seriózny nechcel. A dovial aj pandémiu, ktorá pri všetkej mizérii mohla mať celkom iný priebeh, najmä koncom roka. To by však nesmeli byť na čele štátu persóny, ktoré sa cez svoj vnútorný pohľad na seba a svoje počiny presviedčajú, ako to všetko perfektne zvládajú, ako je národ neposlušný, ako nákupom antigénových testov a následným celoplošným testovaním národa urobili všetko pre zvládnutie koronavírusovej krízy.

Za jednu z najvážnejších úloh bola vyhlásená voľba nového generálneho prokurátora. K tomu prispôsobila vládna suita všetko tak, aby bol zvolený ten najsprávnejší kandidát, vrátane účelových zmien v príslušných zákonoch.

Dňa 3.12.2020 parlament verejnou voľbou počtom 132 poslancov zo 147 prítomných zvolil na dobu sedem rokov za generálneho prokurátora Maroša Žilinku, za ktorého hlasovali aj poslanci opozície.

Len koaličná strana Za ľudí s počtom 12 poslancov spolu s troma poslancami SaS hlasovala za iného kandidáta.

Dňa 10.12.2020 vymenovala prezidentka na post generálneho prokurátora Žilinku s tým, že musí skončiť éra ochrany exponentov moci. Zdôraznila, že s novým generálnym prokurátorom spájame nádej.

„Očistec, Judáš, Božie mlyny nie sú len v diskusii bežne používané biblické motívy, ale aj názvy policajných akcií, po ktorých okrem sudcov a policajtov končia vo väzbe aj predstavitelia prokuratúry.“ 

Prezidentka ďalej dodala: „ Na prokuratúre sa rozšírila ignorancia, nevšímavosť a formalizmus bez väčšieho osobného nasadenia. Je na Vás, aby dnešná prevládajúca kultúra – či skôr prvky inštitucionálnej nekultúrnosti – z ustanovizne, ktorú budete viesť, čo najskôr zmizla.“

Záverom novému generálnemu prokurátorovi pripomenula: „chcem ešte spomenúť užitočnú zásadu: je dôležité, aby prokurátor nielen bol nestranný a nepodliehal vplyvom okolia, ale aby sa takým aj javil.“

Pred menovaním do funkcie bola zverejnená správa o tom, že väzobne stíhaného exprezidenta Lučanského hospitalizovali v nemocnici v Ružomberku. Predseda opozičnej strany Smer Robert Fico vyzval v piatok ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby vysvetlila, čo sa stalo Milanovi Lučnaskému.

„Nielenže išiel do väzby bez dôvodov, nielenže tam sedí na základe výpovede človeka, ktorý je kajúcnikom, ale dnes leží v nemocnici v Ružomberku po ťažkej operácii s ťažkým zranením hlavy,“ uviedol Fico. Ministerka by mala podľa neho vyvrátiť podozrenia o útoku na exšéfa polície.

Dňa 11.12.2020 bola zverejnená informácia, že ministerka spravodlivosti Kolíková vylúčila akékoľvek cudzie zavinenie či napadnutie generála.

„Nemám vedomosť, že by pán Lučanský utrpel iné zranenia ako tie, ktoré sú skôr dôsledkom vlastnej neopatrnej činnosti a ktoré sú menej závažné a súčasne, ktoré iniciatívne a preventívne vyšetril personál v príslušnom ústave a následne sa im aj venoval personál v príslušnej nemocnici,“ informovala Kolíková.

Dňa 12.12.2020 generálny prokurátor Žilinka uložil krajskému prokurátorovi preskúmať okolnosti ohľadne Lučanského.

Žilinka na svojom prvom brífingu na pôde Generálnej prokuratúry prezentoval výsledky mimoriadneho vyšetrovania. K rovnakému záveru dospela už skôr aj komisia ministerstva spravodlivosti a potvrdil ich aj Lučanského advokát.

Pred troma týždňami v stredu 9. decembra prenikli na verejnosť informácie o Lučanského zranení. Po vyšetreniach absolvoval operačný zákrok vo vojenskej nemocnici v Ružomberku a potom ho previezli do Trenčína, kde sa aj zotavoval. Vzápätí sa však objavilo niekoľko neoverených informácií. Hovorilo sa o zranení pri cvičení, jedenásťhodinovej operácii a následnej resuscitácii, ale aj o pokuse o samovraždu či o bitke a dokopaní väzňami.

„Po medializovanom zranení som ihneď vydal pokyn na preskúmanie zákonnosti výkonu väzby obvineného. Na základe dôsledného preskúmania dospeli dozorujúci prokurátori k celkom jasnému záveru, že pri výkone väzby nedošlo k porušeniu žiadnych predpisov. Chcel by som urobiť bodku za prípadom, z ktorého bola urobená kauza,“vyhlásil Žilinka.

Mimoriadnu previerku dodržiavania zákonnosti výkonu väzby vykonali podľa Žilinku prokurátori Okresnej prokuratúry Prešov v súčinnosti s krajským prokurátorom v Prešove. Vykonaná bola v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove a v nemocnici pre odsúdených a obvinených v Trenčíne.

Prokurátori preverili osobné spisy Lučanského, internú dokumentáciu ústavu, vyjadrenia príslušníkov ústavu, tiež tamojšieho lekára. Hovorili aj s Lučanským priamo v nemocnici. Preskúmané boli aj kamerové záznamy, ktoré snímali okolie Lučanského cely, a výpis z bezpečnostných systémov, ktoré zaznamenávajú otváranie ciel.

Žilinka potvrdil, že Lučanský bol v cele sám, nebol v kontakte s inými obvinenými a odsúdenými. Podľa generálneho prokurátora bola navyše akákoľvek komunikácia s obvineným možná iba v prítomnosti príslušníka ústavu.

Lučanský mal aj osobne potvrdiť, že zranenie si spôsobil sám – pádom. „Od prvého momentu zistenia zranenia až po pohovor vypovedal vždy rovnako,“ uviedol Žilinka. Jeho slová mali potvrdiť aj vyšetrenia. „Mechanizmus vzniku zranení korešponduje s tvrdením obvineného,“ zdôraznil nový generálny prokurátor.

Ministerská kontrola má rovnaké závery Lučanského zranenie, ako aj postup členov Zboru väzenskej a justičnej stráže preverovala aj špeciálna komisia ministerstva spravodlivosti.

Dňa 13.12.2020 bola zverejnená informácia: „Jeho zranenie vo väzbe v Prešove má súvisieť s nešikovným pádom, následne mal aj cvičiť. Zranené má mať oko. Zdravotný stav má aktuálne stabilizovaný a nie je ohrozený na živote“, vyhlásila Kolíková. Vylúčila že obvinený mal podstúpiť 11 hodinovú operáciu a mal mať oko mimo očnej jamky. Pokus o samovraždu neevidujú. Nie sú o tom, žiadne dôkazy.
Hneď ako sa(iniciatívne !)  zranenie zistilo bol prevezený do prešovskej nemocnice, kde lekár odporučil operačný zákrok v Ružomberku. “Jeho zdravotný stav je stabilizovaný a neevidujeme ohrozenie životných funkcií,” uviedol Ivan.

Dňa 29.12.2020 Žilinka na brífingu uviedol: „Zranenia bývalého policajného prezidenta Milan Lučanského nebolo spôsobené inou osobou, vylúčený bol pokus o samovraždu. Policajný exprezident si mal zraniť oko nešikovným pádom vo väzbe v Prešove.“

Na obhliadke miesta činu bol prítomný námestník Krajskej prokuratúry v Prešove. Dôvodom podľa Žilinku je, aby neboli prvotné úkony spochybnené. „Vyjadrujem plnú dôveru krajskému prokurátorovi a vytvorím všetky podmienky preto, aby sa trestná vec náležite objasnila,“ uviedol generálny prokurátor. Dodal, že sa stretol aj s manželkou Lučanského, ktorú ubezpečil, že orgány činné v trestnom konaní a prokuratúra vyvinú maximálne úsilie, aby sa vec „náležite a riadne objasnila“.

Čo sa dá zistiť z uniknutej lekárskej správy týkajúcej sa zranení generála Lučanského:

Pac akútne prijatý  na kliniku ORL pre zadoočný poúrazový krvný výron vpravo s následným tlakom očnice vpravo v celkovej narkóze.

Objektívne  pri vyšetrení u pacienta pozorujem okoloočný krvný výron vpravo so stavom po uvoľnení tlaku pravej očnice, bolesti hlavy na temene v strede, bez úrazového poškodenia kožného krytu.

CT mozog stredové štruktúry bez posunutia, mozog bez expanzívnych, ložiskových a krvácajúcich zmien, včetne krvácania pod a medzi jeho obaly
Likvórové cesty šírkou odpovedajú veku.

Kosť hlavy bez čerstvých traumatických zmien.

Zápal očnice vpravo, dekompresia vnútornej strany očnice s diskrétnym prolapsom/výhrez/zadoočného tuku a stredného okohybného svalu do čuchovej dutiny.

Vpravo stredovo na č 8 až 10 zvýšená densita tuku hrúbky cca 3 mm dĺžka cc 13mm krvný výron v resorpcii

S05.1 – Pomliaždenie očnej gule tkanív očnice

Dg.Retrobulbarny/ vzadu za očnou guľou/ krvný výron vpravo.

Operačný výkon

Endoskopicka dekompresia / endoskopom urobené odstránenie  tlaku krvného výronu očnice vpravo_/

Priebeh operácie :
Operácia vykonaná v celkovej anamnéze
vpravo endoskopicky odstránenie časti čuchovej kosti a vyvedenie dutiny navonok ,
odstránenie  slizničnej výstelky čuchovej dutiny a kostnej dosky očnice,
dolná stena očnice  vnútorné odstránenie slizničnej výstelky-odklopený slizničný lalok až po priebeh nervusinfraorbitalis..
Odstránená kostná blana a vnútorná časť dolnej steny očnice vpravo.

Pac po endoskopickom odstránení tlaku očnice vpravo pre zadoočný krvný výron v celkovej   anestéze

Oko pravé: okoloočný krvný výron v strebávaní, postavenie očnej gule axiálne, hybnosť obmedzená pri pohľade doprava, očná guľa preťahuje cez stredovú líniu, Subjektívne udáva horizontálne dvojité videnie vo všetkých pohľadových smeroch, najviac pri pohľade doprava, očná guľa s cirkulárnym  podspojivkovým krvným výronom, s výrazným opuchom očnej spojovky

Záver: Čiastočné ochrnutie /obrna/hlavového nervu VI. pravého oka /n,abducentispartialiso.dx./

Dvojité videnie. Stav po pohmoždení oka vpravo Krvný výron okolo oka vpravo.

Rozpory v tvrdeniach novomenovaného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku so zverejnenou lekárskou správou preukazujúcou závažné poranenia, ktoré nemohli vzniknúť tak ako to bolo prezentované sú priam zarážajúce.

Pokiaľ by aj ministerka Kolíková prikročila k zakrývaniu  brutality jej podriadených, aký by mal na to dôvod nový generálny prokurátor, ktorý sa ujal funkcie súbežne s dejom tejto tragédie, keď všeobecne vyhlasoval, že rezort prokuratúry bude konať v zmysle zákona transparentne a nekompromisne voči všetkým nezákonnostiam.

Preto si Slovensko kladie otázku: Čo chce zakryť Žilinka svojim prístupom k tejto tragédii?

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies