Smrad…

Keď necháte napríklad mäso na vzduchu, postupe sa začne rozkladať a nakoniec sa rozloží na prvky, ktoré ho pôvodne tvoria. Tento proces je sprevádzaný smradom a vcelku je dosť nechutný. Tento proces môžeme zadefinovať aj ako zmenu entropie – od nižšej miery po vyššiu. Vidím, že niečo podobné platí aj v politike.

Súčasná koalícia takisto prechádza z nižšej miery entropie na vyššiu. Tento proces však je sprevádzaný smradom, ktorý by sme nezaregistrovali čuchom, ale smradom iným, nazvime ho politickým. Pokiaľ to pôjde tak, ako v prípade spomínaného kusa mäsa, nakoniec koalícia prestane byť koalíciou, ale ostanú z nej „prvky“, z ktorých sa pôvodne skladala.

Ako však vieme, mieru entropie vieme aktívne ovplyvňovať – napríklad, že do procesu zasiahneme, teda vložíme do neho energiu. V prípade mäsa ho môžeme napríklad zakonzervovať, alebo zmraziť. V prípade našej koalície však stále nevidno nejakú energiu, ktorá by zvyšovanie mieru jej entropie zastavila. Pokiaľ sa tak nestane, budú sa naďalej rozkladať a obťažovať národ svojim „smradom“.

Sestričky a zdravotníci si zaslúžia našu úctu, nie Matoviča!

Riešenie je teda jednoduché, proces zvyšovania miery entropie, inak povedané aj zvyšovania miery chaosu, môžu politici zastaviť jednoducho – treba do neho vložiť nejakú energiu. Nie zvonka, ako sa to stále deje – cez médiá, ale zvnútra. Lebo energia, ktorá pôsobí na koalíciu zvonku, je ako Slnko, ktoré posiela energiu na kus mäsa – rozkladá ho.

Skrátka, do procesu musí zasiahnuť relevantný subjekt. V tomto prípade nie kuchár, ale politik(ci). Príroda takto funguje miliardy rokov a dokazuje nám, že inak sa to robiť skrátka nedá. Takže politici by sa mohli prispôsobiť a nemeniť pravidlá, ktoré platia miliardy rokov. Tým nám však nedokážu svoju múdrosť, ale iba príčetnosť. Svoju múdrosť nám dokážu tak, že začnú vládnuť tak, ako majú – zodpovedne a v prospech občanov.

Dnes nepotrebujeme zapáchajúci kus mäsa. Potrebujeme víziu a svetlo na konci tunela. To ale môžu dať iba múdri politici a s nízkou mierou entropie – inak povedané, s nízkou mierou chaosu. Či už v hlavách, alebo vo vzájomných vzťahoch.

Nová forma korupcie

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies