Nová forma korupcie

Nový typ spravodlivosti alebo jej marenie

V románe Porota, autor  John Grisham, podrobne popisuje vytváranie emócií pri manipulácii s faktami a s porotou. Podstatou je transformácia faktov na emócie poroty a únik informácii do médií.
V podstate ide o transformáciu posudzovania faktov na vyvolanie emócií vo verejnosti.

K tomu potrebujete:
1. Porotu zloženú z laickej verejnosti ( majú v USA)
2. Médiá

V Slovenskej republike v súčasnosti je trendom únik informácií z vyšetrovacích spisov do médií miesto poroty. Porotu tvorí verejnosť a aj preto v súčasnosti registrujeme veľké množstvo mediálnych výstupov zo súdnych procesov.
Aj preto je v súčasnosti dochádza k masívnemu úniku informácií z vyšetrovacích spisov a ich účelovej prezentácii verejnosti, s cieľom vyvolať želané emócie vo verejnosti bez ohľadu na reálne fakty.

Zámerom je rozhodnutie súdu podriadiť emóciám verejnosti.

Inštitút kajúcnika je často obyčajnou zákonom posvätenou formou korupcie.
Typický príklad odprezentoval pred nedávnom JUDr. Šátek, ktorý porovnal zistenia technikov ohľadom vraždy novinára s výpoveďou vraha, ktorý sa priznal k vražde a konštatoval, že sú vo významnom rozpore – vrah nedokázal popísať vraždu, ku ktorej sa priznal tak,  aby bola dostatočne zhodná so zisteniami technikov.

Existuje vážne podozrenie, že priznaním k vražde, ktorú kajúcnik nespáchal dochádza k mareniu spravodlivosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies