SNS upozorňuje na fatálne následky búrky v justícii

Vládna koalícia chystá tornádo pre slovenskú justíciu. Ľúbivé reči o efektívnosti, pretrhnutí korupčných väzieb, špecializácii sudcov … sa dobre počúvajú, ale chýba im skutočný obsah. Niet pochybností o tom, že reforma súdnictva je potrebná. Veľmi závažnou otázkou je, či štát a Ministerstvo spravodlivosti pristupujú k tejto úlohe po dostatočne hlbokej a profesionálnej analýze a či organizačne, technicky a najmä personálne dokážu zvládnuť potrebné procesy bez toho, aby na takýto experiment doplatili občania.

Slovenská národná strana upozorňuje, že vládna koalícia šije túto reformu horúcou ihlou. Súdy, prokuratúry, právnické fakulty, stavovské organizácie, advokátska komora a ďalšie oslovené inštitúcie varujú pred vážnymi nedostatkami Súdnej mapy. Okrem toho, že redukuje počet okresných súdov z 54 na 30, znižuje aj počet krajských súdov z osem na tri. Veľké výčitky majú odborníci aj voči príliš krátkemu časovému obdobiu na kvalifikovanú diskusiu. Obavy potvrdzuje fakt, že napriek krátkosti času sa nazbieral vyše 500 stranový zoznam takmer 2 tisíc pripomienok. Už to samo o sebe nasvedčuje, že návrh Súdnej mapy má veľké trhliny a zďaleka nespĺňa kritériá odbornej dokonalosti.

Reforma v takomto prevedení môže byť fatálnym zásahom do každodenného fungovania justičných orgánov. Ohrozuje dostupnosť súdov, prokuratúr pre občanov, ktorí budú musieť pri súdnych konaniach cestovať do iných regiónov. Súdna mapa zároveň spochybňuje svoju vlastnú efektívnosť. Keď bude menej súdov a menej senátov, hrozia zbytočné prieťahy súdnych konaní a následné sťažnosti na Ústavný súd.. Podľa Slovenskej národnej strany a odborníkov z praxe ak má reforma nadobudnúť plnú účinnosť v júli 2022 – obdobie sotva jeden a pol roka je príliš krátke na taký veľký zásah do systému súdnictva.

Neexistujú žiadne závery, ani štatistiky o počte sudcov, administratívnych pracovníkov, ktorí budú potrební na zvládnutie novej agendy na novovzniknutých súdoch, ani o zodpovedajúcom materiálno – technickom zabezpečení výkonu súdnictva (ZVJS, ÚPSVaR) v rámci ich súčinnosti. Slovenská národná strana kladie principiálnu otázku – aký je skutočný cieľ Súdnej mapy. Ide o naozajstnú reformu, alebo iba o justičnú avantúru, pri ktorej ambície prevažujú nad profesionalitou.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies