Ústavný súd SR: Všetky Mikasove vyhlášky sú neplatné

ÚStavný súd Slovenskej republiky sa vyjadril celkom jasne. Všetky Mikasove vyhlášky sú neplatné

Krátko pred silvestrovskou polnocou Ústavný súd (ÚS) vydal rozhodnutie k podnetu ochrankyne práv k súladu zákona o ochrane verejného zdravia s ústavou. Väčšina novín a médii prevzala agentúrnu informáciu s krátkym komentárom o zrušení možnosti nariadiť karanténu v inom ako domácom prostredí. Nič viac. Čo sa však rozhodnutím Ústavného súdu preukázalo, na to upozornil blog v konzervatívnom denníku Postoj.

Mainstreamové médiá tak na toto dôležité rozhodnutie reagovali minimálne. Nevyhovuje predsa ich vžitej propagande vládnych opatrení. Preto sa aspoň prostredníctvom citovaného blogu pozrieme na dôsledky rozhodnutia Ústavného súdu.

PLNÉ ZNENIE OFICIÁLNEHO UZNESENIA

ÚS odobral možnosť nariadiť karanténu zdravým

Ústavný súd odobral možnosť nariadiť karanténu, karanténu v zdravotníckom (alebo inom) zariadení alebo karantenizovať osoby podozrivé z nákazy, pretože sa jedná o zásah do osobných slobôd. Ponechal možnosť izolácie v domácom zariadení, ale iba pre osoby choré alebo podozrivé z nákazy. Čo z toho vyplýva? Ministerstvo a ani Ústav verejného zdravia, ani hlavný hygienik vás nemôže po novom poslať do izolácie alebo karantény iba na základe faktu, že ste prekročili hranice a náhodou nie ste očkovaný. Neočkovaný ešte neznamená chorý alebo nákazlivý, alebo podozrivý, aj keď sa nás o tom snažia dennodenne presvedčiť niektorí politici a média. Povinná eHranica a s ňou vymáhaná izolácia bola trištvrte roka nezákonná! To asi vládou plateným médiám nestojí za zmienku…

Citované časti rozhodnutia Ústavného súdu SR nie je možné nazvať hoaxom. 

Mikasov úrad nemôže obmedzovať slobodu občanov

 Ústavný súd odobral možnosť Ministerstvu a ÚVZ nariaďovať ďalšie opatrenia, zakazovať  a nariaďovať ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. (§ 4, ods.1  bod  g a §48 ods.4 bod aa).

„Zákon nemôže splnomocniť orgán výkonnej moci na vydanie predpisu nižšej právnej sily, ktorý by určoval medze základných práv a slobôd. Ústava zveruje právo určiť medze základných práv a slobôd (z dôvodu zachovania povahy ústavnosti týchto práv a slobôd) len zákonodarnému zboru.“ 

Toto je veľmi dôležitá časť zdôvodnenia, lebo práve tento princíp je predmetom ďalších podaní na Ústavnom súde. Takže hra, že vláda sa uznesie, uloží hlavnému hygienikovi a hlavný hygienik vydá vyhlášku (a všetci si umyjú ruky ako rímsky Pilát),  ktorú s nami hrali doteraz, by mala skončiť. Takéto znásilňovanie práva a ústavy sa dialo  evidentne kvôli zbaveniu sa prípadnej zodpovednosti. Poškodení sme však všetci.

Mikasove vyhlášky strácajú účinnosť

Dôležitý je tiež aj fakt, že dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu, ktorým Ústavný súd vyslovil nesúlad právneho predpisu, jeho časti alebo jeho ustanovenia s právnym predpisom vyššej právnej sily, v zbierke zákonov strácajú účinnosť aj príslušné vykonávacie právne predpisy vydané na vykonanie tohto právneho predpisu, jeho časti alebo jeho ustanovenia. Takže čo teraz s Mikasovými vyhláškami? Stále sú platné? Nebolo by vhodné podať verejnosti informáciu?

Ďalšia štedrá dotácia pre spriaznené duše ministerstva?

Čaká sa na ďalšie dôležité rozhodnutia

Na Ústavnom súde sú ďalšie podania na omnoho vážnejšie obmedzenia slobôd a práv, segregačné a apartheidové rozhodnutia našich mocipánov. Možno keby Ústavný súd rozhodol rýchlejšie, k niektorým rozhodnutiam v štýle „s mocou rastie chuť“ by ani nebolo prišlo, lebo mantinely by už boli dané. Ak by Ústavný súd pri ostatných podaniach rozhodol rýchlejšie.  zabránil by tak možno ďalšiemu zneužívaniu moci.

A maistream? Ticho ako v hrobe!  

PLNÉ ZNENIE OFICIÁLNEHO UZNESENIA

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies