Väzobné stíhanie novinára Daňa by bolo bezprecedentným návratom neslávnych päťdesiatych rokov

Piatok, 13.decembra 2019, sa na FB stránke polície objavila krátka správa o zadržaní novinárov Martina Daňa a Rudolfa Vaského:

K ich zadržaniu sa promptne objavili nadštandardné komentáre nielen v SME a v Denníku N, ktoré rozpísali ich „trestnú činnosť“. Mienkotvorci bezprostredne opätovne zverejnili starú známu vec, že súčasťou skutkov nie sú len obvinenia za ohováranie, ktoré výrazným spôsobom iniciovala a masírovala pani Petková, ( ktorú volal Daňo vo svojich satirických videách familiárne Čakybaba), ale aj Dibiková, (u ktorej Daňo údajne nešetril svojou fantáziou ohľadom jej intímnych vzťahov, ale aj stíhanie za vyhrážanie roxorovou tyčou Lucii Nicholsonovej, ktorá dokonca mala aj ochranku kvôli tomu istý čas).

Pretraktujú obvinenia na základe videa, ktoré Daňo natočil vo vlaku, ale aj daňové delikty, o ktorých Daňo tvrdil vo svojich príspevkoch, že už boli preskúmané a odmietnuté, čiže res iudicata, ktoré polícia opätovne nemôže riešiť v trestnom konaní, respektíve za tieto skutky Martina Daňa trestne stíhať.

Pred niekoľkými dňami Daňo dokonca uverejnil aj prebraté trestné oznámenie zo stránky Petra Tótha, ktoré podal na NAKA v Nitre a vyjadril počudovanie nad tým, prečo tam.

Tóth mal pravdepodobne dopredu informáciu, ktorú Martin Daňo ešte nemal…

Daňo bude mať možnosť procesne predložiť niektoré dôkazy a polícia mu vznesené obvinenie bude musieť dokázať trestnú činnosť skutkovo, aj z hľadiska úmyslu. V trestnom konaní za ohováranie majú poškodení ťažkú úlohu, pretože preukazovanie nepravdivosti Daňových tvrdení je na novinároch, ktorí podali trestné oznámenie. V oveľa náročnejšej situácii pre dokazovanie by sa Daňo ocitol v prípade podania civilnej žaloby na ochranu osobnosti, pretože v civilnom konaní by musel on dokazovať, že jeho tvrdenia sa zakladajú na pravde.

Prečo trestné konania voči novinárovi Daňovi rieši NAKA?

Aký postup polície môže Daňo v najbližšom období očakávať?

Tóth mal zrejme cez svoje kanály preverené, že došlo k spojeniu vecí voči Daňovi a polícia ho bude riešiť v spojenom režime, Daňove posudzovanie bude klasifikované ako pokračujúca trestná činnosť.

Keďže bohorovní predstavitelia na výkon spravodlivosti sú presvedčení, že normálny človek si uvedomí následky poukazovania na trestnú činnosť orgánov polície a justície, v súvislosti s jeho aktivitami a názormi bude spochybnené jeho duševné zdravie a osobnostná integrita, a či si uvedomuje vôbec svoje konanie. Uvedený postup v podmienkach našej polície nie je ničím výnimočným, skôr bežnou rutinou.

Peter Tóth: Hlúpi novinári-Tódová, Cuprík a indivíduá-Teleki, Košč, Pčolinský šíria Kočnerovu agendu

Výberová príslušnosť a spojenie veci

V roku 2010 JUDr. Daniel Lipšic, vtedajší minister vnútra, vydal nariadenie č. 175, podľa ktorého sa majú vykonávať organizačné opatrenia, ktorými sa efektívnejšie majú vykonávať niektoré úkony v policajnom zbore, dokonca aj na úrovni objasňovania trestnej činnosti.

( viac tuLipšicovi kostlivci a „policajní filozofi“)

Elitná policajná jednotka NAKA  zriadená na vyšetrovanie najzávažnejšej trestnej činnosti je cez výberovú príslušnosť poverovaná prípadmi, ktoré štandardne riešia skrátení vyšetrovatelia na obvodných oddeleniach.( Viac tu – Kaliňákova šedá garda.)

Trestný poriadok podľa § 18 odsek (1) umožňuje justícii postupovať spojením viacerých vecí vedených voči tomu istému obvinenému, dokonca vec odstúpiť na príslušnosť špecializovaného trestného súdu: Odsek (1) hovorí: O všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné činy spolu súvisia, sa môže vykonať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote. Podľa odseku (4) dokonca odstúpiť na príslušnosť Špecializovaného trestného súdu ak na trestný čin sa vzťahuje právomoc tohto súdu.

Čaká Daňa s Vaskym psychiatrické vyšetrenie nariadené súdom a následné skúmanie duševného stavu v zariadení?

Podľa § 148 Trestného poriadku sudca pre prípravné konanie na základe návrhu vyšetrovateľa môže vydať príkaz na vyšetrenie z oblasti psychiatrie a to dokonca aby bol pozorovaný v zdravotníckom ústave. Vtedy súd postupuje takto:

(1) Duševný stav obvineného vyšetruje znalec z odboru psychiatrie.

(2) Na vyšetrenie duševného stavu obvineného je potrebný príkaz súdu a v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie.

(3) Ak na vyšetrenie duševného stavu nepostačí ambulantné vyšetrenie, môže súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie nariadiť, aby obvinený bol pozorovaný v zdravotníckom ústave alebo, ak je vo väzbe, v nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Ak teda si spomenieme na srdečný rozhovor Martina Daňa so znalcom Kešickým, ktorý skúmal psychický stav policajta Tiefenbacha na jeho kanáli, uvedomíme si, že ten by k nemu rád vypracoval znalecký posudok duševného stavu.

Kešický je veľmi preferovaný znalec v polícii, avšak jeho znalecká činnosť má jednu vážnu vadu. Nesmie robiť posudky podľa tohto paragrafu, pretože nie je psychiater. Mimochodom na základe toho bol vylúčený aj z konania, ktoré som ja zažila a keď sa ma snažil predvolať alebo predviesť. K jeho osobe som sa vyjadrila v tomto článku : „Môj duševný stav sa stáva problémom matematicko-fyzikálnym“

Nečudovala by som sa, keby Daňove vyšetrenie bolo v rukách Kešického, aj keď z profesionálneho hľadiska by som očakávala, že táto doba diletantizmu je preč. Súd však môže rozhodnúť u oboch, že pribraní znalci sa majú vyjadriť k ich pozorovaniu v zdravotnom zariadení.

Dostanú sa na slobodu alebo budú stíhaní väzobne?

Nemôžeme sa domnievať, že ich zobrali naraz pretože nepreberali poštu alebo sa nedostavovali na výsluch a vyhýbali sa trestnému konaniu. Práve scenár s vyhýbaním sa konaniu polícia nezvládla, nakoľko potom ako sa prevalilo, že mali Daňa teatrálne zaistiť.

Z následného medializovania jednotlivých konaní Daňom, respektíve s doručovaním a prezentovaním, že mu nie je možné doručiť obvinenie, jednoznačne vyplýva, že Daňo mal byť zadržaný a stíhaný väzobne za vyhýbanie sa konaniu. Ibaže Daňo opakovane vyhlasoval, že je verejne známe kde je a vždy na predvolanie sa dostavil. Podobne ako piatok 13.12.2019 sa dostavil riadne na výsluch. Zadržanie Martina Daňa, tak ako bolo zverejnené na stránke, nezodpovedá realite.

„Nepohŕdam súdmi, kritizujem sudcov, ktorí skrývajú svoje konanie za autoritu demokratického inštitútu“ (rozhovor s Martinom Daňom)

Dôvody väzby Martina Daňa

Zastaviť informovanie verejnosti nielen o prebiehajúcich konaniach, ale najmä o prepojeniach jednotlivých aktérov sporu a orgánov činných v trestnom konaní.

Dôvody uvádzané políciou by mali spočívať v tom, aby nemohli pokračovať v trestnej činnosti, cez svoje kanály na sociálnych sieťach a neovplyvňovali svedkov, prípadne nemohli utiecť ( už aj vzhľadom na Daňove zázemie vo Francúzsku a Vaského v USA).

Koho reálne ohrozuje Martin Daňo?

Zverejnením nahrávok z pojednávaní v rôznych súdnych sporoch obnažuje konanie sudcov, prokurátorov a ľudí z vedenia polície.

Finančne nákladnú kampaň v médiách zaplatenú spoločnosťou Markíza za pozitívne informovanie o spoločnosti CME a klamstvá vo veci zmenky.

Prokurátora Šantu, ktorý je pripravený uchádzať sa o post generálneho prokurátora a v kauze zmenky intenzívne porušuje pravidlá trestného poriadku.

Zatiaľ sú v zadržaní, bol podaný návrh na väzobné stíhanie, súd bude musieť rozhodnúť … Prípadné rozhodnutie o väzobnom stíhaní novinára Daňa bude bezprecedentným návratom neslávnych päťdesiatych rokov …

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies