Žilinkov konflikt záujmov

Náuka o kajúcnikovi a jeho sne o príprave vrážd

Lekcia prvá: Ako osvietil duch NAKA Zoltána Andruskóa – alebo, čo sa babe chcelo – to sa babe snilo

Andruskó sa stal slávnym svedkom  v priebehu niekoľkých dní v septembri 2018. Dovtedy ho poznali iba jeho veritelia, majitelia kasín a niekoľko jemu podobných miestnych frajerov, ktorí celé noci prehadzovali milióny v sne. Polícia zadržala Zoltána Anduskóa vo veci vraždy Jána Kuciaka dňa 27.09.2018.

Dňa 28.9.2018 mu vyšetrovateľ mjr. JUDr. Peter Juhás doručil obvinenie za zločin úkladnej vraždy:

Logicky – Andruskó aj ostatní obvinení –  by mal byť bez prieťahov  neprerušene vypočutý.  V prípade Andruskóa nastala malá vsuvka  – Andruskó už 28.09.2018 poznal noty a podmienky  prisľúbenej beztrestnosti. 

Do zápisnice v zmysle dohôd s orgánmi nadiktoval trestné oznámenie k objednávke vraždy, Šufliarskeho a niekoľko mesiacov neskôr aj Lipšica a  Žilinku s okolnosťami, ktoré sa v priebehu vyšetrovania preverovali.

Kedy a ako tento génius novej doby stíhal plynule diktovať desiatky strán zápisníc?

Vo veci prípravy vraždy prokurátorov to stihol v rekordnom čase medzi 11:45 a 13:00.

V ten istý deň bol už ako obvinený vypočúvaný od 15:55 do 20:00 hod vo veci vraždy Jána Kuciaka, taktiež v rozsahu niekoľkých desiatok strán

Za necelé tri dni po trestnom oznámení vo veci prípravy vraždy prokurátorov bolo začaté trestné stíhanie podľa §199/1,2 Trestného poriadku, no v sústredení pozornosti na Mariána Kočnera, ktorý sa mal usilovať pôvodne o odstránenie prokurátora GP SR Mgr. Šufliarskeho.

Až začiatkom roku 2019 bola táto vec osobitnou výberovou príslušnosťou ministerky Sakovej odstúpená na Sekciu kontroly inšpekčnej služby a v rámci toho na:

Pozorné oko si iste všimne, že v tomto odstúpení sa už spomína Maroš Žlinka, aj Daniel Lipšic. Ako sa k tomu polícia dopracovala keď v tej dobe tieto osoby v uznesení o začatí trestného stíhania neboli ani uvedené a JUDr. Lipšic nebol ani prokurátor?

Z realizačného návrhu zo dňa 21.01.2019 sa dozvedáme, že Andruskó okrem podaného trestného oznámenia  a výsluchu zo dňa 8.10.218 bol vyťažovaný aj operatívcami a práve tento dátum bol zlomový aj pre ďalšie výpovede Andruskóa ( 28.1.2019.3.4.2019,4.4.2019,11.6.2019,18.12.2019).

Tento návrh, ktorý  bol schválený vedením NAKA a vypracoval ho kpt.Bc. Dalibor Krajčír.

Ten formou úradného záznamu spracoval vyťaženie Andruskóa zo dňa 18.1.2019 spolu s jeho kolegom npor. Dalošom. Úradný záznam bez akejkoľvek formy procesnej listiny nebol použiteľný na žiadny formálny úkon v prípravnom konaní a mal byť v plnej miere sprocesnený riadnym výsluchom svedka. poučením svedka Andruskóa.Napriek tomu podaný realizačný návrh bol schválený  týmito funckionármi.

Známe mená , že?

Po pridelení veci na realizáciu následne dňa 29.1.2019 bolo začaté trestné stíhanie s vymedzením ďaľších poškodených: Maroša Žilinku a Daniela Lipšica.

Očakávali by sme, že k rozširovaniu obvinení voči ďaľším podozivým bude dochádzať na základe vykonávania reálne zadovážených dôkazov, avšak jediným procesným nástrojom sa stali výpovede Zoltána Andruskóa, na základe ktorých bolo rozšírené obvinenie aj voči Mariánovi Kočnerov, Dušanovi Kracinovi a Darkovi Radičovi.

NAKA do trestného spisu okamžite zadovažovala  zápisy z procesných úkonov vo veci vraždy Jána Kuciaka, veľmi intenzívne vyťažovala okolnosti, ako aj komunikovala s Andruskóm, o čom svedčí množstvo úradných záznamov, ktoré však nemajú pre konanie  procesný význam, pretože neboli realizované zákonným spôsobom a závery vyšetrovateľov a prokurátora v tetjo veci vychádzajú z porušenia zákona.

Šufliarsky sám potvrdil svoju intenzívnu komunikáciu so špeciálnym prokurátorom Šantom vo veci zmeniek Markízy, prelínania vraždy Kuciaka a prípravy vraždy prokurátorov. Kočner musel byť odstavený za každú cenu.

Rozprávky najslávnejšieho kajúcnika Zoltána Andruskóa už verejnosť pozná z medializovaného prípadu vraždy novinára.

Z korunného svedka Andruskóa sa stal problém nielen pre obžalobu, ale aj pre OČTK, ktoré s ním vykonštruovaný proces pripravovali

Stručne zhrnuté

Pred  vznesním ďalších obvinení konanie odkrývalo logistický projekt na odstíhanie  Mariána Kočnera:Zoltán Andruškó bol v roku 2017 obvinený z množstva ekonomických trestných činov, za ktoré mu hrozil vysoký trest odňatia slobody. Konania voči Andruskóvi dozoroval prokurátor Žilinka.

Zo spisu pripravovanej vraždy prokurátorov vyplýva, že Zoltán Andruskó vo svojej výpovedi uviedol, že vraždu prokurátora Žilinku si mal objednať u  Dušana Kracinu,  nevlastného syna podnikateľa Borisa Gatiala, s ktorým mal Andruskó veľmi dobré vzťahy a na koho dnes poukazuje vo svojich listoch ako komplica politikov ,voči ktorým vypovedá a nazýva ich najväčšou mafiou v histórií Slovenska.

Kracina vo svojej výpovedi dňa 13.08.2019 túto skutočnosť odmieta a vyjadruje sa, že je to hlúposť. Takisto vyvracia Andruskóve tvrdenia o prevzatí zálohy vo výške 20.000,- Euro na vykonanie vrážd.

Kracina  uvádza,že Andruskó si vymýšľa o tom, že mu dal peniaze, nakoľko ich prehral na automatoch alebo minul na dovolenku a nevie ako sa obhájiť u svojich obchodných partnerov.

Andruskó vo svojej výpovedi tvrdí, že zavraždenie prokurátora Žilinku malo aj prebehnúť, avšak „Srbi“, ktorých zohnal Kracina, mali byť kontrolovaní v Piešťanoch policajnou hliadkou, jeden z jej členov mal byť zadržaný a ostatný ušli. Následne Andruskó na stretnutí s Kracinom vraždu odvolal.  Kracina Andruskovo tvrdenie vyvracia s tým, že si to celé vymyslel, aby mal od neho pokoj, lebo na neho stále tlačil, aby vraždu vykonali.

Sledovanie prokurátora Mgr. Petra Šufliarskeho a jeho likvidáciu si  objednal Andruskó u Marčeka a Szabóa.  Najskôr Andruskó  plánoval nastražiť bombu pred rodinným domom alebo ho na mieste zastreliť alebo tento skutok mali vykonať pred generálnou prokuratúrou. Podľa vyjadrenia Marčeka on tieto alternatívy odmietal, nakoľko nechcel, aby sa pri čine zranili aj iné osoby..  V septembri v roku 2018 bol Zoltán Andruskó zadržaný.Podľa výpovedí obžalovaných Marčeka a Szabóa, ktorí vypovedali vo veci prípravy vraždy prokurátorov  o Lipšicovi nebola ani zmienka o jeho likvidácií. Bola daná možnosť, že ak by bol prítomný v aute so Šufliarským, tak môže ísť dolu aj on.“

K okolnostiam prípravy vraždy sa vyjadroval aj v konaní k vražde Jána Kuciaka a do 21.jjúla 2020.

V rámci konania poskytol sedem rôznych verzií skutku, ktoré sa vzájomne diametrálne odlišujú a nielen v detailoch. Jeho výpovede sa postupne menili a dopĺňali o poznatky z výpovedí svedkov a podľa potrieb obžaloby.

Andruskó bol bábkou v rukách polície, prokurátorov, dokonca sa dá povedať že aj pod vplyvom Daniela Lipšica, ktorý v konaní o vražde Jána Kuciak vystupoval ako splnomocnenec poškodených.

Andruskó nielen neustále doplňal svoje výpovede, upravoval ich, ale dokonca prichádzal aj s celkom novými verziami a rozširovaním podozrení voči každému, s kým v určitej dobe akýmkoľvek spôsobom komunikoval.

Andruškova túžba sa pomstiť každému, kto nebol vo väzbe bola absolútne priehľadná:

Andruskó: Na príprave vraždy Jána Kuciaka sa podieľal podnikateľ Gatial a jeho nevlastný syn Kracina.

Lekcia druhá – konflikt záujmov na strane poškodených – Žilinka sa musí vylúčiť z posudzovania veci podľa § 363

Žilinka bol Andruskóm označený ako dozorový prorkurátor v konaniach voči Mariánovi Kočnerov a motvíom jeho vraždy malo biť aj získanie údajných 600 tisíc eur, ktoré mal doma a preto ho mali sledovať. Generálny Prokurátor JUDr. Maroš Žilinka poprel, že také finančné prostriedky mal a dokonca ich držal doma. K popisovanej verzii sledovania jeho obydlia uviedol, že sa tam ani nezdržiaval, tak nikto nemohol jeho návyky pozorovať, ani vyhodnocovať. Žilinka svojou výpoveďou  úplne znegoval verzie vyšetrovateľov.

Šufliarsky po prevalení jeho komunikácie s Kočnerom jendoducho odstúpil z funckie a je ťažko predpokladať, že by vyšetrovacia verzia nejakého motívu mohla viesť k reálnym dôkazom k objednávke vraždy.

Daniel Lišpic bol vždy a všade dôležitý a do tohto konania sa v Andruskóvej verzii dostal ako vplyvná osoba so špeciálnou minulosťou, ktorá už v priebehu konania o vražde Jána Kuciaka môže priniesť nejaké benefity pre beztrestnosť Andruskóa.

V trestnom konaní o príprave vraždy týchto prominentov je množstvo pochybení a existujúcich prekážok, ktoré majú všetky znaky podozrivého správania vyšetrovateľov a prokuratúry a to nielen v zhode a náhlivosti konania v určitých termínov, ale aj absencie.

  • K okolnostiam, vyjadreniam, prípadne iným súvisiacim zisteniam sa vrátime v pokračovaní na základe vyjadrenia týchto poškodených k záverečnému ukončeniu a k preštudovaniu spisu, ktorý má byť ukončený a má sa rozhodnúť o podaní obžaloby...

 

Lekcia tretia – virtualita a nedôvodnosť obvinení a podozrení

V súčasnost sú väzobne stíhani šiesti obvinen í- ako posledný k nim pribudol Darko Radič.

Čo určite majú spoločné , to sú výpovede Zoltána Andruskóa a v prípade Dragiča aj Iľju Weissa. V pokračovaní článku sa pozrieme na to, ako samotné výpovede a dôkazy obvinených tieto tvrdenia vyvracajú a prečo by sa mal vyšetrovateľ  už z vyslovených právnych názorov Špecializovaného trestného súdu, ktorý nahrávky rozhovorov medzi Andruskóm a Zsuzsovou, Kracinom  alebo Gatialom z Threemy odmietol.

Vyšetrovateľovi netreba závidieť, pretože nikto na seba neprevezme jeho výlučnú zodpovednosť za správny priebeh konania, za zachovanie všetkých práv obvinených a za kvalifkované rozhodnutie, že vočik komu a v akom rozsahu podá obžalobu.

Posledné zemetrasenia  v justícii však ukazujú vyšetrovateľovi výrazné memento, aby odstránil unáhlené závery a neprípustné dôkazy a postupy, inak sa stane smiešnym trolom Zoltána Andruskóa, ktorého riadi vplyvná skupina špecializovaná na Mariána Kočnera.

Príprava vraždy troch právnických autorít na základe oznámenia absolútne pochybného kajúcnika, gamblera, notorického spriadača fiktívnych miliónových kšeftov je slovenským fenoménom.

Ako sa s týmto fenoménom vysporadúva polícia pod dozorom prokurátora?

Verejnosť to má právo poznať a vedieť.

Pokračovanie ….

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies