Zvolením Lipšica dostala špeciálna prokuratúra psiu hlavu.

Kollár, podvodný plagiátor a díler drog, prijme sľub od Lipšica, podvodníka a zlodeja, t. č. v podmienečnom výkone trestu odňatia slobody? Lipšica ani jeden príčetný prokurátor nebude akceptovať, lebo nemá justičnú, ani prokurátorskú skúšku a nie je prokurátor.

V zmysle prvej vety ods. 6 § 24a zákona o prokurátoroch

„Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie aj ten, komu bolo takéto odsúdenie zahladené alebo na ktorého sa hľadí, že nebol odsúdený“.

Lipšic, keďže je v podmienečnom výkone trestu odňatia slobody a vo výkone trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidla všetkého druhu, nesplnil podmienku bezúhonnosti v zmysle prvej vety ods. 6 § 24a a preto nemohol byť v súlade s právnym poriadkom volený za špeciálneho prokurátora.

Podmienka bezúhonnosti nebyť v podmienečnom výkone trestu odňatia slobody je implicitne samo sebou obsiahnutá a prítomná v spomínanom ustanovení

Lipšic by splnil podmienku bezúhonnosti iba vtedy, keby za prvou vetou ods. 6 bola explicitne vložená ďalšia veta s obsahom:

„Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje aj ten kto bol odsúdený za nedbanlivostný trestný čin i keď je ešte vo výkone trestu.“

Na čo, ale zákonodarci, tak ako i na bezpečnostnú previerku, v procese tvorby a prijímania lex Lipšic zabudli aj keď ho zjavne prijímali práve iba a len pre Lipšica.

Tak sa stalo, že parlament Lipšica,  človeka vo výkone trestu odňatia slobody, zvolil.

Pokiaľ chce Kollár postupovať v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, nesmie od Lipšica prijať sľub, lebo nesplnil podmienku bezúhonnosti.

Čo nastane svojvoľným konaním Kollára

Na Lipšica bolo podané trestné oznámenie, lebo je dôvodne podozrivý z podvodnej korupcie, keď spoločne uzavreli s Krajniakom fiktívnu zmluvu na právnu pomoc s motívom získať bezpečnostnú previerku na prísne tajné. Vyšetrovanie v tomto smere bude dozorovať jeho podriadený. Môže mať takýto prokurátorský dozor, čo i len náznak nezávislosti, apolitickosti?

Už toto podvodné korupčné správanie, by malo byť dôvodom rozhodnutia príslušného súdu, už počas priebehu skúšobnej doby, o premenení podmienečného trestu odňatia slobody na nepodmienečný, lebo sa nesprával bezúhonne a zodpovedne.

Bude potom Lipšic riadiť špeciálnu prokuratúru z výkonu trestu odňatia slobody?

Alebo dostane Lipšic hneď individuálnu amnestiu od Čaputovej? Keď áno, nebude to náhodou korupcia?
Zabudli sme ešte na probačného úradníka, pod kontrolou ktorého je Lipšic v podmienečnom výkone trestu odňatia slobody. Bude ho Lipšic počúvať pri riadení Špeciálnej prokuratúry?

Na záver jedna perlička, Lipšic v minulosti presadzoval v otázke bezúhonnosti u všetkých osôb v štátnych inštitúciách i vo verejnej službe nulovú toleranciu, aj pri zdravotných sestrách, školníkoch, kotolníkoch.

Proti Lipšicovi boli dokonca i Sorošove nadácie Via iuris a Zastavme korupciu, dokonca i redaktor Aktualít Šoltés, lebo Lipšic je už pre i nich politicky nepoužiteľný. Aj Biháriovej sa nepáči voľba Lipšica, lebo nevidí u neho nestrannosť.

Uvidíme, či Lipšic, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody, bude trestne stíhať ministra školstva Gröhlinga minimálne za spáchanie trestných činov Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb, zneužitia právomocí verejného činiteľa a nátlaku, pretože nie je možné rozlične zaobchádzať s testovanými a netestovanými rodičmi pri povinnej školskej dochádzke deti.

Zvolením Lipšica dostala špeciálna prokuratúra psiu hlavu. A už aj po formálnej stránke jasnú podobu nacistického ľudového súdu, keď na jeho čelo bol vymenovaný Roland Freisler , ktorý pred nástupom do funkcie Hitlerovi prisahal, že jeho želanie a vôľu bude premietať do rozhodnutí súdu.

Kráľ Pyrrha, bojovník a nepriateľ Ríma po bitke pri Ascule (279 pred Kr.) trpko konštatoval: „Ešte jedno také víťazstvo a vrátim sa do Epiru bez vojakov.“

U Lipšica ide presne o Pyrrhovo víťazstvo.

Nasledujúcim víťazstvom už bude len jeho definitívny koniec a v krátkom čase aj koniec Špeciálnej prokuratúry.

Lipšica ani jeden príčetný prokurátor nebude akceptovať, lebo nemá justičnú, ani prokurátorskú skúšku a nie je prokurátor. Ide v krátkom čase o začiatok definitívneho konca Lipšica aj špeciálnej prokuratúry.
Kollár, podvodný plagiátor a díler drog, prijme sľub od Lipšica, podvodníka a zlodeja v podmienke? –

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=fiO1j_WO9G0&t=3s

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies