Arogancia moci, totalitná legislatíva, exekučná anarchia.

Deformovanie právneho štátu legislatívnymi krokmi ministerky spravodlivosti

Naša  ( podľa premiéra Matoviča) „najschopnejšia“ ministerka spravodlivosti  Mária Kolíková predvádza Slovensku jeden protidemokratický prešľap za druhým. Mocenské a totalitné hlasovanie v parlamente smerujúce k premene justície a súdneho systému bez odborného  prerokovania v parlamente nám pripravuje časovanú bombu, ktorú súdny systém zrejme nezvládne.

Redukovanie súdov, sťahovanie a prerozdeľovanie spisov sme už raz v histórii Slovenska zažili. Vtedy sme zriaďovali nové súdy po zmene územného usporiadania. Cieľom navyšovania počtu súdov bolo prerozdelením agendy zrýchliť konania a skrátiť lehoty na vybavenie vecí, Tentokrát sa máme spoliehať na to, že koncentrovanie súdov má mať za následok vyššiu špecializáciu sudcov. Ministerka zabudla na to, že každý sudca v akejkoľvek veci sa musí pridržiavať najmä procesných podmienok konania zo strany súdu a účastníkov a sústrediť celé konanie na produkovanie a preskúmanie dôkazov,  čo v zásade  dokáže v akejkoľvek veci ktorýkoľvek sudca. Treba mu vytvoriť iba podmienky pre jeho prácu.

Ministerka Kolíková sa však rozhodla Slovensku darovať niečo, čo si máme všetci  zapamätať. Z pozície člena vlády zneužila koaličnú matematiku na presadenie svojich názorov bez širokej odbornej diskusie a zasiahla tým do budúcnosti systému spravodlivosti tým najarogantnejším a povýšeneckým spôsobom ako sa len dá. Absolútne neodborne, diletantsky a s hysterickou samoľúbosťou.

Kolíkovej reforma je v rozpore s princípom Európskeho Dohovoru o ľudských právach

Ministerka, ktorá z dôvodu politickej nenávisti marí kontrolu nad väzenstvom

Podľa medializovaných informácii a dostupných únikov z prostredia väzenstva bol bývalý prezident policajného zboru Milan Lučanský, ktorý bol vo väzbe v Prešove, bol brutálnym spôsobom napadnutý počas väzby,   dôsledkom čoho má byť viacnásobná zlomenina nadočnicového oblúku, krvácanie do mozgu …

Ministerka spravodlivosti zabudla vysvetliť dôvod Lučanského hospitalizácie, prasknutá cievka v oku sa neoperuje a bežné operácie očí rieši jednodňová chirurgia

Podľa neoverených informácii po prevezení do Ružomberskej nemocnici bol vykonaný 11-hodinový operačný zákrok a Lučanský bol prevezený do väzenskej nemocnice v Trenčíne.

Fico žiada ministerku Kolíkovú, aby okamžite vysvetlila, čo sa stalo vo väznici v Prešove Milanovi Lučanskému

Napriek výzve Roberta Fica si nedala ani tú námahu, aby vydala pokyny na profesionálne preverenie týchto informácii a je jej absolútne ľahostajné, že má povinnosť zo zákona informovať verejnosť pravdivo a vyčerpávajúcim spôsobom. Miesto toho sme si vypočuli nepresvedčivé táraniny, ktoré svedčia o jej nenávisti, nezvládnutí systému uplatňovania spravodlivosti a práv vo väzenskom systéme. Ani náznak snahy, ochoty a zodpovednosti konať profesionálne a presvedčivo.

Prečo  ministerke nezáleží na tom, aby ľudia nemali pocit, že žijeme v totalitných dobách keď nenávidení ľudia sú brutálne likvidovaní? Pretože ona sama je plná politickej nenávisti a vazalstva.

Lučanského zdravotný stav je kritický, v priebehu včerajška bol zdravotníkmi opakovane resuscitovaný

Exekučná anarchia miesto amnestie

Ako ministerka je zodpovedná za dodržiavanie právneho systému, platných zákonov a to hlavne u súdnych exekútorov, ktorí sú povinní postupovať podľa platných znení zákonov. Títo exekútori  nemôžu pokračovať vo výkone rozhodnutia v prípadoch, ak tieto sú v zmysle zákona č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní ( ZoUNEK) , ak v zmysle § 2 ods. (1) písm. a( zákona uplynula rozhodná doba, ktorá v zmysle § 3 ods. (1) je doba päťročná a počas tejto doby v zmysle odseku (2) sa nezistil majetok postačujúci na úhradu trov exekúcie.

Vzhľadom k tomu, že zákon je platný od 31.07.2019 a účinný od 01.01.2019 exekútori mali dostatočnú časovú lehotu  na to, aby vyhodnotili podmienky zastavenia v zmysle §2 a § 3 zákona a prijali opatrenia, ktorými v ďalšom budú konať v súlade a v zmysle zákona a nebudú naďalej pokračovať nijakým spôsobom vo výkone rozhodnutie. Pretože sa jedná o taxatívnu povinnosť na strane exekútora a ten ani v prípade zistenia majetku po uplynutí tejto doby nemôže vykonávať exekúciu, je povinný v prípade prijatia akéhokoľvek plnenia od takéhoto povinného po účinnosti zákona toto odmietnuť.

Tento zákon o amnestia privítala komora exekútorov so správou na svojej domovskej stránke, v zmysle ktorej naznačila, ako budú exekútori konať:

Táto stavovská organizácia, ktorá by mala skontrolovať, regulovať a postihovať porušenia zákona o exekúciách je zo strany ministerky jednoducho prehliadaná a necháva jej voľný priebeh, Ale za dodržiavanie zákona aj zo strany exekútorov zodpovedá pani ministerka .Stanovisko je typické pre túto komoru . Zo zákona vybrali to, čo sa im hodí a hlavne čo sa môže procesne aplikovať, ale až po tom, ako exekútor splnil svoju zákonnú povinnosť a konanie pri splnení podmienok zastavil.

Exekútori  v súčinnosti roky vymáhali a nevymohli rozhodnutia, kvôli ktorým exekučná amnestia vznikla a boli povinní od 1.1.2020 tieto konania zastaviť. V prípade rozoslaných exekučných príkazov na plnenie, zrážky zo mzdy alebo dôchodkov to mali oznámiť v prípade, ak boli splnené podmienky na zastavenie. Ľudia, ktorí povzbudení s amnestiou sa zamestnali , začali mať príjem, alebo dôchodcovia, ktorým sa po 1.1.2020 zvýšil dôchodok nad minimálnu hranicu  a pritom voči nim exekútor po dlhé roky nedobil ani časť pohľadávky, boli zákonom amnestovaní a na ich príjmy po tomto dátume exekútor nesmel siahnuť.

Na Slovensku za rok 2019 bol stav exekúcii podľa správy komory zo dňa 14.04.2020 takýto:

Koľko bolo zastavených exekúcii v tomto roku len na základe účinnosti zákona to komora nikde neuvádza…Exekučnou amnestiou sa malo dosiahnuť zastavenie exekúcii, ktoré boli nedobytné a začali pred rokom 2017 a v rozhodujúcej dobe  neboli vymožené ani len čiastočne. Miesto toho exekútori len veľmi pomaly tieto konania zastavujú a pritom veľmi vážne a úmyselne porušujú zákon práve tým, že ak v rozhodujúcej dobe nedosiahli plnenie, tak zmena podmienok príjmov o povinného po 1.1.2020 svojvoľne vyhodnocujú a v konaní pokračujú. Takéto rozhodnutie je ale mimo ich právomoc, je zneužitím právomocí a komora , ako aj ministerka by sa mali k veci postaviť razantne a jednoznačne. Komora nemôže zastávať kvôli stavovskej solidarite žiadneho exekútora, ktorý porušuje zákon a pani ministerka by sa zrejme mal vrátiť do školských lavíc a uvedomiť si, že je kompetenčne jediný zodpovedný člen vlády za výkon spravodlivosti v Slovenskej republike

Vážená pani ministerka Kolíková

Občania a právnická obec majú dosť vašich diletantských krokov, ktorými sa veziete na totalitných pomeroch v parlamente. Majú dosť toho, že nie ste schopná sa postaviť k akémukoľvek incidentu a problému vo väzenstve a neviete a najmä ani nechcete z dôvodov politickej nenávisti riešiť mimoriadne incidenty.

Občania majú toho dosť, že ste povýšili exekučnú amnestiu na anarchiu a dávate priestor exekútorskej mafii a k masívnemu zneužívaniu právomocí exekútorov, ktorí v konaniach pokračujú za podmienok, kedy by mali konanie zastaviť.

Očakávame od vás sebareflexiu.

Prosím Vás odstúpte čím skôr a nechajte výkon funkcie ľuďom, ktorí zákony poznajú a budú ich uplatňovať a dodržiavať.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies