Korupčné správanie sudcu Klemaniča alebo … keď si uvedomíte, ako vám jeden nezákonný rozsudok zmení život

Predsa senátu Špecializovaného trestného súdu, sudca JUDr. Klemanič nie je na súde žiadnym nováčikom. Pri posudzovaní jeho konania a postupov uvažovať nad tým, že jeho neprofesionálne konanie a marenie spravodlivosti v trestnej veci zmenky, je odrazom jeho neodbornosti, či povrchnosti v istých situáciách hraničiacou s demenciou, by bolo skutočne krátkozraké.

Sudca JUDr. Klemanič na profesionálnej úrovni ovláda trestný zákon a trestný poriadok. Vie, že trestné konanie má viesť v zmysle trestného zákona a trestného poriadku, prejednávať na súd písomne podanú obžalobu, vypočúvať svedkov navrhnutých obidvomi stranami sporu, ale najmä viesť konanie tak, aby v závere vydal, čo najobjektívnejší rozsudok.

Piata zmenka – porušenie obžalobnej zásady

JUDr. Klemanič odnažil svoju stratégiu, bezprostredne po zahájení hlavného pojednávania, keď Šanta predložil údajnú piatu zmenku a on nezasiahol, hoci Šantove konanie bolo porušením obžalobnej zásady.

Piata zmenka bol podvrh, ktorým sa v minulosti pokúsili Mariána Kočnera vydierať a diskreditovať. Marián Kočner im vtedy odkázal, aby zmenku ponúkli Sulíkovi. Po blamáži s piatou zmenkou ostalo ticho. A hoci sa k piatej zmenke senát nevyjadril, jeho povinnosťou bolo zabrániť jej predloženiu prokurátorom. Bol to však iba začiatok nezákonností počestného pána sudcu.

Sudca Klemanič maril právo obžalovaných aj tým, že po podaní námietky voči senátu neodstúpil trestný spis na najvyšší súd na rozhodnutie o námietke zaujatosti.

Zmenky Pavla Ruska alebo malý podvod JUDr. Klemaniča

Uvažovať nad tým, že Klemanič je hlupák, ktorý nevie čo pojednáva, prípadne polemizovať o tom, či sudca Klemanič vedel aké zmenky pojednáva, či Ruskove alebo zmenky Markízy, by bolo bezprecedentným nezmyslom.

Sudca Klemanič sa totiž rozhodol vedome k zmenkám Pavla Ruska, pristupovať ako k zmenkám televízie Markíza a tomto režime aj klásť otázky svedkom obžaloby. Markíza nebola vystaviteľom zmeniek, ale Pavol Rusko.

Rozdiel medzi zmenkami Ruska a zmenkami televízie Markíza bol ten, že osobné zmenky nie je zo zákona možné viesť ani iným spôsobom evidovať v účtovníctve inej spoločnosti, ani v spoločnosti, ktorá zmenky avalovala.

Vypočúvať svedkov obžaloby, k zmenkám Markízy, ktoré boli zmenkami Pavla Ruska a chladnokrvne protokolovať ich výpovede bolo od začiatku podvodom na svedkoch zo strany sudcu, ktorý ani po upozornení na túto nezrovnalosť neupustil od svojho konania.

Svedkovia obžaloby

Ďalším excesom pána sudcu boli svedectvá svedkov, ktorí nielenže neboli svedkami, ale samotní obžalovaní vo všetkých výpovediach uvádzali, že o zmenkách nevedeli. Mimochodom neboli v pozícii, že by o nich mali vedieť.

Teda až na svedka Jána Kováčika, ktorý v svojej prvotnej výpovedi pred vyšetrovateľom uviedol, že o Ruskovej podlžnosti vo forme 500 miliónov v zmenkách vedel, paradoxne pred súdom vedel o záväzku, nie o zmenkách. Paradoxne zo spisu Slovenskej informačnej služby vyplýva, že Ján Kováčik bol spolu s Milanom Fiľom súčasťou jednaní urovnania sporu, čiže obidvaja vedeli o záväzku Pavla Ruska v podobe zmeniek splatných v roku 2015.

Na svedeckú výpoveď, Petra Tótha nie je možné prihliadať už len z toho dôvodu, že Peter Tóth nebol vo veci vypočutý v prípravnom konaní pred vyšetrovateľom. Tajomstvom zahalená výpoveď pred súdom bolo nepodložené táranie bez relevantného dôkazu. Peter Tóth, ktorý sa vyjadroval v každom konaní, v ktorom participuje,  aj v trestnej veci falšovania zmeniek, niekoľko krát zmenil svoju výpoveď. Osemhodinová výpoveď Petra Tótha bol popis motákov, ktoré nikdy nikto nevidel, dehonestácia ľudí, s ktorými sa nikdy nestretol a popis veci nesúvisiace s trestným konaním, prebiehajúcim na súde.

 Sudca JUDr. Klemanič v konaní vedenom pre falšovanie zmeniek,  vypočúval Tótha vo veci vraždy, v ktorej nebol zákonným sudcom.

 Sudca JUDr. Klemanič, keď zistil, že obžalovaní trestní skutok nespáchali a dôkazy o ich nevine sú žurnalizované v Spise slovenskej informačnej služby, miesto zabezpečenia dôkazov a vyžiadania listín zo SIS, vyčlenil obvineného JUDr. Agha na samostatné konanie, aby nedošlo k prevaleniu závažných skutočností v súvisiacich s urovnaním sporu v roku 2000.  

Sudca JUDr. Klemanič zmaril dokazovanie pred súdom nepripustením svedkov obhajoby do konania a zmaril ich právo na spravodlivý proces.  

Senát špecializovaného trestného súdu ide odsúdiť troch občanov na dvadsať ročné tresty, hoci má dostatok informácií o tom, že všetky úkony spojené s urovnaním kauzy Markíza, ukončené podpísaním zmeniek sú v archíve SIS.

Na listinách Slovenskej informačnej služby je nielen presný popis urovnania sporu zmenkami, ale aj následné prerozdelenie finančných prostriedkov po uhradení súm uvedených na zmenkách.

Sudca hrdina

Odsúdiť troch nevinných ľudí na mimoriadne tresty, ďalších dvoch za údajné napomáhanie  trestnej činnosti, zničiť mnoho rodín vyžaduje silný žalúdok, najmä ak si uvedomíme, výšku protihodnoty za zvrátené konanie počestného sudcu.

JUDr. Klemanič pripravil odsudzujúci rozsudok  koncom roku 2019 za protihodnotu niekoľko stotisíc eur a prísľub pozície predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.  

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies