Krv potrebujú onkologickí pacienti, ale aj pacienti s úrazmi a tehotné ženy po komplikovanom pôrode

Transfúzie krvi sú v nemocniciach potrebné aj v súčasnom období. Napriek tomu, že plánované operačné výkony boli v nemocniciach pozastavené do odvolania, neodkladnú operatívu lekári vykonávať musia. Pomoc darcov krvi na transfuziologických oddeleniach je preto nevyhnutná aj v tomto období. Krv potrebujú onkologickí pacienti, ale aj pacienti s úrazmi a tehotné ženy po komplikovanom pôrode.

Momentálne evidujeme na hematologicko-transfuziologickom oddelení našej nemocnice znížené zásoby tzv. Rh negatívnych červených krviniek a máme, žiaľ, dosť pacientov práve týchto krvných skupín. Ide o krvné skupiny B Rh negatív, A Rh negatív a 0 Rh negatív,“ konštatuje primárka HTO oddelenia Nemocnice Košice -Šaca MUDr. Annamária Bratková.

Krv môžu potrebovať pacienti hospitalizovaní v nemocnici. „Všetky plánované výkony a zákroky boli zrušené, ale existuje aj takzvaná neodkladná starostlivosť. V prvom rade sem spadajú budúce mamičky, ktoré idú rodiť a môžu mať po pôrode zvýšenú krvácavosť. V druhom slede to môžu byť pacienti s úrazmi. Pri operáciách bývajú krvné straty a sú potrebné krvné transfúzie. V treťom slede sú to určite onkologickí pacienti, ktorí potrebujú krv častokrát už pred operáciou, pretože majú takpovediac slabý krvný obraz, ale aj pri a po operácii, keďže pri týchto operáciách dochádza ku krvným stratám. Významnú skupinu tvoria onkologickí pacienti po onkologickej terapii a hemato-onkologickí pacienti, ktorí mávajú znížené krvinky, pretože ich kostná dreň nevie v dostatočnej miere vytvoriť,“ vysvetľuje primárka Bratková.

Odber krvi na hematologicko-transfuziologickom oddelení prebieha za sprísnených hygienických opatrení, ale zdravotníci robia všetko preto, aby sa darcovia cítili bezpečne. Už pri vstupe do budovy polikliniky, kde sa transfuziológia nachádza, musia prejsť cez triedenie, kde im je zmeraná teplota, odobratá epidemiologická anamnéza a klinické príznaky. „Následne darca vypisuje takzvaný check list zameraný na rizikové faktory, akými sú napríklad zdravotné ťažkosti spojené s ochorením na COVID-19, alebo kontakt s osobou, ktorá bola testovaná na ochorenie COVID-19 a následne sa prihlási na evidencii darcov. Darca je poučený lekárom, že do 14 dní od odberu musí hlásiť akékoľvek zdravotné ťažkosti spojené s respiračným ochorením, prípadne kontakt s vírusom. Ďalej postup darovania krvi prebieha štandardným spôsobom,“ hovorí primárka Annamária Bratková.

Po odbere krvi nasleduje jej spracovanie. Oddelí sa plazma, ktorá je čerstvo zmrazená, od červených krviniek – erytrocytov. Tieto sú v súčasnej dobe ponechané v karanténe 14 dní a pokiaľ darca v priebehu tejto doby neoznámi hematologicko-transfuziologickému oddeleniu, že by napríklad ochorel, mal potvrdený pozitívny test na COVID-19 alebo bol v rizikovom kontakte s ochorením, môžu byť tieto červené krvinky použité na liečbu pre pacientov.

Prenos koronavírusu krvou do dnešného dňa potvrdený nebol. „Je to určite aj vďaka tomu, že virémia, to znamená prítomnosť vírusu v krvi, je len krátkodobá a nevýznamná a len u jedincov, ktorí majú príznaky ochorenia,“ uzavrela primárka Bratková.

Darovanie krvi je aj v súčasnej ťažkej epidemiologickej situácii bezpečné. Vyzývame darcov, aby sa nebáli darovať krv, stále máme v nemocniciach pacientov, ktorí sú odkázaní na našich skvelých darcov krvi. Dôležité je, aby darcovia chodili plynule, nie nárazovo. Použiteľnosť červených krviniek je totiž 42 dní od odberu. Pokiaľ by sa tieto nemohli použiť, musia byť znehodnotené, a to je veľká škoda. Darcov čakajú naši zdravotníci v pracovné dni, okrem utorka, na poliklinike vstupného areálu USS STEEL Košice v čase od 6.30 do 11.00 hod.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies