O vine Ruska a Kočnera rozhodne Najvyšší súd

O Ruskových zmenkách bude rozhodovať Najvyšší súd

19 rokov nepodmienečne

Senát JUDr. Klemaniča dnes vyniesol rozsudok vo veci zmeniek a uznal vinným Pavla Ruska aj Mariána Kočnera a uložil im trest 19 rokov nepodmienečne , Mariánovi Kočnerovi aj peňažný trest vo výške  10 tisíc Eur. Rozsudok bol v krátkosti odôvodnený, nevyhovelo sa návrhom na prepadnutie majektu alebo peňažný trest 300 tisíc u Mariána Kočnera. Podľa krátkeho vyjadrenia sudcu zavážili tri okolnosti:  zverejnený obsah Threemy, voči ktorej vraj na počudovanie sudcu nebola daná poznámka alebo námietka, že jej obsah neodznel alebo je nepravdivý, potom to bola údajná vierohodnosť svedka Petra Tótha, ktorý nepredložil Threemu, ale mobily a do tretice „presvedčivý“ výklad súdnej znalkyne Strakovej. Je zvláštne, že aj keď súd uznal, že materiálne škody nevznikli, tak trest stanovil na takejto hranici, akoby škoda vznikla. Súd k vyjadreniu Pavla Ruska a Mariána Kočnera v rámci ich posledného slova nevenoval žiadnu pozornosť a ani sa nevyjadril prečo  nehodnotil doručené listiny zo spisov SIS, ktoré potvrdzujú pravosť zmeniek. Toto zostane zrejme  odvolaciemu súdu.

Archív SIS z rokov 2000 – 2001 vyvrhol záznamy z urovnania kauzy Markíza podpísaním zmeniek

 

Podľa agentúrnej správy prinesenej SIS bol podplatený celý senát ŠTS, prokurátor Šanta. Podľa dostupných informácií SIS prevzal úplatok aj JUDr. Čižnár. Médiá boli cez PR agentúru podplatené sumou 1,8 mil.

Súd uznal Kočnera a Ruska vinnými aj napriek dôkazom o nevine

 

Rozsudok nie je právoplatný, preverovať ho bude Najvyšší súd Slovenskej republiky

Prezentácia viny, trestu a krátke odôvodnenie bolo rovnako tendenčné, ako prebiehal aj celý súdny proces. Ani zmienka o argumentoch obhajoby, ani zmienka o podaných procesných námietkach pre vedenie konania, ani zmienka o námietke zaujatosti súdu, ani zmienka o množstve podaných námietok a návrhov na vykonanie kontrolných dôkazov, prípadne ich zopakovanie, ani zmienka o nevykonaní dôkazov navrhovaných obhajobou, napríklad vypočutie znalca La Porteho.

Sledovali sme vzorový politický proces,

kde prokuratúra si počas konania presadzovala neprípustné veci a porušovala obžalovaciu zásadu v priamom prenose, Videli sme masívne uvplyvňovanie verejnej mienky, ale aj sudcov, keď prokurátor Šanta a zástupca Markízy LIpšic  prakticky v priamom prenose prekrucovali význam svedectiev a dôkazov, ktoré počas pojednávania odzneli. Videli sme masívny programovaný a zorganizovaný únik selektovaných informácii prostredníctvom médii. Zažili sme, keď prokurátor používal v pojednávacej sieni     nevhodné invektívy voči rodinným príslušníkom obžalovaným, ale aj svedkom so snahou ich znemožniť a zosmiešniť, ba dokonca sa im nepriamo vyhrážať.

Trestné oznámenie na prokurátora Šantu a advokáta Lipšica

Sledovali sme sériu zamietnutých námietok obhajoby pri postupe žaloby a predkladania dôkazov, ktoré neboli obsahom obžaloby. Zažili sme, keď súd počas celého konania vypočúval svedkov k zmenkám televízie Markíza a perukazoval aboslútnu právnu neznalosť zmenkovej problematiky, keď ignoroval vyjadrenia Pavla Rusko že skúmanie zúčtovania zmeniek v účtovníctve je zbytočné, lebo tam kvôli vlastnému bezpečiu ich tam nedal.

Pavol Rusko zopakoval, že miliónové zmenky podpísal pre záchranu Markízy

 

Videli sme, že súd napriek požiadavkam svedka Agha si nedal ani námahu na zbavenia jeho mlčanlivosti k informáciam registrovaných na Slovesnkej infromačnej službe. Videli sme sa rozpadať Tóthove fabulácie, tvrdenia a popisy priebehu niektorých dejových udalostí a jasne nadobúdať poznatok, že tento svedok klamal od samého začiatku a je hlavným podozrivým v manipulácii s dôkazmi, ktoré predložil. Videli sme, že súd sa nikdy nevysporiadal s námietkou obhajoby k nezákonnosti Threemy a z toho vyplývajúcej zásady sa k nej nevyjadrovať, pričom sám súd v záverečnom odôvodnení uznal, že nikdy Threemu nevidel celú, na diskovom nosiči, ale oboznamoval sa iba s prepisom – čo je absolútne škandalózne marenie spravodlivosti, lebo takto sa dôkaz v právnom štáte nevykonáva. Zrejme  je nad rámcom možného racionálneho vyhodnotenia čo všetko súd zanedbal, nevykonal správne, ignoroval, vyhodnotil právne nesprávne a v koľkých početných prípadoch maril práva obžalovaných a ich právneho zastupovania na spravodlivý proces s rovnakými právami vo veci vystupovať ako to súd umožnil obžalobe.

 

Posledné informácie o sledovaní Pavla Ruska od roku 1996 a odhalené hlásenia budú zásadným momentom, ktoré budú lámať krky v justícii a rozhodne aj o odvolaní .

Spis Pavla Ruska, vedený na SIS v rokoch 2000 – 2001, obsahuje 86 strán súvisiacich s finančným vysporiadaním v kauze zmenky

 

 

Ďalší osud zmeniek

Okrem toho, že po doručení písomného vyhotovenia rozsudku bude podané zrejme veľmi rozsiahle odvolanie s detailnou právnou argumentáciou, ktorá zhrnie chyby, neprávne právne názory súdu, porušenie práv obhajoby na spravodlivý process a hlavne absolútne ignorovanie a objektívne vyhodnotenie dôkazov, pobeží zrejme aj vyšetrovanie zainteresových sudcov, prourátorov a policajtov, ktorí sa na tomto politickom procese podielali, Zrejme bude pokračovať verejné demaskovanie finančného zázemia, sponzorov médii a zainteresovaných osôb, ktoré vo verejnosti niekoľko mesiacov vyolávali predsudky, tvrdili lži, manipulovali fakty prekrucovaním a selektívnym vyberaním dôkaozv, ku ktorým sa dostať mohli, ale nemaliprávo ich takto neanonymizované a s osobnými údajmi zverejňovať. Pobeží aj život Pavla Ruska s monitorovacím náramkom a bežný denný režim Mariána Kočnera vo podmienkach väzby, lebo nie je žiadny dôvod tento stav meniť až do vynesenia právoplatného rozsudku.

A ten môže byť veľmi rozlišný podľa situácaie , ktorá prevládne.

Ak odvolací súd po posúdení nevykonaných dôkazov a spôsobu a jednoduchosti ich procesného vykonania  rozhodne tieto  vykonať a nevrátiť kvôli tomu celé konaniae na doplnenie, tak môže rozhodnúť priamo o nevine. Alebo bude pokračovať v kopírovaní postupov a názorov Klemaničovho senátu a rozsudok s nejakou korektúrou alebo bez nej potvrdí. Tu môžeme očakávať, že obžaloba bude naďalej trvať na vyššom treste a finančnom treste. Ale Najvyšší súd sa môže aj rozhodnúť, že nechce mať u seba Čierneho Petra, kým prvostupňový súd neodstrání tie nedostkatky, ktorých sa v priebehu konania dopustil v neprospech práv obžalovaných. V tomto prípade rozsudok zruší a vráti ho na doplnenie postupu, vykonanie dôkazov a na základe ich aj  k oprave rozsudku.

Pri racionálnom pohľade a zachovaní efektívnosti a racionálnosti konania si však skôr môžeme byť istý, že vec definíivtne rozhodne.

Média už určite počítajú, že aj pri odpustení jednej tretiny trestu a započítaní doby ktorú Kočner trávil vo väzbe, tak sa môže dostať na slobodu približne o 10 rokov , keď dosiahne vek 66 rokov. U Ruska nie je čo započítať, tak ten tam bude o 2 roky dlhšie, ak sa dožije 69 rokov. Či má význam sa zabávať s krvilačnosťou prokurátora Šantu a advokáta Lipšica o takejto morbidnosti pri situácii, že žiadny súd ešte nerozhodol o vyplatení čo len jedného eura právoplatne, tak to treba nechať na úsudok občana.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies