Ombudsmanka nesúhlasí s odstránením možnosti uviesť aj ďalšiu národnosť pri sčítaní obyvateľstva

Príslušníci menšín majú podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej právo na rozhodovanie a určovanie svojej národnosti.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nesúhlasí so znením právnej úpravy, ktorá odstraňuje možnosť uviesť aj ďalšiu národnosť pri sčítaní obyvateľstva. Podľa nej by mohla byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými záväzkami. Pre odstránenie možnosti ďalšej národnosti pri sčítaní obyvateľstva podľa nej nie sú relevantné dôvody. Do medzirezortného pripomienkového konania preto poslala zásadnú pripomienku, v ktorej poukázala na možnú protiústavnosť navrhovanej zmeny právnej úpravy. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

„Považujem za neakceptovateľné, aby národnostným menšinám nebolo umožnené komplexne identifikovať svoju identitu v rámci sčítania obyvateľstva,“ uviedla ombudsmanka. Podľa nej by ich navrhovaná právna úprava dostávala do situácie, v ktorej by boli nútení vybrať si z jazykových dôvodov národnosť, s ktorou sa kultúrne a tradíciami neidentifikujú. Prípadne by ich nútila označiť sa za členov a členky len jednej národnosti, aj keď sa považujú za rovnocenných členov viacerých národností. Zároveň by podľa nej mohla úprava pokriviť reálny obraz o zložení obyvateľstva. Ombudsmanka sa domnieva, že práve sčítanie obyvateľstva je jednou z možností, ako môžu príslušníci a príslušníčky národnostných menšín realizovať svoje právo na sebaurčenie, respektíve identifikovanie sa s národnostnou menšinou. „V predkladanom odôvodnení zmeny úpravy nie sú predložené žiadne relevantné dôvody pre takýto zásah do opatrenia a spôsobu sčítania obyvateľstva, a to ešte v tak krátkom čase pred jeho vykonaním,“ uzavrela ombudsmanka.

Výhrady voči uvádzaniu dvoch národností v sčítaní obyvateľov vyjadril poslanec Juraj Gyimesi (OĽaNO), ktorý chce, aby bola v sčítaní možnosť vyznačiť len jednu národnosť. Možnosť voľby druhej národnosti sa podľa neho vložila do sčítacieho hárku „nenápadne“.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies