Špeciálny súd prekvapil, naznačil stratégiu prejednávania vraždy Kuciaka a jeho priateľky

V sprievode početných bezpečnostných zložiek boli 19. decembra 2019 eskortovaní na predbežné prejednanie žaloby štyria obžalovaní vo veci vraždy novinára a jeho priateľky. Marček ako strelec a vykonávateľ vraždy, Szabó ako sprostredkovateľ a vodič, Zsuzsová ako sprostredkovateľka a Kočner ako objednávateľ.

O Andruskóovi, ktorý sa priznal bol vylúčený na samostatné konanie. O dohode o vine a treste bude súd rozhodovať koncom roka. Dvom páchateľom v žalobe je kladená vina aj za ďalšiu vraždu podnikateľa Molnára z Kolárova. Napriek faktu, že ani jeden z obvinených nebol právoplatne odsúdený, obžalovaných na pojednávanie priviedli v putách, ktoré im boli sňaté až v pojednávacej miestnosti na príkaz predsedníčky senátu JUDr. Szabovej.

Po vyjadreniach zneprístupnenie celého trestného spisu, nezákonný spôsob zriadenia medzinárodného vyšetrovacieho tímu a procesnú použiteľnosť výstupov z Europolu zanesených do vyšetrovania a nesprávnosť procesných úkonov vo vyšetrovaní prokurátora, obžalovaných, právnych zástupcov a obhajcov obžalovaných sa súd sa vyjadril k návrhu na odmietnutie obžaloby predneseným obhajobou pre nedodržanie obžalovacej zásady. Hoci senát návrhy zamietol, vyhlásil, že nebude akceptovať niektoré dôkazy a vylučuje ich z prejednania veci. Súd vylúčil z prejednania veci digitálne stopy nahrávok z threemy a úradný prepis záznamu, USB kľúč s fotografiami sledovaných novinárov a ďalšie.

Termín prvého hlavného pojednávania súd vytýčil na 13.január 2020. Senát rozhodol, že na prvom pojednávaní sa musia zúčastniť všetci obžalovaní všetci, nakoľko nebude akceptovať súhlas na prejednanie v ich neprítomnosti.

Poľovačka mainstreamu na Kočnera a jeho rodinu – právne bludy o americkej jurisdikcii

Prekvapený prokurátor

Keďže prokurátor špeciálnej prokuratúry JUDr. Vladimír Turan na rozdiel od svojho kolegu Šantu, nemá politické a iné ambície, neumožnil snímanie svojej tváre. Turan sa vyhýbal médiami položeným otázkam ku dokazovaniu v súvislosti s Threemou, k použiteľnosti dôkazov z kauzy zmeniek, k takzvaným diditálnym stopám ako aj k ich významu. Zároveň sa netajil sa tým, že rozhodnutie súdu ho v tomto štádiu konania prekvapilo. Prokurátor mal zrejme na mysli veľký rozsah možnosti súdu. Od zamietnutia všetkých informácii, ktoré nie sú jednoznačné a procesne nespochybniteľné, ale aj to, že súd je povinný akceptovať iba listinné dôkazy, legálne zaobstarané dôkazy bez pochybností pôvodu a výstupy z technických zariadení, ktoré boli získané a spravované legálne. Podobne na otázky novinárov smerované k takzvaným metadátam ( sprievodné dáta o čase, miesta, použitého zariadenia ktorými sa zhotovil digitálny záznam) neodpovedal. Otázkou zostáva či neodpovedal preto, lebo s týmto variantom nepočítal a o nich viac sám nevedel alebo nemal záujem rozoberať nakoľko sú dôležité pre samotnú dôkaznú situáciu.

Podľa Lipšica sa budú čítať dôkazy z nahrávok

Podľa zástupcu rodiny poškodených Kuciakovcov k vylúčeným dôkazom s digitálnou stopou nebude možné vykonať tieto komunikácie prečítaním úradných záznamov, ale rovnako ako vo veci zmeniek, kde súd aj strany majú k dispozícii celú komunikáciu napr. v aplikácii Threema a WhatsApp a každá strana bude môcť prečítať časť komunikácie, ktorú uzná za vhodnú. Ale nemalo by to byť čítané vo forme úradného záznamu ako je to dnes v spise.“

V prvých reakciách však bol Lipšic ohľadom vylúčenia dôkazov dezorientovaný, bolo zjavné, že takýto vývoj nečakal. Rodiny poškodených pociťovali určitú satisfakciu a zhodne uvádzali, že obžalovaní sa im vyhýbali pohľadmi. Otec Jána Kuciaka podobne ako aj v minulosti celkom pragmaticky pristupoval k procesu a očakáva spravodlivý priebeh, pani Kušnírová, aj keď očakáva veľmi drastický obsah, prejavila vôľu sa zúčastňovať aj na pojednávaniach.

Podľa vyjadrenia právneho zástupcu poškodených JUDr. Romana Kvasnicu súd bude konať rýchlo

Kvasnica dedukuje pravdepodobne z informácie, že súd sa jednoducho zbaví všetkých dôkazov, ktorých procesná čistota nie je postačujúca na vyvodzovanie záverov. Ak teda vychádzame z jeho úvahy takejto selekcie, tak súdom neprijatý úradný prepis nahrávok, pochybnosť obhajoby nad zriadením vyšetrovacieho tímu a samotné výstupy Europolu na procesné použitie dôkazov dostávame sa výlučne k svedeckým výpovediam Andruzska a Petra Tótha, proti ktorým môžu svedčiť nielen dôkazy, ale najmä výpovede zvyšku obžalovaných.

Zsuzsová účasť na vražde a vinu poprela

Už pred rokom sa objavili prvé informácie z prostredia SIS ( v relácii Infovojna 30.11.2018), že: „Alena Zsuzsová podľa informácií vypovedala, že Jaroslav Haščák zneužil médiá, ktoré vlastní finančná skupina Penta na to, aby rozšíril informáciu, že za objednaním vraždy prostredníctvom Aleny Zsuzsovej stojí Marian Kočner.“ 

Zároveň bývalý príslušník SIS Pavol Forisch v rozhovore  koncom novembra uviedol, že: „masívne protesty po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej boli podporované a hlavní aktéri a organizátori pochádzajú zo Slovenska a zo silných finančných skupín, aby tak hájili svoje záujmy a zabraňovali tým určitým skutkom, ktoré by mohli konať určití politici tesne pred voľbami, napríklad ako je reprivatizácia určitých štátnych podnikov, ktoré teraz patria pod finančnú skupinu Penta.“

Obžalovaný Andruskó, na ktorého svedectve stojí obžaloba niekoľkokrát, najskôr pod tlakom vyšetrovateľov zmenil svedeckú výpoveď

Ako prvý z petice obvinených začal spolupracovať s vyšetrovateľmi. Podľa obžaloby je výsledkom spolupráce Kočnerovo obvinenie a obžaloba, hoci v porovnaní s vyjadrením obvinenej Zsuzsoevej je jeho výpoveď diametrálne odlišná. Pochybnosti o vierohodnosti spolupracujúceho svedka Andruzska sú predmetom rôznych analýz (Kedy hovorí Andruskó pravdu a kedy klame?).  Nie je vylúčené, že krížovým výsluchom sa zistia iné okolnosti skutku. Vzhľadom k niekoľkým verziám jeho výpovede v prípravnom konaní je už teraz zjavné, že sa jedná o nedôveryhodného svedka, ktorý reflektuje na ponuku obžaloby v súvislosti so znížením trestu.

Obžaloba počíta aj s  právnou úpravou, ktorá hovorí, že v prípade dohody o vine a treste sa bude jednať o judikovaný názor štátu, ktorý by sa dal rozbiť iba v prípade jeho krivej výpovede, priznania a obvinenia páchateľov a to za cenu marenia spravodlivosti. Preto bude veľmi dôležité, či súd príjme jeho priznanie k vine a pristúpi k dohode o vine a treste za týchto zvrátených okolností.

Advokát Mgr. Marek Para poukazuje na porušovanie práva na obhajobu a nezákonný postup v konaní

sita

Marián Kočner sa na lavici obžalovaných, po prvý krát ocitol v priamej spoločnosti dvoch údajných vrahov, paradoxne na základe nevierohodnej a evidentne účelovej výpovede Andruska a zmanipulovanej výpovedi Petra Tótha.

Marián Kočner odmieta pofidérne dôkazy. Kočnera sa orgány rozhodli pozametať spolu s údajnými viacnásobnými vrahmi v situácii, keď ani údajná sprostredkovateľka, ktorá mala byť ako jediná s ním v kontakte ho neusvedčila. Sprostredkované vyjadrenie Andruska na jeho odsúdenie nepostačuje a Tóthom produkované výmysly a manipulovanie s nahrávkami a komunikáciou v konečnom dôsledku vedie iba k pochybnostiam, následkom ktorých preverení je k vylúčenie digitálnych stop spomedzi dôkazov. Advokát Mariána Kočnera poukázal na skutočnosť, že obhajoba nemala prístup k celému vyšetrovaciemu spisu ako aj na nelegitímnosť vyšetrovacieho tímu a výstupov Europolu. V závere Mgr. Para konštatoval, že odmietnutím námietok proti obžalobe vzniká priestor na ich uplatnenie v priamom konaní pred súdom počas pojednávania a v tomto duchu bude pristupovať aj k predkladaným dôkazom.

Hoci je predčasné hodnotiť prácu a postup súdu, z prvých úkonov je jasné, že na rozdiel od známej kauzy zmenky si senát urobil okamžite názor na nepoužiteľnosť dôkazov predložených v obžalobe. Ako bude senát postupovať v priebehu pojednávania, keď sa strany budú snažiť ich predložiť čítaním( najmä z Threemy) uvidíme neskôr. Nesporne zaujímavé budú výsluchy obžalovaných, kde vzhľadom na avizované vyjadrenie Aleny Zsuzsovej a úplnú absenciu vierohodných dôkazov z výpovedí Andruska, môžeme očakávať zemetrasenie. Či súd priberie do konania a predvolá svedkov ako je Forisch, alebo Haščák, či Nicholson a niektorých členov rozpusteného vyšetrovacieho tímu, ukáže čas.

Zlatá mreža za hrubú neslušnosť. Totalita je späť.

Taktiež čas ukáže, či súd nariadi psychiatrické vyšetrenie obžalovaných alebo vykonanie iných dôkazov znaleckými posudkami, ktoré na úrovni vyšetrovacieho spisu sú pochybné. Lipšicov návrh skúmať duševný stav Mariána Kočnera, pre potreby posúdenia, či je Kočner schopný resocializácie je neadekvátny, navyše Lipšic v postavení právneho zástupcu poškodených vkonaní pred súdom nemá právo podávať akýkoľvek návrh na dokazovanie, znalecké skúmanie psychiky obvineného je v prípade odsúdenia výhradnou kompetenciou súdu.

V januári očakávame začiatok súdneho procesu vedeného vo veci dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla nielen občanmi, aj politickým systémom. Z tohto dôvodu je nanajvýš potrebné, aby rozhodnutie bolo spravodlivé, objektívne, netendenčné a nesledovalo žiadnu politickú alebo spoločenskú objednávku, iba objektívnu spravodlivosť.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – bývalý generálny prokurátor je obvinený

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies