Štatariálny súd sa nekonal – NAKA zhorela na vlastných porušeniach zákona

Prokurátorsky lynč  bol zmarený súdom

Keď pred necelými dvomi mesiacmi prenikla na verejnosť informácia o obvinení JUDr. Roberta Kaliňáka a Ing. Jozefa Brhela vo veci vyplácania úplatkov dosahujúcich až milión eur v rokoch 2014 až 2018 na základe svedectva kajúcnika Imreczeho, NAKA prezentovala tento svoj počin ako významný boj s politickou mafiou a mainstreamové média tlieskali úspešnej protikorupčnej politike vlády, ktorá dala voľné ruky polícii a tá prípad za prípadom odhaľuje obrovské zneužitia právomocí, korupcie a mafiánskych praktík u bývalej politickej elity. Tá elita sa samozrejme stotožnila s politickou stranou Smer – Slovenská sociálna demokracia a personifikovali sa zodpovednosti akože inak, priamo proti vrcholným predstaviteľom Smeru.

Nebolo to po prvýkrát.

Prvý pokus je známy ako poľovnícka chata, kde sa vykonávali nelegálne odposluchy a nadväzujúce nelegálny postupy polície:

Poľovnícka chata – džina vypusteného z fľaše nie je možné vrátiť späť…

Aký veľký vplyv má jeden vyšetrovateľ a jeho nadriadený prokurátor v hone na čarodejnice, sa ukázalo už v tomto prípade, kde vyšetrovateľ Martin Juhás (rodinný príslušník dnešného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby MVSR) predviedol skutočnú ekvilibristiku v zneužívaní informačno-technických prostriedkoch a uvedenia do omylu prípravného sudcu:

“ Pytliakgate – 2″ rozhodnutie Krajskej prokuratúry usvedčuje z trestnej činnosti nielen vyšetrovateľa NAKA, ale aj sudcu okresného súdu Nitra.

Politické objednávky a skorumpovanie kajúcnikov

Známy to bývalý funkcionár, ktorý pod existenčným strachom sa rozhodol nahrávať na ruku vyšetrovateľom NAKA v ich organizovanej činnosti na politických súperov vlády, poskytol vyšetrovateľom príbeh, v ktorom popísal mechanizmus a údajné podplácanie na najvyšších miestach. Tieto jeho obvinenia smerovali voči dvom známym osobám, Robertovi Kaliňákovi a Jozefovi Brhelovi:

Korupčník Imrecze krivo obvinil Kaliňáka

Chránená zver na muške

Ako už z medializovaných vyhlásení založených na nahrávkach, ktoré boli legálne získané z odposluchov takzvanej Čurillovskej sekty, vyplýva, táto skupina vyšetrovateľov s údajne najvyšším požehnaním mala vytvárať na základe vymyslených a vykonštruovaných dôkazov a svedectiev zorganizovaný politický hon na zástupcov najmä strany Smer. Dostalo sa im preto cti vypočuť si na niekoľkých tlačových konferenciách nahrávky a prepisy, ktoré by v inej krajine znamenali automatický odchod z funkcie. Mainstream nazval Fica doslova fanatickým pomstychtivým politikom len za jeho vyjadrenie, že títo policajti nielenže musia z polície odísť, ale nemali by mať nárok ani na výsluhový dôchodok. Samozrejme, čas ukáže, že či tieto počiny NAKA ako sa bude preskúmavať a či náhodou tejto takzvanej chránenej zveri nebude musieť poskytnúť veľmi účinná ochrana pred tými, ktorí by mali záujem doslova o ich likvidácii v prípade, keby sa rozhodli prehovoriť.

Medzitým však plynul čas

Ako sa dalo očakávať, objednávková výpoveď Imreczeho natrafila na otvorené náručia vyšetrovateľky NAKA , ktorá na základe jediného nepriameho dôkazu, Imreczeho výpovede, vzniesla obvinenia obom týmto pánom (Kaliňákovi a Brhelovi) z veľmi závažného zločinu. Pred dvoma mesiacmi na túto skutočnosť priamo reagovali predstavitelia strany Smer – Slovenská sociálna demokracia, ktorí trvalo a systematicky poukazujú na nekalé praktiky, nezákonné konanie a brutálny prístup k vynucovaniu si dôkazov cez falošné svedectvá, krivé výpovede kajúcnikov. V danom prípade boli konkrétne pomenované už v tej dobe tie fakty a zavinenia, ktoré mohli byť známe len na základe nezrozumiteľného obvinenia.

Tlačová konferencia k obvineniu Kaliňáka:

Štatariálny súd sa nekonal

Až z popisu činností, procesných úkonov a korešpondencie medzi vyšetrovateľkou NAKA, ktorý je obsiahnutý v uznesení Špecializovaného trestného súdu zo dňa 3.apríla tohto roku, sa dozvedáme, akým masívnym a nezákonným postupom a rozhodnutiami vyšetrovateľky, ako aj dozorujúceho prokurátora boli v priebehu prípravného konania zmarené prakticky všetky práva, ktoré na Slovensku má mať každý obvinený. Nie je to síce ojedinelý jav, inak by na základe inštitútu § 363 Trestného poriadku nedochádzalo prakticky denne k desiatkam zrušení obvinení, lebo nebol dodržaný najzákladnejší procesný paragraf Trestného poriadku § 2 ods. 10), ktorý vyslovene upravuje také práva obvinených a povinnosti OČTK, ktoré nie je možné vykladať, pozmeňovať, ani porušovať, ale iba dodržať.

      „Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci,o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.“

Čakanie na spis a na podanie návrhu na zrušenie obvinenia podľa § 363

Robert Fico sa vyjadril  po vydaní uznesenia špecializovaného trestného súdu, ktorý bez toho že by vyžiadal vyjadrenia obvinených od stola odmietol podanú obžalobu z dôvodov mimoriadnych porušení procesných postupov a práv obvinených v prípravnom konaní. Poukázal na súvislosť medzi zverejnením nominácie Roberta Kaliňáka do funkcie  vedúceho volebnej kampane a podaním obžaloby necelé 3 hodiny po takomto zverejnení informácie. Pravda ja asi ale taká, že  na NAKA nastal panický strach z toho, že by mohol byť podaný návrh na zastavenie trestného stíhanie podľa § 363 trestného poriadku a prokurátor zariskoval, očakával, že obžaloba bude hladko prijatá. Prokuratúra si však dala vlastný gól. V domnienke svojej nespochybniteľnej autority a politickej podpory zjavne nepočítala s tým, že žiadny sudca na Slovensku nemôže nevidieť celý priebeh vyšetrovania a spôsob, ako rafinovane sa obchádzajú povinnosti OČTK s jediným úmyslom – brániť obvinenému uplatniť svoje práva.

Obvinený má právo sa nielen vyjadriť k obvineniu, ale aj sa oboznámiť so spisom, s dôkazmi, má právo navrhnúť vykonanie dôkazov, klásť otázky svedkom a žiadať o konfrontáciu všetkých dôkazov v ich vzájomnej súvislosti. Môže to robiť kedykoľvek počas trestného stíhania v prípravnom konaní, no je ultimatívne vyhradené jeho právo sa oboznámiť s obsahom spisu po ukončení vyšetrovania pri záverečnom preštudovaní spisu a navrhnúť dôkazy, prípadne ich predložiť ešte pred tým, ako vyšetrovateľ rozhodne o podaní návrhu  dozorujúcemu prokurátorovi. Na tieto nedostatky a ich vzájomné súvislosti aj príčiny a väzby poukázal na tlačovej konferencie predseda strany Smer – Slovenská sociálna demokracia ihneď po obdržaní uznesenia o odmietnutí obžaloby.

Vydané uznesenie prvostupňovej súdnej inštancie nie je právoplatné, lebo bolo napadnuté  dozorujúcim prokurátorom, no ťažké je si predstaviť, že by dátumy, sledy udalostí a absolútna absencia zápisníc, ktoré musia byť podpísané obvineným, sa dali nejak vysvetliť. Môžu to byť iba špekulatívne právne úvahy, ktoré by mali nájsť adresáta v odvolacom senáte Najvyššieho súdu. Aj keď fantázii sa medze nekladú a je známe prepojenie a vplyv prokurátorov ŠP na niektoré senáty a sudcov,  je skoro vylúčené, že ktorýkoľvek sudca by si chcel utŕžiť profesionálnu hanbu a škvrnu svojej odbornej autority a toto uznesenie by rušil. Ale čas ukáže, aká je situácia v slovenskej justícii zúfalá.

Vysvedčenie pre prokuratúru a vyšetrovateľku NAKA je zdrvujúce

V konkrétnom uznesení sudcu špecializovaného trestného súdu Pullmana sa dočítame veci, z ktorých nielen právnickej obci, ale aj laikom padá sánka.

Napriek tomu, že zo žurnalizácie predloženého spisu vyplýva, že obvinený Kaliňák nemal možnosť sa vyjadriť ani k dôkazom, ani k záverečnému preštudovaniu spisu, prokurátor v podanej žalobe uviedol niečo iné:

Nemenej závažné je posudzovanie postupu vyšetrovateľky ako nie zákonným, ale sama sebou voleným spôsobom doručovať Robertovi Kaliňákovi listiny a predvolania. Miesto doručovania na udané adresy si zvolila vlastné spôsoby, čo je v rozpore so zákonom, Snažila sa Kaliňáka odchytiť na pojednávaniach a jeho pracovnej adrese vyslanými operatívnymi pracovníkmi. Nakoniec nerešpektovala ani prekážku tvorenú chorobou, ktorá neumožnila jeho účasť na takom termíne procesného úkonu, ktorú si určila a potom opakovane tieto termíny menila v jeho neprospech:

To všetko však bola iba konšpiratívna príprava na unáhlený termín podania obžaloby bez ohľadu na procesné práva obvineného

Ako hodnotiť vedomé porušenie  povinností zo strany vyšetrovateľky aj prokurátora inak ako to vyhodnotil sudca v uznesení?

Samotný postup, ako vyšetrovateľka v zhode s prokurátorom tieto svoje povinnosti neplnila boli tiež predmetom odôvodnenia uvedeného uznesenia:

Náhlivosť a triaška za čím skorším podaním obžaloby viedla dokonca k takým absurditám v žurnalizácii spisu a v doručovaniach návrhu neštandardným spôsobom, že súd ani na toto nemohol opomenúť

Štatariálny súd sa nekonal, ak Najvyšší súd uznesenie potvrdí, bude rozhodovať aj Generálny prokurátor podľa § 363

Aj keď sudca sa vo vydanom uznesení prednostne venoval procesným a formálnym nezákonnostiam a ani neskúmal dôkazy obsiahnuté v spise, lebo sa k nim obvinení ani nedostali, je zjavné, že zákonnosť dôkazov aj dodržiavanie  povinností a práv v zmysle § 2 ods. 10 a ods. 11 Trestného poriadku sa budú musieť preskúmavať a Maroš Žilinka sa veľmi zásadne vyjadril už v minulosti, že tento paragraf a inštitút uplatní vždy keď k tomu budú existovať dôvodné podmienky.

§363 nebol nikdy nadužívaný a bude vždy uplatnený pri zákonných dôvodoch

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies