Sudkyňa JUDr. Sabová principiálne porušuje prezumpciu neviny a slobodu tlače

Média nerešpektujú osobnostné práva a prezumpciu neviny

Dlhodobo sme svedkami fanatickej poľovačky médii hlavného prúdu, ktoré inkvizičným spôsobom útočia na ľudí, ktorí sú trestne stíhaní bez dokázania viny a bez platného rozsudku. Podobným terčom útoku sú politici, známe osobnosti  a triedni nepriatelia, ktorých sa médiá  rozhodli likvidovať. Vopred  odsudzujú týchto ľudí na verejnosti  rôznymi podozreniami. Uverejňujú ich osobné údaje, rodinné pomery, fotografie, intímnu komunikáciu. Dnes už môžeme zodpovedne tvrdiť, že v prípade Ruskových zmeniek, či vraždy Jána Kuciaka,  stali sa podivným spôsobom manipulované nahrávky nástrojom útokov na Mariána Kočnera , ktorého nezákonným spôsobom označujú médiá  mafiánom a objednávateľom vraždy. Komunikácia v aplikácii Threema získaná z rôznych mobilov,  upravená pre potreby,  poslúžila aj na systematickú diskreditáciu politikov.

Zverejnením rozhovoru Danka a Zsuzsovej sa médiá dopustili trestného činu podľa § 376 Trestného zákona

Za mediálnymi útokmi treba vidieť systematickú a zorganizovanú podporu právnikov a niektorých policajných orgánov,  či tichú podporu prokuratúry, ktoré médiám podsúvali dopredu pripravené výňatky zo spisov s tendenčnými  komentármi, Ktorými fiktívni bojovníci za očistu justície pohotovo reagovali do kamier  zástupcov skorumpovaných médii.

Profesionálna nehanebnosť na súde

V prípade konania k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dochádza permanentne k právnym prehmatom, ktoré zo strany súdu predstavujú nielen etické zlyhanie, ale aj profesionálne zneužitie postavenia sudcu. Predsedkyňa senátu sa neštítila počas oddeleného konania o vine Miroslava Marčeka úplne natvrdo vyhlasovať  priamo v rozsudku Mariána Kočnera za objednávateľa vraždy, za čo si právom vyslúžila podanie námietky za porušenie práva Mariána Kočnera, pretože sa týmto konaním dopustila porušenia Dohovoru o ľudských právach a pred vynesením rozsudku vytvorila názor o jeho vine pred ukončením konania.

Predsedkyňa senátu predviedla zaujatosť, priamo na pojednávaní označila Kočnera za objednávateľa vraždy pred dokázaním viny a rozhodnutím súdu

Sudkyňa Sabová ignoruje prezumpciu neviny ako vážny právny inštitút.

Zo strany JUDr. Sabovej však nejde o ojedinelý počin iba v prípade Mariána Kočnera, čo dokazuje právoplatné uznesenie Najvyššieho súdu 4 To 2/2015, ktorým NS SR zrušil rozsudok senátu  JUDr. Szabovej.

 

V danom prípade podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bola porušená zásada prezumpcie neviny ako vážneho inštitútu Dohovoru o ľudských právach zo strany JUDr. Sabovej.

Ešte podstatnejšiu výpovednú silu má odôvodnenie Najvyššieho súdu SR práve k tomu, ako treba chápať nestrannosť a zaujatosť sudkyne, ktorá pred vykonaním dokazovania kvalifikuje  súdeného,  obžalovaného a jeho vinu:

Sabová porušuje subordináciu a prekračuje svoje kompetencie

Na pojednávaní 18. mája 2020 po otvorení pojednávania začala komentovať mňa, Janu Teleki, novinárku z Eurorešpektu. Sudkyňa Sabová upozornila prokurátora, že si všimlačlánky týkajúce sa pojednávania vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vníma ich ako možné zasahovanie do nezávislosti súdu, keďže v nich verejne osočujem sudkyňu a jej postup v prípade.“Tieto články sme zaznamenali aj my na prokuratúre a v súlade s právnymi predpismi sa vo veci koná,“ reagoval prokurátor Juraj Novocký. Sudkyňa nevysvetlila, ktoré konkrétne články má na mysli ani prečo sa rozhodla umožniť mi prítomnosť na pojednávaní.

Stanovisko Jany Teleki k vyjadreniam sudkyne Sabovej

Po mojej reakcii na tento jej prejav v nasledujúci deň sa ma pokúsila dokonca zastrašiť.

Tvrdila, že zasahujem do nezávislosti súdu a snažím sa ju ovplyvniť, čím sa dopúšťam trestného činu podľa § 321 ( útok na verejného činiteľa) potom to opravila na § 342. Ten doslovne hovorí:

„§ 342 Zasahovanie do nezávislosti súdu

(1)Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.“

Aj laikovi je jasné, že nie som účastníkom konania, nevystupujem v ňom ani ako svedok, nevyslovujem žiadny názor v konaní, ani počas pojednávaní a ani pred súdom a  nepôsobím na ňu ako na sudcu s cieľom zmariť práva účastníkov konania alebo obvineného.

K uvádzaniu nepravdivých informácii som sa vyjadrila a zverejnila som aj  potrebné dokumenty, aby ich mohla verejnosť posúdiť. Voči sudkyni pripravujem v súlade so zákonom právne kroky,

DOKUMENT: Novinárka Teleki reaguje na obvinenia sudkyne Sabovej zverejnením časti spisu vo veci vraždy Jána Kuciaka

Potrebné si je všimnúť okamžitú reakciu Daniela Lipšica, ktorý chcel pomôcť Sabovej mojou kompromitáciou a  formou fotografie, na ktorej som v rozhovore s advokátom Marekom Parom. Na fotografii z marca 2019, som zachytená v rozhovore s Mgr. Parom pri rozhovore, ktorý pre jeho zaneprázdnenosť bol zverejnený až v auguste . Nastáva komická situácia, keď Lipšic, ktorý dramaticky komentoval prenasledovanie novinára Jána Kuciaka za účelom prípravy jeho vraždy, spolupracuje s niekým, kto  z nejakého neznámeho dôvodu mňa sledoval.

Mám byť panická a hysterická a požiadať o ochranu pred Lipšicom a jeho kumpánom ktorý ma sledoval?

JUDr. Para sa vyjadril k stavu vyšetrovania a reagoval na zmätočné vyjadrenia prokurátorov

Niektoré média sa ma snažili kriminalizovať s faktami o mojom trestnom stíhaní, zabudli však uviesť objektívnu okolnosť, že som bola stíhaná za jednu básničku 16 rokov. V troch konaniach nezákonne celkovo 16 rokov a všetky trestné konania boli voči mne zastavené ako nezákonné.

O šestnásťročnom kriminalizovaní som vydala knihu, ktorú ešte možno objednať.

K môjmu psychiatrickému vyšetrovaniu, šikane a kriminalizácii som sa priebežne vyjadrila na svojich blogoch https://paragraf.blog.pravda.sk/ a https://janateleki.blog.sme.sk/

Média a ani Lipšic  sa neobťažovali uviesť, že moje predvedenie na psychiatriu a skúmanie duševného stavu bolo vyhodnotené generálnou ako nezákonné.  Lipšicove predstavenie na súde nielenže bolo neetické, ale bude  mať aj súdnu dohru.  Mimochodom moje prenasledovanie sa dialo v období, keď Lipšic vykonával ministerské funkcie !

Dohoda o ľudských právach je pre Sabovú zdrapom papiera a vrah Lipšic má prístup k môjmu sledovaniu

Predstavte si, že bojujete s nespravodlivosťou, zaujatosťou a besniacim útokom na Vaše právo sa brániť faktami a to všetko na základe vašich práv, ktoré vám dáva Ústava. Polícia, prokuratúra, ale ani súd vám to neumožní. Predstavte si, že priamo v súdnej sieni vyhlási o Vás sudca, že ste objednávateľom vraždy, pričom ešte nie ste odsúdený a nemali ste šancu ani predložiť dôkazy. Predstavte si, že pod organizovaným tlakom dobre platených advokátov vás označujú média za mafiána, objednávateľa vraždy. Predstavte, si, že priamo v súdnej sieni, pod štátnym znakom, oblečená v talári vyhlási o Vás sudkyňa, že ste sa dopustili nejakého trestného činu a upozorňuje prokuratúru, aby to sledovala. Predstavte si, že niekto vás sleduje, fotografuje a neviete ani s akým úmyslom a pre koho, tie fotky uchováva a potom nejaký odsúdený vrah – advokát Lipšic -získa fotku zo Vášho sledovania a snaží sa vysvetliť súdu a konšpiruje tým, že  páchate trestnú činnosť pri výkone svojho povolania.

Nastáva komická situácia, keď Lipšic, ktorý dramaticky komentoval prenasledovanie novinára Jána Kuciaka za účelom prípravy jeho vraždy, teraz spolupracuje s niekým, kto sledoval mňa z nejakého neznámeho dôvodu. Dúfam že Lipšic bude musieť vysvetliť ako a od koho tieto fotky získal.

Mám byť panická a hysterická a požiadať o ochranu pred Lipšicom a jeho kumpánom, ktorý ma sledoval?

Som novinárka a zastupujem profesiu, ktorá má byť garanciou nositeľa práva slobody prejavu názorov. Publikujem na základe faktov, ktoré odzneli v súdnej sieni, a ktoré sú už vo verejnom záujme dostupné. Tieto fakty začali zverejňovať média hlavného prúdu s tendenčným záujmom likvidovať objektívnosť a pravdu. Ja som ich vyvažovala zverejnením úplných znení a informácii, aby verejnosť mala možnosť si urobiť vlastnú predstavu. V tomu ma podporili aj vážne právne kapacity, naposledy aj sudca Krajského súdu JUDr. Šamko, ktorý odôvodnil potrebu informovanosti verejnosti a sám zverejnil dokumenty, ktoré sú pre súd priamou hrozbou pri posudzovaní spravodlivosti v rukách a podaní senátu JUDr. Sabovej. Ozývajú sa mi ľudia a obete právneho systému s takou dôverou, že to až zaráža. Ja mám voči nim záväzok kauzy zverejniť a verejnosť čaká na spravodlivosť, ktorú bude vidieť v každodennom konaní justície.

JUDr. Sabová nemusí čítať novinové články a sledovať média k tomu,aby si vytvorila názor o prípade.

Pri posudzovaní prípadu to dokonca ani nesmie brať  do úvahy, iba ak si overí, že je sa jedná o novú informáciu, ktorá povedie k lepšiemu výkonu spravodlivosti. Ale to ,čo na druhej strane je povinná robiť, pretože k tomu zložila prísahu sudcu,  je zachovanie rovnosti práv účastníkov pred súdom. JUDr. Sabová zo zákona musí vykonať a preskúmať všetky dôkazy a brať do úvahy všetky vyjadrenia, ktoré od účastníkov môžu odznieť. Nesmie v tom brániť osobe obžalovanej preukázať svoju nevinu. V prípade, že je napadnutá námietkou, tak námietku zaujatosti je povinná odstúpiť, aby neskôr jej rozsudok nebol zrušený celý. V neposlednom rade je povinná vychádzať z úplného znenia spisu a nielen z manipulovaných fragmentov obžaloby a zo smiešnych fabulácií, ktoré sa zvrhávajú na úroveň ľudového scenára a detinského dešifrovania bežnej  telefonickej komunikácie o počasí a iných banalitách.

S istotou viem, že nemá právo ani v konaní o vražde, ani mimo nej nikoho prehlasovať za objednávateľa vraždy, vraha, ani mafiána.

Sudkyňa Sabová nemá právo mňa, ani nikoho iného krivo obviňovať a poškodzovať na mene a útočiť na slobodu prejavu názorov a slobodu tlače. Je to v rozpore nielen s dobrými mravmi, ale aj s etickým kódexom sudcu a jej právomocami a povinnosťami.

Pevne verím, že tak, ako v spomenutom rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky jej to bolo už raz vysvetlené, stane sa to opäť. Môže to zvrátiť iba zásadnou zmenou chápania a výkonu spravodlivosti, pretože meno má len jedno, politické objednávky a tlaky  pominú a biľag neprofesionality je zostane.

Z úprimného srdca prajem pani sudkyni, ale aj celému systému spravodlivosti, aby bez strachu z diskreditácie našli v sebe silu a mohli slobodne, objektívne a poctivo vykonávať svoju prácu.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies