Lipšic špeciálnym prokurátorom?

Ten, koho meno média už mesiace skloňovali ako alternatívu ešte počas pôsobenia Kováčika v tejto funkcii sa stáva pravdepodobnou realitou. Neznáma vyššia sila, ktorá riadi lavínu zatýkania nepriateľov štátu a za pomoci kajúcnikov ich berie do väzby bez ohľadu na ich súčasnú alebo minulú funkciu zariadila, aby stolička špeciálna prokurátora bola zaradená do aktuálnej ponuky mocenských funkcií. Pozícia Generálneho prokurátora by bola veľmi veľká trúfalosť a drzosť, ale táto funkcia je pre Lipšica akoby menej kritizovaná.

Lipšic po viacročnom teatrálnom pôsobení vo funkciách právnych zástupcov rôznych poškodených ako splnomocnenec po boku  prokurátorov, konečne sa vyjadril, že bude kandidovať na túto funkciu. Muselo ho to stáť obrovské sebazaprenie takú dobu potláčať kŕčvitú túžbu po funkcii a moci. Ale konečne je to tu!

Lipšic – kyselina, ktorá zničí posledné zvyšky nezávislosti na prokuratúre

Lipšic  – splnomocnenec poškodených, ktorý prekračuje právomoci a riadi prokurátora

Predovšetkým treba vedieť, že splnomocnencom poškodeného môže byť ktokoľvek, ale musí dodržiavať ustanovenia §53 a §54 Trestného poriadku.

V prípade advokáta sa však jedná o osobu s osobitnou právnou kvalifikáciou a preto je u neho vylúčené, aby vedome porušoval trestný poriadok a vykonával úkony, alebo dával návrhy, ktoré sú nad rámec jeho právomocí. Tieto sú uvedené v § 54 Trestného poriadku:

§54

(1) Splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného je oprávnený robiť za zúčastnenú osobu alebo poškodeného návrhy na vykonanie dôkazov, podávať žiadosti a opravné prostriedky; jetiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť zúčastnená osoba alebo poškodený. Splnomocnenec poškodeného má právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným o náhrade škody; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka.

(2) Ak splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného chce navrhnúť dôkazy, ktoré sú 
mu známe, musí návrh na ich vykonanie predložiť súdu prvého stupňa najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní.

Aj laikovi je jasné, že splnomocnenec nemá právo súdu navrhovať napríklad zatknutie kohokoľvek, dať kohokoľvek nezákonne prenasledovať a zverejňovať jeho osobné údaje a tieto predkladať súdu a médiám.

Uvedené Lipšic štandardne robí:

Pavol Rusko sa nedostavil na pojednávanie v kauze zmenky

Podobne presahoval svoje právomoci aj v konaní o vražde Jána Kuciaka, kde ako je známe vyjadroval sa a navrhoval výšku trestu:

Lipšic v úlohe prokurátora nepresvedčil ani len sudcov, ktorých si sám vyberal a presadil na Špecializovaný trestný súd

Šanta v odvolaní chce pre Kočnera vyšší trest ako pôvodne navrhol, zabudol totiž na Lipšicov pokyn žiadať prepadnutie Kočnerovho majetku …,

Ako verejnosť, ale hlavne právnická obec a radoví prokurátori videli v mnohých kauzách, servilita niektorých prokurátorov, najmä Šantu prekročila normálne hranice konaním, ktoré nie je možné tolerovať eticky, ale dokonca aj procesne podľa ustanovení trestného poriadku. Konajúci sudcovia stavali sa k prekračovaniu právomocí rôzne. Niektorí ich odignorovali, niektorí si ich osvojili ako námet a niektorí dokonca priamo aplikovali, bez ohľadu na ich oprávnenosť a hlavne obsah.

Rozhodnutie o zatknutí Ruska, sudkyňa odôvodnila pripravovaním úteku do Afriky, na ktorom sa mal podieľať Ibrahim Maiga

Prokurátori sa tešia na Lipšica

Určite áno. Ak zoberieme do úvahy, že jeho kandidatúrou je porušený zákon o prokuratúre ak zvážime, že kandiduje človek s kriminálnou kvalifikáciou a záznamom v registri trestov, dokonca počas výkonu trestu, tak Slovensko je  nekompromisným víťazom demokracie, kde každý môže všetko. Tento etický a právny etalón budú musieť ako hrčku zvratkov stráviť nielen prokurátori, ale aj členovia Advokátskej komory a sudcovia. Bežných ľudí do toho nič nie je…

Ak si niekto myslí, že sa zbavíme super aktívneho obhajcu poškodených, cez ktorého unikajú programované informácie na ovplyvňovanie verejnej mienky, tak asi budú na omyle.

V pozícii špeciálneho prokurátora môže predviesť svoje ambície a kvality bezočivým a diktátorským zasahovaním do právomoci prokurátorov špeciálnej prokuratúry a so skupinou vybraných príslušníkov tohto inštitútu poskytnúť koordinovanú a neohraničenú podporu na policajné aktivity a plošné zatýkania, ktoré môžu mať rozmery armagedonu. A to na princípe kajúcnikov, domnienok, predpokladov a fabulovaných reťazcov nepriamych dôkazov. To sú totiž právne princípy, na ktorých Lipšic stavia svoje právne názory . Zatiaľ iba v procesnej praxi ako splnomocnenec poškodených. Alebo zástupca tých obvinených, kde zjavne má osobný záujem dostávať sa k informáciám, ktoré majú rozsiahly politický význam, ako tomu bolo aj v prípade vraždy Ernesta Valka.

Tešme sa na Lipšica vo funkcii špeciálneho prokurátora !!!

Ak si myslíme totiž, že v tejto funkcii si bude ctiť zákon a bude robiť iba to, čo mu zákon umožňuje a zdrží sa všetkého, čo mu právomoci nedovolia, tak  by sme si mali kúpiť lepšie zrkadlo…

Prioritne by si však mali kúpiť zrkadlo ľudia z vedenia Univerzity Komenského, ktorí ho navrhli na post špeciálneho prokurátora …

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies