Máme nového tyrana!

APAGE SATANAS

Tisícom Slovákov, ktorí sa slobodne rozhodli, neveriac spoľahlivosti plošného testovania, alebo sa jednoducho nechceli vystaviť infekcii nebol dňa 9. novembra umožnený vstup do práce, prípadne nemohli odprevadiť svoje maloleté deti do školy. O rôznych obchodoch, prevádzkach, službách, ktoré potrebujú k životu nehovorím. Ponižujúcim spôsobom sú vystavovaní kontrolám svojich osobných a zdravotných údajov, ktoré chráni Ústava  Slovenskej republiky a pani prezidentka na to servilne prihliada.

Zamestnávatelia donútili svoj personál alebo najaté bezpečnostné služby, aby obmedzili vstup do svojich prevádzok osobám, ktoré nemajú trápny zdrap papiera zvaný Certifikát, ktorý naviac aj keď niekto ukáže k nahliadnutiu nesmú ani čítať, ani sa oboznamovať s údajmi na ňom uvedených. Údaje o zdravotnom stave nesmie overovať ani policajt, ktorému nikto z oprávnenej inštitúcie uvedené údaje nesmie ani poskytnúť.

Všeľudová fušerina Igora Matoviča- bumážky, ktoré sa nedajú ani len skontrolovať

Matovič  a jeho svojvoľná zmena pre posudzovanie občanov

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  nie je zákon, ale iba opatrenie Vlády Slovenskej republiky. Nevyšla v zbierke zákonov, ale vo Vestníku vlády SR: Touto vyhláškou rozhodli o tom, že občanom, ktorí nemajú takzvaný COVID test vydávaný v akcii „Spoločná zodpovednosť“  sa zakazuje vstup do niektorých vnútorných a vonkajších zariadení.

„§ 1 Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do
9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení
nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich
prevádzok.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020
do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“

Osoby, ktoré majú certifikát môžu podľa Matovičových vyhlásení užívať slobodu. Osoby, ktoré sú možno zdravé, ale certifikát, nesmú užívať slobodu inak, len tými návštevami, ktoré táto vyhláška vymedzuje.Naviac, Vyhláška prekračuje všetky elementárne zásady ústavnosti a slobody práv jednotlivca, keď  začína rozdelovať národ. Nerobí to len silovými zložkami štátu, ale zapája do tohto procesu aj právnicke osoby a ich zamestnancov, ktorí od Vás nesmú získať žiadny Váš osobný údaj.

„(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ
zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až r); do
tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“

Žiaľ zostáva na individuálnej odvahe, rozhodnutí každého jednotlivca, či bude bojovať so skorumpovanou štátnou správou majúcou strach z represií Matoviča, alebo skloní hlavu:

Ak vás zamestnávateľ nepustí do práce bez ukázania kovid testu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa

Despoti, ktorí rozdelili a kynožili národ – Tiso, Beneš, Matovič

Naša história je krátka a pamäť ešte kratšia. Mali sme v histórii vodcov, ktorí spokojných obyvateľov delili podľa ich náboženstva, národnosti a teraz dokonca podľa občianskeho vzdoru.

Tisov holokaust

Jozef Tiso poslal do nemeckej ríše stotisíce Židov, len aby mohol arizovať ich majetok a očistil od nich Slovensko. V našich novodobých dejinách samostatného Slovenska bol prvým prezidentom, ktorý sa rozhodol, že podľa vzoru Nemeckej ríše nielen židovské obchody, ale aj ich samotných označí. Podotýkam slovenských občanov . Zakázal výkon niektorých povolaní ( napríklad advokácie, prácu v štátnej správe a podobne) a vyžadovalo sa, aby židia boli poslušní, podriadení a rešpektoval na verejnosti  každú požiadavku Nežidov a podvolili sa všetkým zákazom, výzvam a opatreniam. Nesmeli vstupovať do obchodov vyhradených pre Nežidov a museli sa ponižujúcim spôsobom podriaďovať. Nakoniec ich Tiso po selekcii vo vagónoch pre dobytok poslal do koncentračných táborov…

Benešova segregácia za pomoci stalinskej diktatúry – kolektívna vina na národnostnom princípe

Nie som historik, ani sa nechystám detailne analyzovať povojnovú politickú scénu, keď bolo nadovšetko jasné, že ruská moc bude všade presadzovať svoje vlastné nulové riešenie. Československý prezident Eduard Beneš  cez Košický vládny program a svoje dekréty presne v tomto ideologickom duchu postupoval voči vlastným občanom, ktorí boli z ničoho nič úhlavným nepriateľom národa. Maďari a Nemci, ktorí tu pokojne žili a pracovali, boli pod zámienkou kolaborácie označení za spoluvinníkov porazených národov. Bolo im odobraté občianstvo,  podľa osvedčeného scenára naložení do vagónov pre dobytok a odvezení do Maďarska, Nemecka, v lepších prípadoch iba presídlení na opustenú Šumavu a Sudety.

https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-02-2008.pdf

Igor Matovič a jeho tichá internácia občanov

Ohlasované dobrovoľné testovanie národa, chaotické zabezpečenie neodborníkmi bez oprávnenia získavať biologický materiál a nakladať s ním, ako aj s osobnými údajmi, diletantské tlačivá bez pečiatky, číslovania, identifikácia miesta a právnickej osoby ktorá ho vystavila, navádzanie a zastrašovanie  likvidačnými pokutami a postihmi voči tím ktorí nebudú takúto bumažku vyžadovať,  nevpustenie tisícov zamestnancov do práce a ich existenčné ruinovanie, neustále zmeny a vyhlásenia, ktoré sú v rozpore so zásadami, ktoré boli vo vestníku sú pravidelnými znakmi rozpadajúcej sa občianskej spoločnosti.

Čím sa Matovič líši od Tisa a Beneša? Robí tichú genocídu vlastného národa

Matovič zavádza atmosféru strachu, rozdeľovania ľudí, obmedzenie ich slobody. Na výkon týchto obmedzení zneužíva armádu a políciu, dokonca likvidačnými sankciami prinucuje aj množstvo majiteľov prevádzok a zamestnávateľov. Rozdelil národ na otestovaných a netestovaných a tvári sa, akoby diletantský test a ešte diletantskejšie tlačivo dávali ľuďom slobodu, Slobodu nedáva žiadna bumažka, ale hrdosť a rozhodnutie človeka trvať na svojich právach. Ľudských aj ústavných.

Matovič pošliapava všetko, čo sme rokmi budovali a to len preto, aby sa tváril, že zachraňuje Slovensko.

Dovolím si pomôcť veľmi zrozumiteľným príspevkom psychológa Dušana Fábika https://dusanfabik.blog.sme.sk/c/511782/ako-vznika-genocida.html v ktorom sa uvádza toto:

„Pojem genocída oficiálne poznáme od päťdesiatych rokov 20. storočia. V roku 1948 Organizácia Spojených národov vo svojom dokumente o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídy definovala genocídu ako činy spáchané s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu (1). OSN tak reagovala na zistené hrôzy druhej svetovej vojny a holokaust nacistického režimu. Dokument ustanovil genocídu ako medzinárodný zločin, ku ktorému zaradil:

  • usmrtenie príslušníkov skupiny;
  • ťažké telesné alebo duševné ublíženie členom skupiny;
  • úmyselné uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej alebo náboženskej skupiny do takých ekonomických a sociálnych podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému alebo úplnému fyzickému zničeniu;
  • opatrenia na zabránenie rodenia detí určitej skupiny;
  • násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do druhej. „

 

Proti Matovičovi sa búri obrovské množstvo ľudí. Petícia za jeho odchod má už cez 50-tisíc podpisov

Matovič možno len vo svojej povrchnosti, nevzdelanosti a bohorovného správania si neuvedomuje, že ak nedovolí niektorým občanom žiť svoj život, ohrozí ich existenciu, zdravie, rodinné hodnoty, tak spoločne s celou svojou vládou sa dopúšťa zločinu voči vlastnému národu. Je to hrdelný zločin, ktorý ho stavia na úroveň najväčších tyranov našej histórie.

Z tohto marazmu vedie von jediná cesta a tá sa volá defenestrácia.

PS: Ak už oznámené predlženie výnimočného stavu nebude zhumanizované a nastanú ďalšie existenčné ohrozenia jednotlivcov a národa, tak nás čakajú pekelné mesiace. Hlavne, keď Matovič si neuvedomí, že nemôže vládnuť nariadeniami, ale zákonmi, že musí aktualizovať vydané opatrenia a to zákonným spôsobom, inak vystavuje štát masívnej občianskej neposlušnosti.

JUDr. Marica Pirošíková: Na Slovensku pominuli dôvody na vyhlásenie núdzového stavu

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies