Poslanci majú rokovať o štátnom rozpočte aj voliť kandidáta na generálneho prokurátora

Národná rada SR (NR SR) má na svojej 18. schôdzi, ktorá sa začína dnes o 13:00, rokovať o štátnom rozpočte a aj voliť kandidáta na generálneho prokurátora. Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 percenta HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 percent HDP. Voľba kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR je naplánovaná na stredu 25. novembra. O funkciu sa uchádza sedem kandidátov – Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka.

Poslanci by mali tiež definitívne rozhodnúť o reforme súdnictva a s ňou súvisiacimi zmenami v ústave. Reforma justície zahŕňa reformu Súdnej rady SR, majetkové previerky sudcov, reformu Ústavného súdu SR, povinné zavedenie vekového stropu sudcov či zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR. V prípade súdnej rady sa návrh zákona zameriava na právnu úpravu regionálneho princípu volieb členov súdnej rady sudcami, zavedenie nesudcovského prvku v prípade členov súdnej rady nominovaných výkonnou a zákonodarnou mocou. Návrh zákona tiež rozširuje pôsobnosť rady o konanie vo veciach majetkových pomerov sudcov. Zároveň jej navrhovaná právna úprava umožňuje vykonávať aktívny dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti vlastným autonómnym konaním a preverovaním. V súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky dochádza k jeho ukotveniu v sústave súdov.

Plénum má definitívne rozhodnúť o novele zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Veteránom protikomunistického odboja a ich vdovám, vdovcom a sirotám by sa v prípade schválenia mohol k dôchodku priznať jednorazový príplatok v symbolickej výške 1 989 eur. Cieľom novely je tiež zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných päť na desať eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody.

Zákonodarný zbor prerokuje aj Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2019. Zo správy generálneho prokurátora vyplýva, že prokuratúre sa v roku 2019 podarilo odstíhať 34 102 osôb, čo je o 1 646 ľudí menej ako v roku 2018. Generálna prokuratúra konštatuje, že v roku 2019 pokračoval trend poklesu nápadu nových trestných vecí. Napriek tomu sa zachoval pozitívny trend pomeru vybavených vecí k nápadu nových trestných vecí. Správa špeciálneho prokurátora konštatuje, že od roku 2018 zreteľne badať, že špecializované policajné zložky polície, ktoré majú v kompetencii odhaľovanie a vyšetrovanie korupčných trestných vecí, do istej miery zvýšili úsilie na odhaľovaní korupčnej trestnej činnosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies