To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo…

Dokedy ešte …

Kde sme boli, kde sme teraz, a kde sa ocitneme pri pokračovaní súčasnej bezduchej, nahlúplej vlády a oddaných parlamentných figúr, ktoré okrem pochybného míňania požičaných peňazí a vyhovárajnia sa na zaklínadlo s menom Covid nič nedokážu?

Kde sme boli …

V období po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, v čase keď dochádzalo ku kreovaniu jednotlivých inštitúcií, k zmenám a postupnej stabilizácie bežného života spoločnosti, vrátane podnikateľskej a justičnej sféry, bol náš každodenný život v očakávaní všetkých nových udalostí. Akceptovali sme zmenu dokonca aj s chybami, ku ktorým dochádzalo.  Podstatné bolo, že vedenie štátu zmeny odštartovalo. Vývojom sme prešli až k dobe, ktorá predchádzala dnešnej, v súčasnosti vykresľovanej v tých najhorších farbách a súvislostiach, čo je účelový pohľad, ktorý nezodpovedá prežitému a skutočnej realite.

Predovšetkým, mali sme tu pokojnú, usporiadanú atmosféru postupného napredovania a vzostupu.

Isteže, pri kritickejšom pohľade sa v tomto zložitom vývoji spoločnosti vynárali aj pochybenia, ktoré  kompetentní prechádzali nevšímavosťou, čo vyvolávalo u dotknutých alebo poškodených negatívnu odozvu.

Na Slovensku sa po dlhšom čase cez hustú hmlu začalo predierať slnko nádeje

Pri komplexnejšom hodnotení, v princípe sa vynára oveľa viac pozitívnych výsledkov ako negatívnych. Postupne sa zastavilo bezbrehé privatizovanie lukratívneho majetku štátu, ktoré praktizovali dzurindovci. Prístup vládnej mašinérie nielenže zaťažoval štát najmä v energetike, ale dostával Slovensko k vyššej závislosti na nových majiteľoch zo zahraničia. Nastúpila snaha o konsolidáciu verejného priestoru a nastavenie parametrov pre príchod nového kapitálu, nárast miezd, zavedenie poriadku v pracovnoprávnych vzťahoch. Došlo k novelizácii  a úprave viacerých ťažiskových právnych predpisov.

Podnikateľská sféra sa postupne prepracovávala k navyšovaniu príjmov pre zamestnancov tak, aby to splnilo očakávania pri raste produktivity v súlade so zámermi zamestnávateľov

V rámci konsolidovaných možností vlády upravovali dôchodky, na prospech určeného okruhu verejnosti boli zavedené tzv. vlaky a obedy zdarma. Jednoducho vývoj smeroval k zmenám, ktoré priamo preukazovali podstatne viac plusových  prvkov ako mínusových.

Napriek tomu sa u istej skupiny ľudí začala vynárať potreba docieliť za každú cenu zmenu. Ako sa to zatiaľ už čiastočne obnažilo, boli rôzne skupinové stretnutia konkrétnych ľudí, ktorí položili základy k vyvolanie takých nepokojov, ktorých výsledok bude zmena vládnej moci. Za tým účelom došlo k výraznej aktivácii tretieho sektora. Na to bol potrebný značný finančný kapitál, ktorý rôznymi kanálmi prúdil na vyvolanie nespokojnosti v spoločnosti a pri zapojení mediálneho potenciálu sa začala postupná, gradujúca masáž verejnej mienky. S jediným cieľom – vyvolať nespokojnosť a upriamiť ju na vládu Roberta Fica.  Začala sa slovná hra  na tému mafia na najvyšších miestach. Útoky začali gradovať aj pri opakovaných osočovaniach prezidenta Kisku, ktorého ako koňa z Tróje cielene využívali zahraniční  moderátori, ktorí potrebovali krajinu bez krvavej majdanizácie dostať pod vplyv a dosah konkrétnych krstných otcov. Tých, ktorí celú túto akciu štedro zafinancovali s vedomím, že sa im investícia bohato vráti.

Čo ďalej?

Kde vlastne sme?

Keď sa po voľbách z februára 2020 dostala k vládnutiu klika vedená Igorom Matovičom.  občania, ktorí si pozorne registrovali  a vecne hodnotili túto figúru, jej skutočné prejavy smerom navonok už od samého začiatku zalamovali rukami s vedomím, že sa do nášho života votrelo nekontrolovateľné hochštaplerstvo, ktoré už nie je na smiech, ale na poriadny plač.

Nekompetentnosť ako na dlani, v plnej paráde

Obraz, ktorý dnes na Slovensku vidíme,  respektíve chaos nebývalých rozmerov je obrazom zmätka z Trnavy. Občania majú v pamäti veľa jeho bezrozmerných, skutočne hlbokých  myšlienok ako aj jeho prehlásenie o tom, že sa mu  deň ani neráta, pokiaľ niekoho nenaštve ( to slovo povedal inak, vulgárnejšie). Také ďakujem zapotil voči lekárom ako profesnej skupine.

Skvostov, ktorými disponuje a používa v praxi je neúrekom. Keď  Matovičova drzosť, vulgárnosť  a hlúposť na poste premiéra prestali byť únosné, zmenil omylom získaný premiérsky post  a v súčasnosti sa hrá  na finančnom pieskovisku.

Dôsledky tejto hry budú pre celý národ nepríjemné.

Nnamieste je otázka,  pokiaľ  jemu a jeho poskokom bez politickej chrbtice ( ak vôbec nejakú majú) voliči cez prenesenie svojej vôle formou hlasu vo voľbách dali také právo a v takom  v rozsahu ako to dnes vládna klika používa, presnejšie zneužíva. Bol tento stav aj bol voličmi očakávaný a smeroval k nemu?

To tu ešte nebolo

Podľa zverejňovaných prieskumov, keď popularita génia z Trnavy a jeho suity je na úctihodných  temer mínus 90 % an i taký negatívny účet, ktorý  vystavila verejnosť  uzurpátorom štátnej moci po necelých dvoch rokoch ich bačovania nestačí na sebareflexiu. V každej slušnej spoločnosti by zodpovední za tento stav dávno našli spôsob, ako odovzdať  bremeno riešenia nastolených problémov štátu na plecia kompetentnejších politikov.

„ Partička“ pri koryte však popri politickej slušnosti  nemá schopnosť , respektíve nechce vidieť skutočnú realitu, čo prináša vážny problém, ktorý sa bude už len dennodenne navyšovať.

Realita skutočnej hrozby začína mať svoje prvé kontúry. Podľa triezvych pohľadov a vnímania reálneho stavu sa v krátkom čase začnú vážne problémy pri zásobovaní základných potrieb, problémy so zabezpečením tepla a plynulého dodávania elektriky. Sú tu konkrétne symptómy, ktoré neboli pre slepých vládnych činiteľov dôležité, proste ich denne ignorujú.

Nová politická kultúra v podaní malého Naďa

Aby si postupne odkúpili istú časť priazne verejnosti, začal Matovič vyťahovať medové motúzy v podobe navyšovania príspevkov pre domácnosti na úkor rozpočtu samospráv a vraj aj rozpočtu obrany. A územčistý Naď  zníženie rozpočtu privítal a hneď  ho odsúhlasil.

Črtá sa, že aj v tomto novom mediálne prezentovanom „ výbuchu atómovej bomby“,  keď sa ľuďom nanútilo stierkovanie nosa sa pridáva ďalší zaručený úspech, ide však len o prázdnu snahu uchlácholiť verejnosť peniazmi.

Obdobne ako to bolo s nedávno vymysleným produktom génia z Trnavy – lotérie pre zdravie, ktorá mala priniesť nekonečné rady očkovania chtivých ľudí.  Nestalo sa a veľký mág to uzavrel slovami, že ho to mrzí. To sa mu ľahko rozdáva z požičaných peňazí. Tie však raz bude treba vrátiť.

Ozaj, sú k dispozícii údaje o tom, ako došlo reálnej výplate pre  výhercov zdravia?

Osobitnou kapitolou sú prístupy k preukazovaniu tvrdeného nezákonného konania praktík voči predstaviteľom minulej vlády, ktoré sa mali realizovať až po tú najvyššiu štátnu úroveň. Aj napriek enormnej snahe, napriek zneužívaniu postavenia  úradnými osobami v postavení vyšetrovateľov, špeciálnych prokurátorov a konkrétnych špecializovaných sudcov sa nesplnil Matovičov sen dokázať, že tu vládla mafia, že došlo k privatizácii polície oligarchami a zametali sa kauzy pod koberec. A to ani v podmienkach, keď sa neslýchane ohýbal zákon, keď sa osoby zodpovedné za jeho dodržiavanie znižovali  k tomu, že fabrikovali nezákonné  dôkazy, ktoré používali na väzobné stíhania obvinených do väzby.  Zatiaľ niet právoplatného rozhodnutia o korupčnom správaní, okrem tých, ktorí si kúpili pri  svojich prehreškoch odpustky v podobe kajúcnictva.

Pre netestovaných právny postup do vrecka, ako manuál pri šikanóznych policajných kontrolách 

Kam Slovensko smeruje…

Pri apelovaní na zdravý úsudok občanov všetci vidíme, že táto cesta nevedie správnym smerom. Zároveň si uvedomujeme, že aj napriek obrovskej iniciatíve médií spriaznených vládnej moci, napriek  zastrešovaniu nezmyslov do koalície zaľúbenej Zuzany z paláca to jednoducho nejde.

A to by v nás malo vyvolávať patričné otázky. Prečo sme na Slovensku takí blahosklonní  k  neslýchanému zneužívaniu výdobytkov  demokracie v neprospech národa.

Akým právom a v mene čoho Matovičova vláda okliešťuje občanom najzákladnejšie  ľudské práva?

Kto stojí za touto formou degradácie vymožeností, ktoré tu roky boli a fungovali?

Kedy sa národ otvorene formou prítomnosti na protestoch opýta novodobých tvorcov našej nespokojnosti akým právom si dovoľujú manipulovať s povedomím národa, s vymoženosťami, ktoré tvoria základné práva človeka, jeho potrebu kvalitne prežiť svoj život vo svojej domovine?

Sme v situácii, keď by  si  malcelý národ naplno uvedomiť zmysel a hĺbku burcujúcich hymnických slov: To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, a sila  hlasu  národa by terajším prascom pri koryte neumožnila naďalej napredovať cestou, ktorá Slovensko  zákonite vedie do záhuby.

Oni sú nespôsobilí a zaslepení a sú vedení poradcami, ktorí nám občanom, so vzťahom k vlasti  neprajú.

Zobuďme sa …

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies